Как призракът на комунизма управлява нашия свят: Глава 1: СТРАТЕГИИТЕ НА ДЯВОЛА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Как призракът на комунизма управлява нашия свят: ВЪВЕДЕНИЕ

Схемата на комунистическия призрак за унищожаване на човечеството съществува от векове. Неговите планове се проявяват в лабиринта на социалните сектори - от масовите движения до управляващите елити, по целия свят и в цялата история - работещ непрекъснато, за да впримчи и унищожи човечеството.


Въведение

Призракът на комунизма работи от векове за корумпиране и унищожаване на човечеството. Той започва с осакатяване на човека духовно, разделяйки го от неговия божествен произход. След това  призракът кара народите по света да изхвърлят своите хилядолетни културни традиции, които Боговете прилежно са дали като правилни стандарти за човешкото съществуване.

С отнето древно наследство, цялото човешко общество се разпада с невиждани темпове. Междувременно земните агенти на призрака експлоатират тази обществена опустошителност, за да прокарат своите коварни програми, маскирайки ги като „освобождение“ и „прогрес“.

През последните над двеста години влиянието на призрака изпревари лабиринта на социалните сектори и историческото развитие. Демоничното му влияние придоби безброй и на пръв поглед противоречиви форми - от явната бруталност на комунистическата власт на Изток, до частичната подривна дейност на западната политика, култура и общество.

Дяволът прави поредица от подробни планове за унищожаване на човечеството. За да се види ясно общата картина, тенденция и система как дяволът унищожава човечеството, е необходимо да се излезе от всички тези объркани и сложни проявления в света на хората и да се разгледат последните няколкостотин години от човешката история от позиция, превишаваща тази на хората. Както се казва, дяволът често се проявява в малките неща. Следователно, с широк кръгозор ще могат да се видят множеството коварни планове за впримчване на хората, за осъществяването на които лукавият дявол използва конкретни събития, групи от хора, различни структури и процеси.

I. Внасяне на хаос в човешкото мислене

Дяволът иска да унищожи хората. За да направи това, на първо място, той трябва да обърне наопаки идеите на хората за добро и зло, праведно и грешно, истина и лъжа. Дяволът нарича доброто лошо, а злото добро. Той иска фалшивите еретични теории да станат „научни, общопризнати истини“. Той хитро превърна гангстерската логика в „социална справедливост“. Той нарече ограничението на мисленето „политическа коректност“ и толерира злото с термина „неутрални ценности“.

1. Лицемерни твърдения, че няма Бог

Бог е създал човека. Ако човек може да поддържа праведна вяра в Бога, тогава Бог постоянно ще го закриля. Ето защо, ако желанието е да се унищожат хората, на първо място трябва да се прекъсне връзката между човека и Бога. За да направи това, дяволът изпраща свои представители в света на хората, за да разпространяват атеизма и стъпка по стъпка да доведат мисленето на хората до хаос. В зората на 19-ти век немският философ Фойербах декларира, че „Бог е само проекция на човешкия ум“. Текстът на комунистическия „Интернационал“ гласи: „Никой няма да ни освободи: нито Бог, нито царят, нито героят“. Но човешкият морал, култура, структура на обществото, рационално мислене и т.н. - всички те идват от Бога.

През дългата човешка история вярата в Бог е като здрав стожер, без който човешкото общество става като крехка ладийка, задвижвана от вятъра в произволна посока. Когато дяволът лицемерно заявява, че Бог не съществува, безразсъдни хора се замесват в Божията игра. Те започват да се опитват да контролират съдбата на други хора и на цялото общество. Както казва британският мислител Едмънд Бърк: „Ако обикновеният човек се преоблече в Бог, той ще се държи като дявол“. Фанатичните комунисти често са просто хора, които се опитват да играят ролята на Бог. Лицемерното твърдение, че няма Бог, е първият трик на дявола от арсенала му за измама на хората, както и основата на всичките му злодеяния.

2. Лъжи относно материализма

Философията на марксизма се основава на принципа, че материята е първична, а духът вторичен. Малко хора знаят, че материята и духът са едно и също. Появата на атеизъм съвпадна с мащабното развитие на производството, което беше стимулирано от индустриалната революция. Всичко това допълнително засили у хората почитането на материалните неща и технологиите, както и зависимостта им от тях. Въз основа на концепцията за позитивистката наука хората започнаха да отричат ​​Бог и божествените чудеса, и да изоставят вярата в Бог.

Разпространявайки теорията на атеизма, дяволът не е преследвал целта да стимулира философската мисъл. Той иска, използвайки материализма като оръжие, да подкопае духовната вяра у хората. Материалистическата теория е пряко следствие от теорията за атеизма, както е и в основата на редица различни идеологически тенденции, появили се по-късно.

3. Еретичната еволюционна теория

Теорията на Дарвин за еволюцията е екстравагантна от самото си начало и няма основа. Недобросъвестността на нейните твърдения, както и примитивността и абсурдността на нейните аргументи, са очевидни. Засилвайки еретичната теория за еволюцията, дяволът иска да прекъсне връзката между човека и Бога, да понижи статута на човека, създаден от Бог, до животно и да лиши човек от достойнството му. 

От 20ти век теорията на еволюцията постепенно навлиза в областта на науката и образованието, като напълно изтласква креационизма (концепцията, според която човекът и целият свят са създадени от Бог) и създава един вид монопол в тази област.

От друга страна, дарвинизмът започва да се нарича „социален дарвинизъм“, насърчавайки еретическия принцип на „естествен подбор“ и „оцеляване на най-силните“. В резултат на това се засилва нелоялната конкуренция между страните и международната общност се превръща в един свят на джунглата.

4. Сляпа вяра в науката

Пропагандата на позитивизма, сциентизма, превъзходството на науката и замяната на човешката рационалност с „научна рационалност“, карат хората да се доверяват само на това, което виждат от първа ръка и да вярват само в онова, което може да се види и докосне, като съответно всичко това засилва атеизма у хората. Явления, които съвременната наука не може да обясни, се смятат за суеверие или за тях просто си затварят очите, сякаш изобщо не съществуват. Със сопата на науката те бият по духовната вяра и морала на хората. Така науката се е превърнала в една религия, която отхвърля всичко, което й е чуждо, монополизирайки областта на образованието и знанието.

5. Философията на борбата

Теорията на диалектиката на Хегел, един от основоположниците на германската класическа философия, всъщност не е нищо повече от определени правила на логическото мислене, които са описани подробно в Китай още през епохата преди династията Чинг (периода преди 221 г. пр.н.е.). Марксизмът едностранно възприема хегеловата теория за диалектиката, безмерно преувеличавайки в нея конфронтацията и борбата на страните в конфликта.

Целта на комунизма не е разрешаването на конфликти, или както казва Чианг Кай-шек, „конфликтите в света се разрастнаха максимално и борбата между хората никога не утихна”. На практика злият дух на комунизма подбужда омразата между хората, създава и засилва конфликтите. На края, възползвайки се от хаоса, той става подбудител на революцията, или прави преврат и завзема властта. Този модел е изпробван вече много пъти.

6. Шумът на много гласове

На основата на атеизма и материализма се създават и разпространяват множество философски движения и течения, като марксизъм, макиавелианство, социализъм, нихилизъм, анархизъм, утилитаризъм, естетика, фройдизъм, модернизъм, екзистенциализъм, постмодернизъм, деконструктивизъм и други. 

От една страна, всичко това създава идеологическа конфронтация, а от друга, включва философи и учени в изследването на множество объркани и глупави, изглеждащи на повърхността задълбочени теоретични въпроси, отвличащи от наистина важните проблеми. 

Учените са хора от обществото с висок интелект. Въпреки това през последните 100 години много от тях се превръщат в инструменти за пропаганда на идеологията на дявола, или в хора, интерпретиращи случващото се в света само с помощта на едно изкривено и мутирало съзнание.

7. Хаос в езика

Подобно на „новоявлението“ на Океания в романа на Джордж Оруел “1984 г.”, дяволът, използвайки своите представители в човешкия свят, създава много нови думи или дава нови определения на съществуващите думи. В речника на дявола свободата се е превърнала в крайна степен на свобода от всякакви ограничения на моралните норми, закони и традиции. Такива понятия като „всички са равни пред Бога“, „всички са равни пред закона“ и „равни шансове“ са се превърнали в едностранно равенство на резултатите, тоест в абсолютно изравняване.

Универсалната любов, която се описва с изразите „хуманният човек обича хората“ или „обича ближния си като себе си“, се e превърнала в безпринципна снизходителност. Рационалността е станала тясно понятие за позитивизъм - инструментална рационалност. Концепцията за справедливост се е превърнала в стремяща се към равенство в резултатите „социална справедливост“. Езикът е инструмент за мислене. Дяволът е завзел „доминиращата височина“ в областта на установяване на дефиниции на думите. Това е еквивалентно на факта, че той е поел контрола върху областта на човешкото мислене и посоката на неговото развитие. Податливите на ограничения хора са станали лесно управляеми и могат да правят само изводите, които дяволът им позволява да правят.

II. Унищожаването на традиционната култура

Традиционната култура на човечеството систематично се предава на хората от Боговете. Тя има за цел не само да поддържа нормалното функциониране на човешкото общество. По-важната цел на културата, предавана от Боговете е, накрая хората да могат да разберат Закона, проповядван от Бог, и да получат спасение, избягвайки отсяването.

Културата, предавана от Боговете, естествено играе ролята на предотвратяване и противодействие на идеологията на дявола и неговите планове. Ето защо дяволът се опитва по различни начини да принуждава хората да унищожават традиционната култура. Той поставя множество далечни цели, включвайки групи и индивиди в борбата за постигането им. С тези цели той замества традиционния мироглед и ценности на хората, принуждавайки ги да се борят през целия си живот и дори да жертват живота си за тях.

1. Развращаване на образователната система

Образованието играе много важна роля в обществото. В продължение на няколко хилядолетия с помощта на традиционното образование хората предават на следващото поколение най-доброто от своята култура, насочвайки обществото към доброто, възпитавайки у гражданите висок морал и специфични умения. 

От 19ти век страните в Европа и Америка започват да създават система на задължително и държавно образование. С настъпването на 20ти век общественото образование започва по-активно да въвежда антитрадиционни концепции в съзнанието на учениците, като същевременно отхвърля духовната вяра и морала. Теорията за еволюцията става задължителна за изучаване. Учебниците постепенно се изпълват с идеи за атеизъм, материализъм и класова борба. Тъй като учебниците се съставят под контрола на дявола, съдържанието, което не съответства на начина на мислене на дявола, включително традиционната култура и произведенията на великите класици, е извадено от тях.

Умните и мислещи студенти са запознавани с начина на мислене на дявола, а тяхната изобретателност и интелигентност са насочвани към малки и маловажни въпроси. Дяволът прави така, че те просто да нямат време да разсъждават върху ключови въпроси, свързани с човешкия живот и обществото. 

Също така се увеличава времето, което учениците трябва да прекарват в образователната институция. Това се прави с цел възможно най-ранното премахване на децата от родителските им грижи, така че те да бъдат възможно най-малко повлияни от семейството и така от млада възраст да придобият начина на мислене на дявола. 

Под знамето на „независимото мислене” учениците са принуждавани да избягват традициите, да развиват враждебност към учителите и възрастните в семейството, и са насърчавани да противоречат на традициите и авторитета. Постепенно обучението се опростява, така че учениците все по-лошо да овладяват уменията за четене, писане и смятане.

Образованието внедрява различни мутирали идеи, а под претекста за политическа коректност - и изкривена история. Това се прави, за да се гарантира, че учениците няма да развият способността да мислят по сложни и задълбочени въпроси, и да разсъждават върху проблеми, а вместо това да се потопят само в повърхностни, вулгарни и възбуждащи развлечения.

В страни, където дяволът е завзел властта, от детската градина до завършване на средното образование учениците са в почти напълно затворени среди, където за дълго време, в големи дози и с висока интензивност се прилага начина на мислене на дявола. Такъв човек след дипломирането си, в контакт с реалното общество, може да прави заключения единствено въз основа на своя така изграден изкривен начин на мислене.

2. Демонично изкуство

Традиционното изкуство на човечеството идва от Бог. В най-ранния период то възниква в храмове, църкви и манастири. Това е важна форма на комуникация между Бога и човека, тя е форма на култура, която поддържа определено ниво на морал сред хората. Традиционното изкуство е израз на истината и добротата, и на всичко красиво и светло.

Следователно важна задача на дявола в стремежа му да унищожи традиционната култура и морал на хората е да приведе литературата и изкуството в хаос. Под предлог на проявата на реализъм, дяволът насочва художниците към импресионизма, а писателите към реализма и натурализма.

От друга страна, под предлог за иновации, критичен реализъм и т.н. дяволът води артистите в посока на реализъм, абстракционизъм и различни други модернистични и постмодерни тенденции. В резултат на това те се подиграват с възвишени и чисти неща, наричайки ги абсурдни и скучни. От своя страна низките неща стават интересни, а неморалните се възхваляват като успешни. И в художествените галерии и зали се излага на показ боклук.

Проницателното скриптене и грозното пеене се възхваляват като ново направление в изкуството. Мрачни картини директно отразяват света на дявола. Изпълнената с дяволщина рок музика и акционизъм вече са преминали под най-ниската граница на човешкия морал. Освен това много млади хора фанатично се покланят на идоли, чиито външен вид и дела са отвратителни.

3. Контрол над медиите

За да подведе хората, дяволът измисля различни начини да установи контрол върху източниците на информация. Най-важният от тези източници са медиите. В страни, където дяволът е завзел властта, той също е монополизирал медиите напълно. Всички медии там са усти на комунистическата партия, които играят ролята на пропагандисти и нейни защитници.

В страни, в които дяволът все още не е завзел властта, той активно насърчава високата степен на свобода на изразяване, така че заблудата и клеветата, вулгарността и всякакви незначителни неща напълно поглъщат всички сериозни идеи и дискусии. В тези страни дяволът използва и икономически лостове, за да поеме контрол върху медиите и с тяхна помощ да контролира общественото мнение.

Повечето хора са заети с ежедневието си; те не са в състояние да намерят действително важното съдържание в необятния океан от информация. Само малка група от хора има достатъчно мъдрост и смелост да види дизайна на дявола. Но техните призиви са подтиснати от тътена на многобройните гласове и не могат да повлияят на цялостната ситуация.

4. Популяризиране на порнографията, хазарта и наркотиците

Дяволът насърчава упадъчния начин на живот, сексуалната еманципация, хомосексуалността и други подобни мутирали неща. Той насърчава хазарта, наркотиците и т.н., така че хората да се пристрастяват към тях. Той кара младите хора да се интересуват от електронни джаджи и компютърни игри със съдържание на насилие, секс и различни мистицизми. Щом човек стане силно пристрастен към тези неща, той веднага попада под контрола на дявола и вече не е в състояние сам да се измъкне от това състояние.

5. Мутация на професиите

Традиционните занаяти са предавани целенасочено от Боговете на хората. Ако хората можеха да запазят традиционните професии, до известна степен биха могли да запазят и спомена за Боговете, както и поддържането на връзката с тях.

Дяволът не може да понесе факта, че хората ще имат някаква свързваща нишка с Бога, затова той се заклева по различни начини да унищожи традиционните занаяти. Той освобождава много демони, като по този начин хвърля в безброй професии най-различни атрактивни модни хаотични неща, които придобиват различен облик. Така той довежда до мутация и развал традиционния дух и норми, съдържащи се в различните професии и специалности. Традиционните занаяти са забравени бързо и няма вече хора, които биха могли да ги работят.

Професиите и специалностите започват да се отдалечават от традицията и попадат в порочния кръг на така наречените иновации. Дяволът дава изродено вдъхновение и „иновация“ на хора, търсещи слава и печалба.

Целият този хаос сам по себе си е успех за дявола, защото ако хората не могат да се придържат към формата на съществуване, която Боговете са планирали за тях, ако нямат време да помислят за истинския смисъл на живота си, тогава това е еквивалентно с  факта, че хората са поели пътя, който дяволът е начертал за тях, пътя към тяхната гибел.

III. Унищожаване на обществения ред

Когато става дума за форма на проявление в света на хората, комунистическата партия има две страни - на гангстерска общност и на зъл култ. Злият култ е нейната форма на съзнание, а гангстерската общност е нейната форма на организация. За да превземе целия свят, комунистическата партия със сигурност трябва да избере свои представители в света на хората.

На Изток нейни представители са Ленин, Сталин, Мао Цзедун, Дзян Цземин и други партийни лидери, както и техните слуги. На Запад формата на организация на комунистическата партия и нейните представители е много сложна. Всеки знае, че най-бързият начин да се завладее света е да се използват най-влиятелните организации и хора. Следователно дяволът със сигурност ще избере най-влиятелните хора, които да осъществят плановете му.

Има три основни форми на власт: политическата власт (военната власт е разширение на политическата власт), властта на парите и дискурсивната власт. Политическата власт включва правителството и политическите партии. Властта на парите включва финансовите групи и бизнес предприятията. Дискурсивната власт включва религиозните и научни кръгове, образованието, медиите, литературата и изкуството. Дяволът жадува да сложи лапа и върху трите форми на власт, за да поеме контрола над тях.

1. Унищожаване на религиозните общности

Дяволът е довел религиите до израждане, заменил е Авраамските религии със социални религии, изпратил е агентите си в църквата да променят религиозните доктрини и дори каноните отвътре. Той измисля известната теология за освобождението, въвеждайки марксизма и класовата борба в религията. Така той разваля морала на духовенството. В резултат на което хората са загубили надежда, че Бог може да ги спаси.

2. Унищожаване на институцията на семейството

Бог е създал за хората стабилна структура на обществото, основната част от която са семейството, държавата и църквата. Семейството е основната клетка на обществото, която Бог е създал за хората. Това е цитаделата в защита на духовната вяра, това е коренната връзка на практическото прилагане на моралните стандарти, това е основата на стабилността на обществото, това е основната структура на наследяването и предаването на културата.

Използвайки феминизма, антипатриархата, движението за сексуална свобода, движението за узаконяване на хомосексуалните бракове, насърчавайки съжителството, извънбрачните отношения, развода, абортите и т.н., дяволът обърна нещата с главата надолу и разруши традиционните семейства, смесвайки ролите на мъжа и жената в семейството. Това е значителна стъпка, която дяволът предприе, за да унищожи хората посредством унищожаването на човешкия морал.

3. Източни диктатури

Дяволът се възползва от факта, че Русия отслабва след Първата световна война и провокира революция там, като първо сваля царя от трона, а след това извършва октомврийския преврат и завзема властта. Така възниква първата в света социалистическа държава - Съветска Русия. Създаден е и Коминтерна (в историята се е наричал Третият интернационал), който започва да разпространява революцията по целия свят.

Комунистическите партии на САЩ и Китай са създадени съответно през 1919 и 1921 година. Всички те са рожби на комунистическата партия на Съветска Русия (КПСС) и й се подчиняват като на свой господар. КПСС подкрепя Китайската комунистическа партия (ККП), разчитайки на насилието и лъжите, както и на особената ситуация, преобладаваща в китайското общество след Втората световна война. Всъщност тя завзема властта в Китай.

В мирно време КПСС и ККП извършиха изключително жестоки репресии срещу гражданите на своите страни, като избиха десетки милиони хора. С помощта на диктатурата на пролетариата ККП проведе безпрецедентна в историята  „културна революция”, обявявайки война на всички постижения на човешката цивилизация и унищожавайки една петхилядолетна традиционна култура. През 80-те години на миналия век, за да преодолее кризата на своето съществуване, ККП проведе политика на "реформа и откритост". В същото време в политическата сфера контролът от страна на партията изобщо не отслабна. Тогава ККП потисна студентското движение и започна да преследва духовното движение Фалун Гонг, което преследване продължава и до днес.

4. Проникване на Запад

Традиционните китайски династии, традиционните западни монархии, както и републиканската система на САЩ с разделението на властта (на законодателна, изпълнителна и съдебна, бел ред.) - това са все политически форми, които боговете са установили за хората в различни периоди въз основа на специфичната ситуация в човешкото общество.

Тъй като дяволът все още не може пряко да завземе властта в западните страни с помощта на революция, той използва метода на проникване. Тоест, той постепенно подкопава организма на западните страни, поемайки лидерството в областта на идеологията. Днес, западните държави почти изцяло прилагат трансформираната комунистическа система на управление, освен ако не говорят за насилствена революция.

5. Извращаване на законите

Източникът на законите са Божиите предписания, а моралните стандарти са неизменната основа на законите. След като дяволът дава нови определения на думите „морал“, „свобода“ и т.н., той прави още една стъпка към придобиване на правото да установява закони и да ги тълкува. 

В комунистическите страни на Изток дяволът установява порочни закони, а също и произволно ги тълкува. В западните демокрации той използва метода на проникване и също така произволно тълкува законите. Използвайки метода за изменение на законите, той предефинира рамката за човешко поведение, унищожава концепциите за добро и зло, установени от моралните стандарти, и създава нови, използвайки закони. С помощта на закони той защитава злото (например убийствата, извънбрачните отношения, хомосексуалността) и атакува доброто.

6. Контрол над парите

Златният стандарт е премахнат. Като контролира паричните емисии, дяволът създава циклични икономически кризи. Традиционната концепция за управление на парите е променена, като се работи на принципа „разход, съизмерим с доходите“. По този начин правителствата и обикновените граждани са вкарани в бездната на високите и свръхвисоките нива на потребление, и вече не могат да излязат оттам.

Като насърчава държавите да увеличават дълговете си, дяволът отслабва суверенитета на тези страни. Стимулирането на обикновените граждани да правят покупки на кредит увеличава зависимостта им от банки и правителство. Така те изпадат в пожизнено дългово робство.

7. Висше правителство

Използвайки глобализацията на икономиката, дяволът иска да създаде световно правителство и да принуди държавите да се откажат от своя суверенитет. Дяволът използва меки и твърди методи. От една страна, той използва Лигата на нациите, ООН, регионалната интеграция, световното правителство и др. като стръв, обрисувайки отлични перспективи за бъдещето.

В същото време той използва заплахи и подкупи към правителства и отделни политици от различни страни, и чрез военна сила, военни операции и социални катаклизми кара хората по света да губят чувството си за сигурност. Това му помага постепенно да осъществява плановете си за привеждане на целия свят в тоталитарна система на управление, при които да  се упражнява най-строг контрол върху населението - административен контрол и идеологически контрол.

IV. Организация на социалните движения и стимулиране на социалните катаклизми

За да подкопае напълно традиционната структура на човешкото общество, дяволът предизвиква масови миграции на населението, социални движения и социални катаклизми. Тези процеси шокираха хората. Те продължиха поне няколкостотин години.

1. Разпалване на войни

Войната е ефективно средство за постигане на целите на дявола. Тя може да разруши съществуващия световен ред, да унищожи традиционните форпости и да ускори налагането на дяволската идеология. Дяволът стои зад много войни.

Например той използва Първата световна война, за да ликвидира няколко европейски империи и да отслаби царска Русия, за да постави основата на болшевишкия преврат.

Втората световна война той използва като подготовка на почвата за комунистическата партия да завземе властта в Китай и в същото време да помогне на въоръжените сили в СССР да нахлуят в източноевропейските страни и да създадат там социалистически лагер. Втората световна война също предизвика хаос във властта в бившите колониални страни.

КПСС и ККП използваха тази възможност да въведат комунистически партии в различните страни и да инициират така наречените националноосвободителни движения, в резултат на което те поеха контрола над много страни в Азия, Африка и Латинска Америка.

2. Подстрекаване към революция

Завземането на властта е най-бързият начин за дявола да унищожи човечеството. Всеки път, когато има такава възможност, дяволът винаги избира да завземе властта. Обобщавайки резултатите от Парижката комуна, Маркс отбелязва, че работническата класа трябва задължително да унищожи съществуващия държавен апарат и да го замени със свой. Въпросът за завземането на властта винаги е бил централен за марксистката политическа наука.

Подстрекаването към революция може да бъде разделено на няколко етапа: първият е подбуждане към омраза и създаване на разцепление в обществото; вторият е заблуждаване на масите с помощта на лъжи, създавайки „единен фронт на революцията“; третият - побеждаване поотделно на всяка противопоставяща се сила; четвъртият - използване на насилие за създаване на атмосфера на терор и вълнения; петият - извършване на държавен преврат и завземане на властта; и шестият -  унищожаване на реакционерите и създаване на нов ред с помощта на революционен терор. Така комунистическите страни, в своя безсмислен опит да разпалят световна революция, създават Коминтерна и изнасят революцията по цял свят. Това помага на левите сили да се установят в различните страни и да създадат объркване в тях.

3. Кризи в икономиката

Икономическите кризи се подготвят и прилагат, за да създадат възможност да се започне революция, или използвайки прикритието на спасител да се предложи социалистически начин за решаване на проблема. Политиците на демократичните държави, които търсят изход от критичната ситуация на всяка цена, трябва само да продават душите си на дявола отново и отново, стъпка по стъпка потапяйки страната в социалистическото блато на всичко контролиращото голямо правителство и високите данъци. 

Американските неомарксисти казват: „Действителното намерение на врага се крие зад неговата реакция“. До известна степен това разкрива тактиката на дявола. Голямата депресия през 30-те години на миналия век тласна европейските и американските страни да следват пътя на голямото правителство и активната държавна намеса в икономиката. Финансовата криза от 2008 г. също постави началото на по-нататъшното изместване на правителствата вляво.

4. Изтръгване на корените

Такова явление като миграция на населението съществува от древни времена. Това е нормално явление в човешкото общество. Обаче, започвайки от периода на новата история (от Ренесанса до 1918 г., бел.ред.), се появява известна тенденция за мащабна миграция на народите. Както международната миграция, така и миграцията вътре в една държава са резултат от умишленото управление на злия дух.

Той прави така, че хората да са далеч от родината и родните си места, благодарение на което злият дух може да постигне много цели: да разруши националното самосъзнание, да размие границите на държавите, да отслаби държавния суверенитет, а с това и способността на всяка държава да защитава своите културни традиции и обществен порядък.

Дяволът кара масите да загубят своите културни корени, при което ще е още по-лесно да бъдат привлечени към съвременните тенденции; възползвайки се от тази възможност, той подбужда омраза и противоречия между религиите и хората; новопристигналите мигранти, които все още не са здраво укрепени на новото място, се превръщат в основен електорат на левите партии; той прави много хора да се адаптират трудно към новата среда и да работят неуморно от сутрин до вечер за къшея хляб.

В резултат на това те нямат време за неща, стимулиращи духовността и морала, както и нямат начин да участват активно в държавния и обществен живот. Това създава удобна среда за дявола да завземе властта и му дава възможност да контролира посоката на развитие на обществото.

5. Масови движения

Злият дух на комунизма използва някои явления и тенденции, които отдавна съществуват в обществото, за да създаде провокации и ескалация на събитията, така че някои нормални социални изисквания да се разрастнат в мощни движения. 

В резултат на това злият дух постига целите си: създава смут в обществото, атакува политически противници, лишава от правото на глас и понижава моралните стандарти. След което веднага, в удобния момент, завзема властта. Западните движения на пацифизма, антимилитаризма, екологизма и други - принадлежат към тази категория.

6. Тероризъм

Комунистическата революция започва с тероризъм. Комунистическите държави осъществяват държавен терор. Както бившият СССР, така и ККП оказваха материална помощ и подкрепа на международния тероризъм, който е саботажна сила в борбата срещу свободния западен свят. Теоретичната основа за съвременния терор е ленинизма, който се развива от философията за борбата.

Дяволът използва различни методи, за да създава разцепление сред обществото и да разпалва омраза. Той кара нечия лична вражда да прерастне в омраза към по-голяма група от хора. Това води до всевъзможни терористични атаки. Безразсъдните убийства на невинни хора от терористи увеличават чувството за абсурд и безпомощност у хората, в резултат на което обществото се превръща в място, където хората няма къде да избягат.

Повсеместното насилие е още по-вероятно да превърне хората в антисоциални, мрачни и тревожни мизантропи. Това разрушава съществуващото сближаване на обществото и го фрагментира. Благодарение на което дяволът постига целта си по отношение на хората - „разделяй и владей”.

 V. Разделяй и владей

За да унищожи човечеството, дяволът използва различни подходи по отношение на различните хора. Убийства, подкупи, контрол, измами или превръщане на някого в инструмент за убийства и бандитизъм, в името на идеята за революции или бунтове.

1. Избиване на инакомислещи и дисиденти

Хората имат различни нива на мъдрост. Някои са близо до Бога и има добра схватливост. Не е лесно за дявола да заблуди такива хора. Особено в страна с толкова дълга история като Китай, за триковете на дявола е било трудно да постигат целите си. Следователно ККП е трябвало да провежда редица политически движения. Така тя изтребва безброй представители на елита на традиционната култура и за изключително кратко време изкопава културна пропаст.

Независимо дали в Китай или на Запад, когато става въпрос за мъдри и смели хора, те могат да разгадаят злия план на дявола, затова той не се спира пред нищо, за да ги унищожи физически. Това включва политически движения, религиозни преследвания, произволно измисляне на фалшиви обвинения и дори тайни убийства.

2. Примамване на елита

Злият дух примамва на своя страна елита на различните страни и професии, за да служат на него. За целта той целенасочено им осигурява благоприятни условия. Освен това размерът на властта, която им дава, се определя от степента им на подчинение към него.

На властолюбивия и славолюбив елит той дава власт и слава; алчните съблазнява с печалба; на самодоволните помага да имат още по-голямо его; по отношение на съмишлениците, той използва в пълна степен тяхната глупост; с лоялните действа по такъв начин, че те да променят обекта на своята преданост; у фанатично ентусиазираните той засилва степента на техния ентусиазъм; умните и талантливите съблазнява с фасадата на науката, материализма и правото на глас; по отношение на хората с високи идеали и добронамерени стремежи той експлоатира в пълна степен техните доброта и идеали.

Дяволът позволява на тези хора да станат президенти, министър-председатели, учени, таланти, управници, властници, елити, началници, олигарси и крупни банкери, професори, експерти и нобелови лауреати.

Позволява им да имат статут, ранг, авторитет, да притежават власт и сила, които да привличат вниманието на всички, както и да притежават неизчерпаемо богатство. Той действа в съответствие с обстоятелствата, като не се ограничава до някакви стереотипни действия, той „предписва лекарство в съответствие с болестта“ и винаги действа безгрешно. В очите на дявола всички тези жертви на измамата са „агенти на нищото“ и „полезни идиоти“.

3. Обвързване на масите

Използвайки своя контрол върху информацията и създадените нови погрешни знания за историята (като марксисткия подход за класите), дяволът фалшифицира информацията, притъпява образователната система и контролира медиите. Той използва умело привидното спокойствие и повърхностното забавление; прави така, че хората да ги е грижа единствено за собствените си интереси и вулгарни хобита, и да са опиянени от еротика, спортни състезания и сплетни.

Едновременно с това той възхвалява народа, угажда на електората и прави така, че народът да загуби своята бдителност и разсъдливост. В тоталитарните комунистически страни хората категорично нямат право да участват в политическия живот. В демократичните страни вниманието на населението, притесняващо се от социални проблеми, се насочва към дреболии и глупави неща, към политически въпроси, които не си заслужават вниманието (като например правата на транссексуалните хора).

Това е добре позната тактика, която в китайското военно изкуство се нарича „явно се поправят планински пътища, докато тайно се прокарва река в Ченканг“ (идиом за тактиката, използвана от Лю Банг; тя предполага, че се показва едно, докато под прикритие се върши друго, бел.ред.). Създава се обект със силен обществен интерес, който да доведе до някакво сензационно събитие.

За да прикрие истинските си намерения, дяволът може дори да не се посрами да извърши терористични актове и да създаде местни войни. Той прави хората пленници на съвременната идеология. Гласовете на тези, които все още се придържат към традиционните идеи, са удавени в морето от гласове на общественото мнозинство.

С помощта на демагогията за различни тъмни страни на националната култура хората култивират отвращение към традицията. Младите хора се подстрекават да се противопоставят на авторитета, злоупотребява се с „критичното мислене“ и  „творческото мислене“, коренно се възпрепятстват и дори напълно се отрязват младите хора от усвояването на знанията и мъдростта на традиционната култура.

4. Създаване на бандити

В комунистическите страни, след пълното унищожаване на традиционния културен елит, дяволът се опитва да превърне онези, които не може да убие, във „вълчета“, които са готови да убиват хора без да им мигне окото. И чака удобния момент да изпрати тези хора в чужбина като износители на революции и бунтове по света.

След като ККП завзема властта в Китай, тя използва живота на едно поколение, за да отгледа успешно поколението „вълчета“. В първоначалния период на Културната революция тези „вълчета” извършват всевъзможни престъпления: побоища, вандализъм, грабежи и палежи.

Момичета-тийнейджъри убиват учители и не изпитват ни най-малко угризение. У-мао-дан (армията на интернет пропагандистите на ККП, бел.ред.), която сега е много активна във всички социални мрежи, призовава за побоища и убийства по най-малкия повод. Те пишат неща като, „По-добре трева да не расте в Китай, но да си върнем обратно островите Сенкаку“, „По-добре цял Китай да се покрие с гробове, но японците да са избити до един“. Това са едни латентни убийци, които ККП отгледа. 

На Запад комунистическите партии пряко възприеха опита на Френската революция и Парижката комуна. Като авангард във всяка революция и всеки бунт се използват куп бандити, които не се замислят за нищо и нямат нито съвест, нито милост.

5. Ускорение на отсяването

Промяната в поколенията се ускорява, все повече и по-бързо се премахват по-възрастните хора от играта. Направено е така, че възрастните хора да са далеч от центъра на властта, която определя социалните тенденции. По този начин се ускорява отклонението на човечеството от традицията.

Минималната възраст, даваща право на глас на избори, постоянно намалява. В политиката и във всички професии делът на младите хора се увеличава, в резултат на което хората с традиционни идеи и трезво мислене се изместват в периферията и дори се отстраняват.

В литературата и изкуството, както и в поп културата, вкусовете и ценностите на младите хора се възхваляват. Хората се насърчават да следват модата, да се съобразяват със съвременните тенденции, в противен случай те ще бъдат извадени от играта.

Научното и технологичното обновяване се ускорява и темпът на живот се ускорява, към което възрастните хора не могат да се адаптират; ускорява се миграцията, преструктурирането и модернизацията на градовете, и т.н.

Променят се старинни градове и села, в резултат на което у възрастните хора възниква чувството за отчуждение. Поколения наред за хората от млада и средна възраст се увеличават домакинските натоварвания, в резултат на което те нямат сили да прекарват време с родителите си и да се грижат за тях. В резултат на което у възрастните хора се засилва чувството за самота и безпомощност.

6. Разединяване на обществото

В традиционното общество хората си помагат и се подкрепят. Когато възникнат противоречия, тогава религията, моралът, законът и т. н. действат като инструмент за хармонизиране на отношенията между хората. Поради това структурата на обществото има голяма стабилност.

Дяволът не може да раздели, деморализира и доведе до крах такова хармонично общество за кратко време. Следователно той трябва да разедини обществото на много и малки части. Най-добре това ще стане ако хората се борят един срещу друг и нямат обща кауза. По този начин ще е удобно за дявола да използва подходящия момент и да победи всеки поотделно.

По всякакъв начин дяволът, използвайки различни критерии, разделя обществото на противоположни групи и след това подбужда омраза и борба между всяка такава група. Например, основата на разделянето може да бъде класово, полово, расово, етническо, религиозно и т.н. Той разпалва взаимен антагонизъм между богати и бедни, управляващи и „потиснати“ класи, „прогресивни“ и „изостанали“ елементи, либерали и консерватори и т.н.

От друга страна, правомощията на държавата непрекъснато се разширяват. Така хората, разпокъсани и изолирани един от друг, нямат възможност да се справят с тоталитарното правителство, което контролира всички ресурси. Ясно е, че разединяването на обществото и централизацията на властта от тоталитарното правителство са две страни на един и същи процес.

 VI. Измама и защита

Подобно на престъпник, който по време на извършване на престъпление се опитва да изтрие пръстовите си отпечатъци, дяволът също так се опитва да се скрие по всякакъв възможен начин. Триковете му са изключително искусни и перфектни.

1. Погрешно представяне 

Плитката измама често се извършва на скрито в тъмното. Въпреки това, мошеничеството на дявола, огромно като небето, се извършва срещу всички, и дори изглежда като „справедливо, логично и легално“. Обикновените граждани не са в състояние да разберат и дори да си представят колко зли и огромни са замислите на този дявол.

Затова дори ако някой започне да ги разкрива, ще бъде много трудно на хората да разберат и приемат всичко. Освен това дяволът разкрива под специфична форма части от плановете си, принуждавайки хората да спекулират и да живеят в страх, като по този начин се засилва хаоса.

2. Измамни ходове

По време на Студената война светът беше разделен на два военно-политически блока. Кой би предположил, че две почти напълно противоположни социални системи ще се движат по един път, пътя на дявола, само че под различни форми.

На Запад всички тези мутирали комунисти, социалисти, фабийци, либерали, прогресисти и дори онези, които открито критикуват СССР или китайския модел, се опитват да изградят форми на обществото, които всъщност не са много различни един от друг. С други думи, дяволът на Изток и на Запад, в комунистическия лагер и в свободния свят, чрез различни правди и неправди и чрез лъжливи маневри кара двете страни да си помагат и да се прикриват една друга.

3. Демонизация на опонента

Дяволът демонизира онези, които разкриват престъпленията му, наричайки ги „конспиратори“, „екстремисти“, „представители на крайно дясното крило“, „представители на алтернативното дясно“, „расисти“, „сексисти“, „ксенофоби“, „разпалващи войни“ „провокиращи омраза“, „нацисти“, „фашисти“ и т.н.

По този начин той се опитва да ги маргинализира в обществото и науката, и да ги превърне в „бяла врана“, да накара хората да се отнасят с презрение към тях и да стоят настрана от тях, така че думите им да не намерят подкрепа и те самите да нямат ефект. Тук не искаме да реабилитираме хората, на които са били дадени всички тези имена, просто искаме да отбележим, че поставянето на такива етикети с неодобрително значение е любима техника на дявола.

4. Отвличане на вниманието

Дяволът прави своите планове за определени нации, групи и индивиди. Като насърчава хората да мразят, да се страхуват и да разследват такива нации, групи или индивиди, дяволът отклонява вниманието от себе си.

5. Контрол над мнозинството

Въпреки факта, че дяволът се възползва максимално от горните трикове, все още има хора, които разкриват неговите тайни. Това са много мъдри хора. Но дяволът вече е поел контрол над огромната част от хората. Това е социалната основа, в която дяволът се крие. Малкото хора, които разкриват плановете на дявола, се превръщат в аутсайдери и техните призиви не намират отклик и отшумяват.

*****

Методите, чрез които дяволът унищожава хората, са много разнообразни и променливи. Тези 36 трика са само част от тези методи. Гореописаните методи на дявола вече изглеждат доста ужасяващи, но те са далеч от целия арсенал от зли дяволски трикове. 

Хората са могли само да подценяват лукавството на дявола и никога не са били в състояние да го надценят. За да не удължаваме твърде много написаното тук, споменаваме само за най-често използваните тактики на дявола. По-подробно и с конкретни примери ще разкрием всичко това в следващите глави.

Глава 2: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД НА КОМУНИЗМА

Как призракът на комунизма управлява нашия свят – СЪДЪРЖАНИЕ

Осъдете комунизма и Вие...

Източник/ци:epochtimes.ru; theepochtimes.com

Превод: БУДНАЕРА

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!