Как призракът на комунизма управлява нашия свят: Глава 2: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД НА КОМУНИЗМА

Глава 1: СТРАТЕГИИТЕ НА ДЯВОЛА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Въведение

В православните религии има предсказания, много от които вече са се сбъднали. Подобни прогнози съществуват не само в религиите. Например, французинът Нострадамус ни е оставил книгата “Векове”. Има и известни прогнози от Перу, Корея и т.н. Що се отнася до Китай, по време на династиите Хан, Танг, Сонг и Минг се правят системни прогнози, точността на които е много удивителна за хората [1].

Това явление предполага, че историята не е просто естествен произволен процес. Тя се развива по предварително написан сценарий. Посоката на нейното развитие и всички големи значими събития са планирани от много дълго време. В последния период на историята (може би този период е и началото на нов цикъл от историята) всички световни религии очакват пристигането на Спасителя.

Когато хората пишат сценарий за драми, те се опитват да ги направят възможно най-вълнуващи. За да се постигне тази цел, трябва да се поставят много герои и събития, които да направят кулминацията вълнуваща [2]. Погледнато от тази гледна точка, кулминацията на историята на човечеството е последният етап от борбата между доброто и злото, преди Спасителят да прояви своите чудеса. Много събития са планирани именно за това. Дяволът е разработил подробен план за унищожаването на човечеството, но всемогъщият, милостив Създател е планирал пътя за спасение, за да събуди изгубените хора в самия край и да ги освободи от дяволските мрежи. Всичко това води до настоящата трудна ситуация в света на хората.

Много световни православни религии предричат идването на Създателя в края на света. Религиите също предвиждат, че в бъдеще ще се случат много ужасни събития, демони ще изпълнят света и ще го доведат до хаос, тъй като моралът на хората ще падне много ниско. Това е именно светът днес.

Такова състояние на морален упадък не става за един ден. Една от основните причини за възникването на настоящото състояние на обществото е широкото разпространение на атеизма, както и лъжливите теории, които омаловажават хората. Тези теории се появяват преди Маркс. Но Маркс събира тези различни теории и формира една „изчерпателна” теория. Тогава, въз основа на марксизма, Ленин прилага тази теория в жестока практика. Самият Маркс изобщо не е атеист; той се покланя на дяволски култ. Концепциите му са тези на дявола. Маркс става онзи демон, чиято мисия е да попречи на хората да разпознаят Създателя, когато дойде краят.

I. Маркс изповядва еретически атеистичен култ

Маркс е издал много книги през живота си. Двете най-известни от тях са „Манифест на Комунистическата партия“, публикуван през 1848 г., и „Капиталът“, публикуван от 1867 до 1894 година. Тези две книги стават идеологическата основа на комунистическото движение. Въпреки това, малко хора знаят, че Маркс е трансформиран от дявола и е станал един от неговите представители, както откриват западни учени по марксизъм.

В младостта си Маркс е бил набожен християнин. Но тогава се случва нещо необичайно и се появява съвсем различен Маркс.

В стихът „Проклятието на човек в отчаяние“ Маркс ни дава ключа към разбирането на неговата трансформация:

„Божество ме завладя заради проклятието и мъченията на съдбата. Всичките му светове са незабележими. Не ми остава нищо друго освен отмъщение ... Ще издигна своя трон високо над главата си. Върхът му ще бъде студен и ужасен. В крайна сметка неговият бастион ще бъде суеверен страх, а неговият маршал - най-черната агония“ [3].

В писмо до баща си Маркс пише: „Епохата приключва. Моят свят на светини беше разбит на малки парченца. Ново божество трябва да заеме неговото място“, „Просто бях обсебен от безпокойство. "Не мога да успокоя този проблемен призрак, докато аз и ти, този, който ме обича горещо, не бъдем отново заедно."

В стихотворението „Бледата девица“ Маркс казва: „По този начин аз вече загубих рая и знам със сигурност ... Душата ми, която някога е вярвала в Бог, е обречена да отиде в ада.“

Роднините на Маркс много ясно са усещали, че той се превръща в дявол. На 2 март 1837 г. бащата на Маркс му казва в писмо: „Някога се надявах, че един ден ще станеш известен и ще постигнеш голям успех. Но сега мога да кажа със сигурност, че тези неща няма да ми донесат радост. Ще се радвам само ако не позволиш на дявола да промени сърцето ти."

Синът на Маркс, Едгар, в писмо до баща си от 21 март 1854 г. в самото начало пише директно: „Скъпи мой дявол“.

Дъщерята на Маркс написва книга, в която споменава, че когато е била малка, баща й разказвал на нея и сестрите й много истории. Най-много й харесвали историите за известния Ханс Рьокле. Маркс разказвал тези истории няколко месеца и те не свършвали. Ханс Рьокле е магьосник, има магазин за кукли и огромни дългове. Въпреки че е магьосник, той често нямал пари. Така, противно на волята си, той е принуден да продава на дявола красивите си кукли една след друга.

Самият Маркс обаче продава на дявола не кукла, а собствената си душа в замяна на успеха, към който се стреми. В стиха „Цигулар“ има такива разкрития на Маркс:

"Как така?! Потъвам, потъвам, без да съм се подхлъзнал.
В душата е забит меч с черна кръв.
Бог не иска и не знае това умение,
То скача в мозъка от черната мъгла на Ада.
Докато сърцето бие, докато чувствата кръжат:
Сключих договор със Сатаната“ [4].

Робърт Пейн пише в книгата си “Маркс”: „Можем да предположим, че тези безкрайни истории [за Ханс Рьокле] са автобиография на самия Маркс. Той гледа на света с дяволски поглед, той има и характерните черти на дявола. Понякога той е почти наясно, че изпълнява ролята на дявола" [5].

Душата на Маркс се втурва към злото и атеизма. В същото време той представлява и еретичен култ, напълно противоположен на православните религии.

Ерик Фогелин пише за това: „Маркс вярваше, че той е божеството, което е създало света. Той не искаше да счита себе си за нечие  творение. Не искаше да гледа на този свят от гледна точка на някой, който е създаден от друг ... Той искаше да гледа на този свят от противоположната страна, от позицията на Бог" [6].

В стихотворението „Човешка гордост“ Маркс изразява намерението си да се отърве от влиянието на Бог и да бъде равен с Него: „С презрение ще предизвикам света, ще хвърля ръкавица в неговото незащитено лице, този подобен на джудже гигант ще падне, ще ридае и ще умре, и това ще ми достави неописуема радост. Тогава аз, като равен на Бога, ще премина през царството, превърнало се в руини и ще се върна с триумф. Всяка моя дума е огън и действие, и се чувствам равен на Създателя."

Маркс активно се бунтува срещу божественото и пише: „Винаги съм искал да си отмъстя на Създателя“, „Идеята за Бог е лайтмотив на една извратена цивилизация, която трябва да се унищожи.“

Малко след смъртта на Маркс, неговата слугиня Хелена Демут казва: „Той [Маркс] изпитваше благоговение пред Бог. Когато болестта му се влоши, той се оттегли в стаята си, сложи превръзка и се моли пред редица от горящи свещи." 

Изследователи обаче посочват, че формата, в която се е молил Маркс, не е еврейска или християнска. Истинският Маркс не е бил атеист.

В човешката история има велики личности, които насочвайки хората по истинския път полагат основите на няколко големи цивилизации. Например Исус полага основите на християнската цивилизация. Лао Дзъ предава даоизма като една от основите на китайската цивилизация; Шакямуни създава будизма. Хората се опитват да разберат откъде идват мислите на тези велики личности. Исус практически не е посещавал училище. А мъдростта на Шакямуни и Лао Дзъ, макар да са чели много книги, изобщо не идва от човешкото познание, а от тяхното просветлено състояние, което те постигат чрез самоусъвършенстване.

В зората на цивилизацията, когато са полагат основите й, се появяват велики личности - Просветлени хора. И когато цивилизацията навлиза в периода на последната битка на Доброто и Злото, непременно трябва да се появят и представители на дявола. Макар знанията за Маркс в известна степен да са заимствани от теории на негови предшественици, в крайна сметка техният източник е директно злият дух. В стихотворението  „На Хегел“ той написва безумната фраза: „Защото отдавайки се на размишления открих най-висшата от истините - че като Бог съм груб и като Него в тъмнина съм обгърнат“.

Маркс идва в света на хората по волята на дявола и създава злия комунистически култ. Този култ се превръща в най-краткия път към унищожаването на човешкия морал с цел хората да бъдат отдалечени от Бога и в крайна сметка да бъдат подложени на вечни мъки в ада.

 II. Исторически предпоставки за появата на марксизма

За да разпространи марксизма, злият дух въвежда различни теории в света, а също така създава социални условия, подходящи за разпространението на злия култ на комунизма. Тези два аспекта са разгледани накратко тук.

Много учени смятат, че Маркс е бил повлиян от Хегел, както и от Фойербах (немски философ-материалист и атеист, бел.прев). Фойербах отхвърлял съществуването на Бог и вярвал, че религията не е нищо повече от разбиране за „безкрайност на съзнанието“ [7]. Тоест хората са измислили Бог, като са преувеличили способностите си за развитието на всичко, което им осигурява материални облаги и забавления. 

Теорията на Фойербах позволява да се разбере по нов начин възникването и широкото разпространение на комунизма.

Фойербах твърди, че развитието на науката, създаването на нови технологии, материалното благополучие и медицинският прогрес създават усещането за щастие, което е функция на материалното благополучие. Ако човек е все още неудовлетворен, тогава остава още една преграда - ограничаване структурата на обществото. По този начин, развивайки науката и технологиите, както и реформирайки обществото, хората могат да си построят „рай“ на Земята и вече не се нуждаят от Бог. Това е и един от важните похвати на злия култ на комунизма, с който той води хората към гибел или ги кара да повярват на неговата еретична теория.

Но Фойербах далеч не е първият, който отрича християнството. Например немският философ Фридрих Щраус в книгата си „Животът на Исус“ (1835 г.) изразява съмнение относно истинността на Библията и божествения произход на Исус. Подобни идеи могат да се проследят и да се стигне до Просвещенията от 17-18 век, и дори до времената на Древна Гърция. Но това не е целта на тази книга.

Въпреки факта, че "Манифест на Комунистическата партия" на Маркс е публикуван 11 години преди книгата на Дарвин "Произход на видовете", абсурдната теория за еволюцията на Дарвин все пак предоставя на марксизма предполагаема научна обосновка. Ако всички биологични видове са възникнали естествено в резултат на "естествен подбор", а хората са просто най-висшата форма на живот, тогава в този модел няма място за Бог. В теорията на еволюцията има много аргументи, които си противоречат и много пропуски, на които няма да се спираме тук подробно.

През декември 1860 г. в писмо до Енгелс Маркс пише: „Въпреки че книгата „Произход на видовете“ е написана на английски доста грубо, тя дава основа за нашите възгледи“ [8], тази книга „може да бъде използвана като научна основа за класовата борба в историята" [9].

Теорията на еволюцията навлиза в областта на естествените науки, а материализмът - в областта на философията и предоставя на марксизма два мощни инструмента за заблуждаване на хората.

В допълнение към теоретичната подготовка, обществото от времето на самия Маркс също претърпява дълбока трансформация. Маркс е роден по време на първата индустриална революция. През 1769 г. Джеймс Уат подобрява парната машина и Европа преминава от занаятчийско производство към механизирана промишленост. В резултат на развитието на селскостопанската технология се появяват голям брой незаети работници, които могат да бъдат наети в промишлените предприятия. По време на развитието на свободната търговия пазарите на стоки значително се разширяват. Финансовата революция дава възможност да се влее голямо количество капитали в индустриалната революция.

В резултат на всичко това настъпват дълбоки промени в обществото. Индустриализацията дава голям тласък за развитие на градовете и появата на нови специалности, информация и идеи. В градовете хората не са толкова свързани помежду си, колкото в селските райони. В града дори прокуден може да се настани и да пише научни трудове. Това се случва и с Маркс. След като е прогонен от Германия, той се премества във Франция, в Белгия, а след това в Англия, където се установява в дикенската среда на лондонските бедни.

В края на живота на Маркс втората индустриална революция вече е започнала в света. Едно след друго се появяват електричеството, двигателите с вътрешно горене, химията и т.н. Тогава са измислени телеграфа и телефона, което значително ускорява кореспонденцията и предаването на информация.

Всяка социална промяна причинява шок в обществото и хората се опитват да се адаптират към новата реалност. Мнозина не могат да вървят в крак с напредъка, което води до поляризация на класите на богати и бедни, до икономически кризи и други подобни проблеми. Това създава почва за разпространение на възгледите на Маркс за социалните норми и традиции като репресивни остатъци, които със сигурност трябва да бъдат унищожени. Същевременно технологиите позволяват да се покори природата в голям мащаб и високомерието на човечеството расте.

Тук е необходимо още веднъж да се подчертае, че когато гореспоменатите промени в обществото и появата на различни теории се нарича подготовка за появата и разпространението на марксизма, то би било по-правилно да се каже, че именно този дявол създава предварително и специално въпросните условия за появата и разпространението на марксизма. Не е необходимо да се навлиза в подробности, че за да постигне целта си дяволът използва също така и вече съществуващи явления в обществото.

III. Великата френска революция и комунизмът

През 1789 г. избухва Великата френска революция. Нейното влияние е мащабно. В резултат на тази революция не само е свалена традиционната монархия и е подкопан традиционния обществен строй, но което е още по-забележителното, метежниците започват бурен терор. Според Енгелс  „Революцията без съмнение е най-мощното нещо в света. Революция е, когато една част от населението с помощта на пушки, щикове и оръжия, тоест с помощта на много мощни средства, принуждава друга част от населението да се съгласи с тяхната воля. Ако страната победител не иска да загуби плодовете на своите усилия и победа, тя трябва да поддържа своето управление с помощта на терор, карайки реакционерите да се страхуват от нейните оръжия” [10].

Завзелите властта след Френската революция якобинци добре разбират това. Техният лидер Робеспиер управлява с терор. Той не само изпраща краля на Франция Луи XVI на ешафода, но и екзекутира поне 70 хиляди души, повечето от които са напълно невинни хора. Потомци написват върху надгробния камък на Робеспиер: „Минувачо, моли се. Не плачи, че съм мъртъв. Ако бях жив, ти щеше да си тук вместо мен!“

Трите аспекта на политиката на терор по време на Френската революция - политически, икономически и религиозен, които якобините провеждат, са просто прелюдия към тиранията на комунистическата партия.

Действията им по време на политическия терор са абсолютно същите като по време на борбата с контрареволюционерите в епохата на Ленин и Сталин. Революционерите създават гилотини в Париж и на много други места, революционни комитети се произнасят по вината или невинността на заподозрени, а специални представители по места и в армията притежават цялата власт. Санкюлотите (класа на бедните) имат най-високия статус в политическия живот по това време, всевъзможни революционни организации подстрекават борбата срещу врагове, и т.н.

На 10 юни 1794 г. се приема закон (прериал), който може да се счита за характерен за тях. Този закон ликвидира системата за предварително следствие и адвокатура, а наказанието във всички случай без изключение е смъртна присъда; ако в съда няма достатъчно доказателства, тогава може да се направи заключение и да се произнесе присъда „въз основа на усещане“ и възгледи. Прилагането на прериалния закон води до значително засилване на терора. Според някои оценки през целия този период на терор са заподозрени и затворени между 300 и 500 хиляди души [11].

Икономическият терор на якобинците е подобен на политиката на "военния комунизъм" на Ленин. Например, на 26 юли 1793 г. са приети закони, строго забраняващи спекулациите със стоки: „Всеки, който се запасява със стоки или предмети от първа необходимост, повреди стоки и ги скрие, и откаже да ги продаде, ще се счита за престъпник. Всеки, който наруши този параграф от закона, освен конфискацията на неговите стоки ще бъде и осъден на смърт“ [12].

Религиозният терор на якобинците се характеризира и с усилията им за изкореняване на католицизма. Първоначално Франция е била най-големият защитник на Римокатолическата църква. Но Жак Ебер, Пиер Шаумет и техни привърженици създават атеистична религия и я наричат „Култ към разума“ (популяризирана в „епохата на Просвещението“ като т.нар. „разум“). Целта й е да унищожи католицизма [13].

На 5 октомври 1793 г. Народното събрание премахва християнския календар и въвежда републикански. На 10 ноември катедралата Нотр Дам е превърната в „храм на разума”, а една актриса играе ролята на „богиня на разума”, на която всички трябва да се покланят. Основан на атеизма новосъздаденият „култ към разума“ се разпространява много бързо в Париж. За една седмица са затворени всички църкви в града, с изключение на три. Движението за религиозен терор се разпространява бързо в цялата страна. Много свещеници са арестувани, а някои от тях са екзекутирани [14].

Великата френска революция не само дава пример на възникналата по-късно Парижка комуна за това как да действа, но и на Ленин, който в последствие установява съветската власт. В идеологическо отношение тя формира и вътрешната връзка с марксизма.

Преживял лично Великата френска революция, утопичният социалист Франсоа Ноел Бабьоф предлага „да се премахне системата на частна собственост“. Маркс го хвали като първия „наистина активен основател на комунистическата партия“. През 19 век Франция е подложена на най-дълбокото влияние на социалистическите тенденции. Под влияние на идеите на Бабьоф в Париж започва стремително да се развива тайното общество “Съюз на прогонените”.

Германският шивач Уилям Вайтлинг се премества в Париж и се присъединява към тази организация през 1835 г. Под негово ръководство през 1836 г. Съюзът на прогонените е преименуван в „Съюз на справедливите“. На конгрес през юни 1847 г. Съюзът на справедливите се слива с Комитета на комунистическите  кореспонденти, който Маркс и Енгелс основават предишната година. В резултат на това се сформира Съюз на комунистите, който е оглавен от двама души.

През февруари 1848 г. Маркс и Енгелс публикуват основния документ на международното комунистическо движение - „Манифест на комунистическата партия“.

С избухването на Френската революция Европа изпада в период на големи катаклизми. Вълната на така наречените революции се появява навсякъде - от идването на Наполеон на власт до неговото сваляне. Тогава тази вълна помита Испания, Гърция, Португалия, различни градове на Италия, Германия, Белгия, Полша и пр. До 1848 г. революциите и войните се разпространяват в цяла Европа. Подобни катаклизми се превръщат в среда за бързо разпространение на комунистическите идеи.

През 1864 г. Маркс и неговите сътрудници основават “Международно другарство на трудещите се”, което в историята става известно като Първия интернационал. Маркс е негов глава. Използвайки комунистическата теория, Маркс става духовен водач на работническото движение. „Манифест на Комунистическата партия“ се разпространява широко.

Маркс е главният лидер на Първия интернационал. От една страна, той се опитва да създаде ядро, състоящо се от строго дисциплинирани революционери, които да подбуждат работниците към насилие. От друга, той иска да премахне от тази организация хората, които не са съгласни с него. Например, Бакунин е първият руснак, който проявява интерес към революцията. Нещо повече, той ентусиазирано разпространява марксизма. Въпреки това, поради факта, че лидерските му способности привличат много членове на Първия интернационал към него, Маркс обвинява Бакунин, че е шпионин на царя и го изгонва от Първия интернационал [15].

Първият интернационал ръководи най-голямото комунистическо движение. А членовете на неговия френски клон оглавяват движението от 1871 г. - Парижката комуна.

IV. Парижката комуна - с нея започва комунизма в нашия свят

Предпоставка за появата на Парижката комуна е поражението на Франция във френско-пруската война. Въпреки че френският император Наполеон III обявява капитулация, германците все пак обсаждат Париж. Скоро си тръгват, но поради срама от поражението и натрупаното недоволство на френските работници от правителството там избухва социален взрив. Временният глава на новосъздадената Трета република Адолф Тиер избягва във Версай, в резултат на което в Париж настъпва безвластие.

През 1871 г., водена от бунтовници и маргинали от дъното на обществото, Парижката комуна стартира въоръжен метеж. Членовете на нейното ръководство са социалисти, комунисти, анархисти и екстремисти от всякакво естество. Въз основа на теорията на марксизма, както и с прякото участие на френския клон на Първия интернационал, те използват бедните за осъществяване на социална революция и унищожаване на традициите на човешката цивилизация с цел промяна на политическата и икономическа системи на обществото. 

Те започват мащабни разрушения и кланета, унищожават Париж и много негови културни паметници, забележителности и произведения на изкуството. Това нанася огромни щети на френската култура. Работник тогава попитал: „Каква е ползата за мен от забележителностите, оперния театър и музикалния кафе-салон, ако нямам пари да си купя билет и да отида там?“ [16].

Очевидец на тези събития казва: „Парижката комуна беше жестока и безмилостна. Тя е наследник на кървавата революция от 1789 година. От Комуната се извършиха повече жестокости, отколкото светът е видял досега. Това беше една кървава и изпълнена с насилие революция. Участващите в нея бяха закоравели престъпници, бандити, атеисти и луди. Те бяха мъртво опиянени от алкохол и кръв” [17].

Когато започва Великата френска революция, конфронтацията между традициите и антитрадициите вече е възникнала във Франция. Почетен председател на Парижката комуна казва: „Франция е разделена на две от два принципа: принципа на традициите и принципа на народния суверенитет. Принципът на народния суверенитет сплотява всички, които се борят за бъдеще. Те са търпели достатъчно несгодите на експлоатацията, затова искат да отхвърлят тези задушаващи рамки” [18].

Техните убеждения отчасти произтичат от омразата на утопичния социалист Анри дьо Сен-Симон: „Ако страната намалее с един работник, тя става по-бедна; и ако страната намалее с  един безделник, тя става по-богата; смъртта на богатия човек е благословия". В онези дни обстановката е такава, че „бедните, като разбойниците, се готвят да изземат имуществото“.

В памфлет за гражданската война във Франция Маркс отбелязва: „Комуната е пряко противоположна на империята - необходимо е да се създаде форма, с която да бъде заменена не само монархията, упражняваща класово господство, но и самата република. Съвсем очевидно е, че комуната е точно такава форма на републиката", „Комуната се стреми да унищожи класовата форма на собственост, при която произведенията на мнозинството се превръщат в богатство на малцинството… Ако това не е комунизъм, тогава какво е „вероятен“ комунизъм?“ [19].

Парижката комуна има характерните черти на комунизма. В град Вендом е разрушена колоната в памет на героя на Франция Наполеон Бонапарт; членове на комуната конфискуват църковното имущество и убиват свещениците, забраняват на училищата да преподават предмети с религиозно съдържание, поставят върху статуи на божества светски дрехи и напъхват лули в устата им (това е много подобно на държавния атеизъм, прилаган по-късно в страни с комунистически диктатури и довело до безпрецедентно бедствие на религиите и традиционните вярвания); от гледна точка на лидерите на десните крила от онези времена, комуната е синоним на събирането и по-нататъшното преразпределение на богатството на богатите, вече под името на "обща собственост".

Широко популярност тогава придобива и феминизмът. Дори се стига дотам, че жени подбуждат мъжете да горят и разбиват произведения на изкуството. Китаецът Джан Дей описва ситуацията така: „Сред метежниците варварствата са не само от мъже, но и от жени. Където и да се появят, всички се втурват веднага във всички посоки. Те живеят в многоетажни сгради, ядат изискани храни и деликатеси. Наслаждават се на днешния ден и не мислят за смъртта. Когато видят, че са на път да бъдат победени, подпалват дворците и половината от редките бижута се превръщат в пепел. Сега стотици арестуват жени бойци и те веднага признават всичко. И от тези, които се подпалват в опит да се противопоставят на ареста, повечето действат съгласно предварителен план” [20]. 

В светлината на всичко това няма нищо изненадващо в безумните действия на Парижката комуна в навечерието на нейната смърт. На 23 май 1871 г., преди администрацията на комуната да бъде победена на последната линия на отбраната, тя нарежда да се запалят Люксембургския дворец (където се намира френският Сенат), двореца Тюйлери, Лувъра, Парижката опера, кметството на Париж, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Palais Royal, както и други луксозни хотели и красиви жилищни сгради от двете страни на Елисейските полета. "По-добре да се унищожат, отколкото да останат на врага." В 19 часа членове на комуната донасят катран и терпентин и правят масови палежи. Някога блестящият и великолепен дворец Тюйлери, собственост на френските крале (резиденцията на династията Бурбон и императрицата на Втората империя), се превръща в пепел. Подпалвачите също планират да изгорят съседния Лувър, но за щастие войските на Адолф Тиер пристигат навреме и потушават огъня [21].

Малко след Парижката комуна, въз основа на това събитие, Маркс преразглежда теорията си и прави единствената „корекция“ в „Манифест на комунистическата партия“, отбелязвайки, че работническата класа трябва да разбие и унищожи „изградения държавен апарат“, а не само да го превземе.

V. Комунизмът се разпространява по света

Така комунизмът става още по-разрушителен. Неговата сфера на влияние също става по-широка. През 1889 г. минават шест години след смъртта на Маркс, 13 години след разпадането на Първия интернационал и точно 100 години след Френската революция. Тази година „Международният конгрес на работниците“ е възроден и марксистите започват да се събират отново на събитие с историческото име Втори интернационал. Под ръководството на комунизма, под знамената на „освобождение на човечеството“, „премахване на класите“ и т.н., в края на 19 век европейското работническо движение, свързано с името на Маркс, започва бързо да расте. Ленин коментира за това: "Заслугата на Маркс и Енгелс пред работническата класа може да бъде изразена в опростена форма, както следва: те научиха работническата класа на самопознание и самосъзнание, както и на необходимостта да се замени фантазията с наука".

С помощта на лъжи и промиване на мозъци дяволът въвежда комунизма в човешката идеология и все повече хора се съгласяват с комунистическите идеи. До 1914 г. в света вече има около 30 социалистически партии и във всяка страна са създадени много профсъюзни и кооперативни организации. В навечерието на Първата световна война има над 10 милиона членове на синдикати и над 7 милиона членове на кооперативни организации. „В тези европейски страни почти всички социални идеи, независимо дали са политически свързани с движението на социалисти или работници, са силно повлияни от Маркс“ [22].

Междувременно комунизмът започва да се разпространява през Европа към Русия и Изтока. През 1886-1890 г. Ленин започва да изучава работата на Карл Маркс „Капиталът“ и след това превежда „Манифест на комунистическата партия“ на руски език. След като преминава през затвор и изгнание, Ленин се установява в Западна Европа. По това време започва Първата световна война.

Световната война се превръща в удобно средство за внедряване на комунизма. Когато цар Николай II е окончателно свален по време на Февруарската революция от 1917 г., Ленин е затворен в Швейцария. Шест месеца по-късно, благодарение на Октомврийската революция, той завзема властта.

Първата световна война създава опорен пункт за комунизма в света. Русия, тази най-голяма по площ държава в света, простираща се на целия континент Евразия, имаща древни традиции, както и голямо население и много ресурси, се превръща в комунистическа страна.

По това време комунизмът продължава да се разпространява в целия свят. СССР е в съседство с Източна Азия. Комунистическата идеология, благодарение на географските преимущества, прониква в Източна Азия, а в континентален Китай възниква комунистическата партия.

Първата световна война облекчава завземането на властта от комунистическата партия в Русия, а Втората световна война прави комунизма силен като стихийно бедствие, което поглъща Евразия.

Комунистическата партия на Съветския Съюз (КПСС), чрез управление на ситуацията в света, военни операции и дипломатически средства, започва експанзия на комунизма по целия свят. Сталин казва: „Тази война не е като миналата. Който освободи територията ще установи своята социална система там, където са дошли войските му” [23].

Уинстън Чърчил коментира: “Сянка е паднала върху местата така късно озарени от победата на Съюзниците. Никой не знае какво Съветска Русия и нейната комунистическа организация възнамерява да прави в близко бъдеще, или какви ще са границите, ако има такива, на техните експанзивни и мисионерски тенденции” [24].

По време на Студената война по цял свят са установени комунистически режими. Свободният свят и комунистическият лагер са в ожесточена конфронтация помежду си. Днес целият свят, подобно на ин и ян, се състои наполовина от студен и наполовина от горещ комунизъм. Страните от свободния свят формално не са комунистически, но реално практикуват комунизъм, или социализъм - началния етап на комунизма.

Глава 3: МАСОВИ УБИЙСТВА В ИЗТОКА

Как призракът на комунизма управлява нашия свят – СЪДЪРЖАНИЕ

Осъдете комунизма и Вие...

-------------------

Препратки

[1] 《伟大的时代──预言中的今天》,正见网: https://www.zhengjian.org/node/14087

[2] Robert McKee, Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting (New York: Harper-Collins Publishers, 1997).

[3] Richard Wurmbrand, Marx & Satan (Westchester, Illinois: Crossway Books,1986).

[4] Karl Marx, Book of Verse Scenes from Oulanem, Early Works of Karl Marx. (Marxists Internet Archive).

[5] Robert Payne, Marx. (New York: Simon and Schuster, 1968).

[6] Eric Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 26, History of Political Ideas, Volume VIII, Crisis and the Apocalypse of Man (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1989), 326-327.

[7] 费尔巴哈著,荣震华译:《基督教的本质》(北京:商务印书馆,1984)

[8] 《马克思恩格斯文集》,第9卷(北京:人民出版社,2009)

[9] 《马克思恩格斯文集》,第10卷(北京:人民出版社,2009)

[10] 〈论权威〉,《马克思恩格斯全集》第18卷。中文马克思主义文库

[11] The New Cambridge Modern History, Vol.IX (Cambridge: Cambridge University Press,1965), 280-281.

[12] Miguel A. Faria, Jr.,The Economic Terror of the French Revolution, Hacienda Publishing, http://www.haciendapub.com/articles/economic-terror-french-revolution.

[13] Gregory Fremont-Barnes, Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760-1815 (Greenwood, 2007).

[14] William Henley Jervis, The Gallican Church and the Revolution, 239–241.

[15] W. Cleon Skousen, The Naked Communist (Salt Lake City: Izzard Ink Publishing, 1958, 2014).

[16] John M. Merriman, Massacre: The Life and Death of the Paris Commune (New York: Basic Books, 2014).

[17] John M. Merriman, Massacre: The Life and Death of the Paris Commune (New York: Basic Books, 2014).

[18] [法] 奥古斯特‧布朗基:《布朗基文选》(北京:商务印书馆,1979)

[19] Karl Marx, The Civil War in France (Marxists Internet Archive).

[20] 张德彝:《三述奇》 (上海:上海古籍出版社, 1995)

[21] John M. Merriman, Massacre: The Life and Death of the Paris Commune Massacre (New York: Basic Books, 2014).

[22] Eric Hobsbawm, How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism (New Haven & London: Yale University Press, 2011).

[23] [南斯拉夫]米‧杰拉斯:《同斯大林的谈话》(吉林:吉林人民出版社,1983)

[24] Winston Churchill, Sinews of Peace (Speech at Westminster College, Fulton, MO March 5, 1946).

Източник/ци: epochtimes.com; epochtimes.ru

Превод: БУДНАЕРА

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!