Как призракът на комунизма управлява нашия свят: ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗЛИЯТ ПРИЗРАК НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ ИЗЧЕЗВА СЛЕД КРАХА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Глава 18: Глобалните амбиции на Китайската комунистическа партия

Заключение

През дългия период на своята история човечеството е преживяло  великолепие и слава, и е изтърпяло много провали и бедствия. Поглеждайки назад може да се види, че високият морал е носил на обществото справедлива управа, икономическа мощ, културна висота и национален просперитет. И обратното, моралният упадък е водил до краха на нации и смъртта на цели цивилизации.

Днес човечеството е достигнало върха на материалното си благополучие, но въпреки това е изправено пред безпрецедентни изпитания, предизвикани от влиянието на комунизма. Крайната цел на комунизма в никакъв случай не е установяването на рай на Земята. Неговата цел е да унищожи човечеството. По своята същност комунизмът е зъл призрак, създаден от омраза и различни покварени сили на Вселената. С тази омраза той е убил над 100 милиона души, унищожил е блестяща цивилизация на хиляди години, и е съсипал морала на човечеството.

Призракът на комунизма действа на Изток и на Запад едновременно, прилагайки различна стратегия в различните страни. На Изток той извършва безпощадни убийства и принуждава хората да стават атеисти. На Запад тръгва по друг път. Той прониква в западното общество в скрита форма, съблазнявайки хората с облаги, принуждавайки ги да се откажат от духовната си вяра и от своите традиционни морални ценности.

Използвайки комунистически режими и организации, сателити на комунизма, съучастници и други агенти, комунизмът концентрира всички негативни елементи, които съществуват в човешкия свят и формира мощна сила. Използвайки тази власт, той тихо прониква и установява контрол върху много области, включително политика, икономика, право, образование, медии, изкуство и култура. В момента човечеството е в изключително опасна ситуация.

Поглеждайки назад през последните два века ясно може да се разберат причините за триумфа на комунизма в човешкото общество. Когато хората са изцяло потопени в материалните ползи на технологичния прогрес и разпространяват​​ широко атеизма, те активно отхвърлят Божията милост и отварят сърцата си за дявола. Отклонявайки се от традиционния път, установен от Боговете, повечето хора лесно се поддават на измамата на комунизма и неговите безброй идеологически клонове, като социализъм, либерализъм, прогресивизъм и т.н.

Традиционната култура е гаранция, че хората ще могат да поддържат подходящо ниво на морал, за да бъдат спасени накрая. Но когато традиционната култура е унищожена и основните морални принципи се отхвърлят, връзката между човека и Бога се нарушава. Човекът вече не е в състояние да разбере инструкциите на Бог и злото започва да доминира над света. Когато човешкият морал падне под нивото, определено за хората, Боговете нямат друг избор, освен да изоставят човечеството. В резултат на това дяволът ще отведе хората в бездната на проклятието.

Когато обаче нещо достигне своя предел, то със сигурност ще се превърне в своята противоположност. В човешкия свят съществува един вечен и непроменен принцип, според който злото никога не може да победи праведното. Краткосрочната победа на комунизма е временно явление, причинено от факта, че дяволът успява да сплаши хората за известно време със своята илюзорна сила и коварност. Въпреки че има слабости в човешката природа, в нея има и добро начало. Тя притежава добродетели и морална смелост, които се култивират и предават от хилядолетия. Това всъщност е и надеждата на човечеството.

В момента глобалните събития се развиват много бързо. Духът на правдата се преражда и хората по целия свят се пробуждат.

В Китай милиони хора мирно се противопоставят на тираничното управление на комунистическата партия, запазвайки твърдостта на духа и придържайки се към моралните стандарти. Вдъхновени от редакционната поредица “Девет коментара за комунистическата партия”, над 300 милиона китайци смело са прекъснали всички връзки с ККП и нейните организации чрез „трите отказвания“ (от комунистическата партия, пионерите и комсомола). Все повече хора най-откровено правят своя избор и се освобождават от оковите на комунизма. Така крахът на комунистическата партия вече е започнал.

Пълният крах на ККП е планиран от Боговете. Ако китайските лидери предприемат стъпки за ликвидиране на комунистическата партия, ще им бъдат осигурени всички условия за мирен и успешен преход. В бъдеще те ще могат да получат истинска власт, която се дава само от Боговете. Ако упорито продължават да държат на партията, те ще изтърпят всички бедствия и страдания, които ще дойдат с окончателното разпадане на комунистическата партия.

В света е започнало възраждането на традиционната култура и морал в съответствие с универсалните ценности за истинност, доброта и търпение. На преден план в този процес е Shen Yun Performing Arts, компания за сценични изкуства, която обикаля пет континента. Използвайки силата на класическия китайски танц, Shen Yun разпространява тези универсални ценности на публиката по цял свят.

Западът е започнал да осъзнава и размишлява за проникването на комунизма и унищожаването на традиционната култура от него през изминалия век. Почистването на комунистическите фактори и отклонената съвременна култура вече е започнало в много области, включително право и администрация, образование, дипломатически отношения и т.н. Правителствата на страните стават все по-бдителни по отношение на комунистическите режими и техните агенти, което до голяма степен има възпиращ ефект върху разпространението на комунизма в света.

Комунизмът не е враг, който може да бъде победен с помощта на военна сила. За да се освободи света от неговото влияние трябва да се започне с изчистването му отвътре. Ли Хунчжи, основател на Фалун Дафа, пише в своята статия „Усмирявай външното като усъвършенстваш вътрешното“ следното:

„Когато хората не придават голямо значение на морала, в Средното царство (Китай, бел.прев.) има пълна бъркотия, от която няма спасение. Хората започват да са враждебни един към друг, което прави живота им мрачен; и ако човек живее безрадостен живот, той не се страхува от смъртта. Лао Дзъ е казал: „Ако един народ не се страхува от смъртта, можеш ли да го уплашиш със смърт?“ Това е голяма заплаха. Спокойствие и благодат в света - това искат обикновените хора. Ако в такъв момент възнамерявате да постигнете спокойствие и стабилност с помощта на много закони и разпоредби, тогава напротив, ще стане още по-лошо. 

Ако искате да разсеете тези тревоги трябва да има добродетелно управление в света и едва тогава този проблем може да бъде решен фундаментално. Ако длъжностните лица не преследват лична изгода, а държавата не е достигнала своето пълно разложение; ако хората обръщат голямо внимание на самоусъвършенстването и възпитанието на добродетели в себе си; ако правителството и самият народ упражняват контрол над себе си, тогава цялата страна ще се стабилизира и симпатиите на народа ще бъдат на страната на правителството, властта ще бъде силна и непоклатима. Разбира се, външните врагове не могат да не се страхуват от всичко това и тогава мир и спокойствие ще настъпят в целия свят. Това е, към което се стремят мъдреците."

Милостивият Създател винаги се грижи за човечеството. Бедствията в света на хората се случват, когато човек предаде Бог. Следователно спасението за хората е връщане към пътя, посочен от Бог. Ако можем ясно да разпознаем машинациите на злото и не поддадем на неговите трикове, ако поддържаме доброто в сърцата си и се придържаме към стандартите, установени от Боговете за човека, ако започнем да възраждаме традиционните ценности и традиционната култура, тогава Боговете ще помогнат на човечеството да се освободи от влиянието на злото. Тогава опитите на комунистическия призрак да поквари и унищожи човечеството ще се провалят.

Трябва да сме благодарни на Боговете, които ни дават възможност да се освободим от дяволските мрежи, проправяйки за нас пътя да се върнем към традициите, да се върнем към Бог. Дали човечеството ще последва този път е избор, пред който е изправен всеки един от нас.

Как призракът на комунизма управлява нашия свят – СЪДЪРЖАНИЕ

Осъдете комунизма и Вие...

Източник: Epoch Times

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!