КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Предговор

Въведение

Глава 1: Стратегиите на дявола за унищожаване на човечеството

Глава 2: Европейски наченки на комунизма

Глава 3: Масови убийства в Изтока

Глава 4: Износ на революция

Глава 5: Проникване в Запада

Глава 6: Бунт против Бог

Глава 7: Унищожаване на семейството

Глава 8: Как комунизмът сее хаос в политиката

Глава 16: Зад екологизма стои комунизма

<<<<<<<<<

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство