Ли Хонгджъ, основателят на Фалун Гонг, упълномощи The Epoch Times да публикува статията си „КАК СЕ Е ПОЯВИЛО ЧОВЕЧЕСТВОТО“ на 20 януари 2023 г. Ето и цялата статия, преведена от китайски:

Основателят на Фалун Дафа,
Ли Хонгджъ публикува
"КАК СЕ Е ПОЯВИЛО ЧОВЕЧЕСТВОТО"

ТОЗИ материал от сайта НЕ МОЖЕ да бъде препубликуван!

Как се е появило човечеството

Бих искал първо да предам поздравите си на всички с настъпването на китайската Нова година.

Нова година обикновено е време за споделяне на приятни неща по повод случая. Но аз виждам надвиснала опасност, която приближава човечеството, и поради тази причина съм призован от божествени същества да предам няколко неща на всички в този свят. Всяко едно нещо от това, което ще разкрия, е по - висша, строго пазена тайна, която се споделя, за да осигури една истинска картина на нещата, както и да даде на хората още един шанс за спасение.

На първо място е въпросът как се е появило човечеството. От зората на своето създаване до последните си дни Вселената е преминала през изключително дълъг период от време, състоящ се от четири етапа: Формиране, Стазис, Дегенерация и Унищожение. Когато се достигне крайната точка на етапа Унищожение, пълното заличаване на всичко в голямото космическо тяло - което включва и Вселената, в която съществуваме - става мигновено и всички живи същества загиват!

Когато човек умре, това е просто въпрос на неговото физическо тяло да се разгради и да се разпадне, докато истинската му душа (която всъщност е той и която не умира със смъртта на физическото му тяло) ще продължи, прераждайки се в следващ живот. Така както Вселената преминава през формиране, стазис, дегенерация и унищожение, така и човешките същества преминават през раждане, растеж, болест и смърт. Това са вселенски закони, на които се подчиняват дори по - висши същества, само с разликата, че времевият период при тях е по - дълъг, като дължината на периода е пропорционален на това колко висши са съществата. За тях животът и смъртта не са болезнени, и те остават осъзнати по време на тези процеси - за тях това е все едно да сменят облеклото си. Казано по друг начин, обикновено животите не умират. Но когато Вселената и Космосът се разпаднат в последния етап от процеса Формиране-Стазис-Дегенерация-Унищожение, животите няма да се преродят и няма да има повече живот или материя, като всичко ще се превърне в прах и ще има само празнота. В момента човешкият свят изживява последния период от фазата на Унищожението в процеса Формиране, Стазис, Дегенерация, Унищожение. Всичко се е променило към по - лошо в тези последни времена, както е било предопределено, и по този начин унищожението е неизбежно. Ето защо светът е така изпълнен с проблеми. Добрите мисли са рядкост, съзнанията на хората са недобри, развратът и злоупотребата с наркотици са широко разпространени и хората вярват в атеизма. Това са неизбежни неща в последния етап на Космоса и говорят за времето, в което сме сега!

Създателят цени всички небесни същества, както и всички животи, които са добри и милосърдни, и всички велики творения в космоса. И така, в началото на етапа Унищожение Той повежда редица божества към най - външното ниво на космическото тяло (известно обикновено като „това, което е извън Божествената Сфера “), място, където няма божества, и създава Земята. Но Земята не е имала способността да съществува самостоятелно; тя се е нуждаела от съответна космическа структура, с която да може да формира циркулаторна система, включваща живот и материя. Поради тази причина Създателят е направил едно по - голямо пространство извън Земята, което по - висшите същества наричат „Трите Сфери “. Преди да настъпи последният час на спасението, на нито едно по - висше същество, колкото и да е възвишено то, не е било позволено да влезе тук без разрешението на Създателя. Пространството на Трите Сфери се състои от три основни части: Сфера на Желания (Ю), която се състои от животите на тази земя, включително човечеството; втора сфера, Сфера на Харесвания (Се), която е над нея; и трета сфера по - нагоре, известна като Сфера Без Харесвания (У Се). Всяка следваща сфера е по - висша и по - славна от тази под нея, въпреки че никоя не може да се сравни с Божествената Сфера или с многото небесни царства, които са още по - високо. "Небето ", както хората обикновено го наричат, е всъщност в Сферата на Харесвания, или в Сферата Без Харесвания, в рамките на Трите Сфери. Всяка от Трите Сфери има по десет нива в себе си, което прави общо тридесет и три нива във всички тях, ако се включат и самите Три Сфери. Човешките същества живеят в Сферата на Желания и това е най - ниското от всички нива, с най - лошата среда. Животът тук е болезнен и кратък, но още по - ужасяващ е фактът, че в човешкия свят малко от нещата, които хората приемат за истини, са всъщност валидни. Това, което човешките същества смятат за истина, като цяло се счита в по - голямата Вселена, че е точно обратното (като изключение са по - висшите истини, които светите същества са предали на човека). Например, божественото не смята за правилно, че който победи в битка, трябва да стане владетел, че дадена територия трябва да бъде превзета с военна сила, или че могъщите хора трябва да бъдат възприемани като герои - тъй като в тези неща са замесени убийства и насилствено отнемане от други. Това не е закон на Вселената, нито пък е как по - висшите същества правят нещата. И все пак в човешкия свят те са неизбежни и приети. Така стоят нещата в човешкия свят, но те противоречат на законите на Вселената. Следователно, ако човек иска да се върне на Небето, той трябва да следва истинските, по - висши закони и да работи върху себе си. Някои хора са доволни, когато се справят малко по - добре в живота от други. Но такива хора се сравняват само с други човешки същества в рамките на тази човешка сфера, когато всички тук всъщност живеят в това, което се счита за кошчето за боклук на Вселената. Трите Сфери са създадени в най - външния периметър на космическото тяло и всичко тук е съставено от най - ниските, най - грубите и най - мръсните частици - молекули, атоми и други подобни. В очите на по - висшите същества това е мястото, където боклукът на Вселената се изхвърля.Затова те разглеждат това ниво от молекули като прах или "кал" и го виждат като най - ниското място. От това идва и произходът на вярата в някои религии, че Бог е сътворил човека от кал. Човекът наистина е бил формиран от материя на молекулярно ниво.

Когато божествените същества са създали човека, те са го направили по повелята на Създателя и Той ги е инструктирал всеки да направи човека по свой уникален образ и подобие. Поради тази причина има бяла, азиатска, черна и други раси. Макар външните им проявления да се различават, душите в тях са им дадени от Създателя. Ето защо те имат общи ценности. Целта, която Създателят е имал в инструктирането на божествените същества да направят човека, е да се възползва от човека в последните времена, когато Той ще предложи на всички животи на по - голямата Вселена - включително на светите същества - спасение.

Но защо Създателят е инструктирал божествените същества да създадат хората на такова ниско и низше място? Тъй като това е най - ниското ниво на Вселената, това е най - трудното място и само когато нещата са мъчителни и болезнени, човек може да се издигне чрез духовна практика и да се отърси от своята карма. Когато човек, бидейки сред своите болезнени преживявания, все още успява да запази добри мисли, да има благодарност и да бъде добър човек, той или тя израства посредством това. Спасението е процес на издигане от най - ниското към най - високото и затова човек трябва да започне от дъното. Животът е мъчителен за всеки, който живее тук. Съществува напрежение между хората, когато се опитват да се справят по - добре, съществува ужасното състояние на природната среда и съществува фактът, че дори едното оцеляване в живота изисква много мисъл и усилия, да споменем само няколко примера. Всички тези обстоятелства дават възможност на хората да се развиват и да намаляват своята карма. Сигурно е, че преминаването през трудности може да помогне на хората да изкупят греховете и кармата си. И всеки, който успее да остане добродушен сред болезнени ситуации и междуличностни проблеми, ще изгради заслуги и добродетели и в резултат на това ще постигне възвисяване на душата си.

С настъпването на модерните времена Създателят е възнамерявал да използва главно човешкото тяло, за да спаси много животи от Вселената. И така душите първоначално в повечето човешки тела тук са били заменени от тези на по - висши същества, които са се въплътили в тях. С човешко тяло те биха могли да намалят своята карма и грехове, като понасят трудности. И на това място, което е лишено от истина, те биха могли, като се придържат здраво към по - висшите истини, преподавани от Бога, и постоянстват в доброта и милосърдие, да постигнат извисяване на душите си. Краят на дните е пред нас и Небесната Порта, която води извън Трите Сфери, е отворена. Създателят избира за избавление онези, които са направили това, което описвам.

Всичко във Вселената е станало нечисто по време на фазите Формиране, Стазис и Дегенерация, и е по - низше от времето, когато е започнало Сътворението. Ето защо нещата се насочват към унищожение. С други думи, всичко в голямата Вселена се е влошило, животите на Сътворението вече не са толкова добри, колкото са били в самото начало, вече не са чисти и всички те са натрупали карма и грехове. И това е причината Унищожението да се приближава. Този вид грях е това, което в религиозните контексти се нарича първороден грях. За да може Вселената да бъде спасена, Създателят е наредил на множество висши същества и божествени владетели да се спуснат на Земята и да приемат човешка форма в тази обстановка, където те ще страдат, ще се извисят, ще изкупят греховете си и ще се претворят отново, издигайки се на Небето. (Създателят претворява Вселената в същото време, когато спасява човечеството.) Новата Вселена е съвършено чиста и просто славна. Ако в такава обстановка човек все още може да държи мислите си добродетелни; ако може да удържи позицията си срещу яростната атака на съвременните ценности и възгледи и да се придържа към традиционните ценности; и ако все още вярва в божественото пред лицето на нападенията от атеистичните и еволюционните лагери, тогава този човек ще изпълни целта си: да получи спасение и да се върне на Небето. Цялата лудост, която сега се разгръща в света, е била планирана от божествени същества като такава, за последната фаза. Тяхната цел е била да тестват животите тук и да видят дали те са достойни за спасение, и да им дадат шанс, в процеса, да изплатят греховете и кармата си, докато преминават през трудности. И всичко това е направено, за да могат хората да бъдат спасени и да получат избавление обратно на Небето.

Всичко това е, за да се каже, че целта на живота на хората на тази земя не е да се постигне нещо в света. Всички интензивни усилия и опити, които хората правят в живота си, и стремежът им да получат това, което искат, което дори може да включва прибягване до безскрупулни средства, само правят хората неморални в крайна сметка. Причината, поради която хората са дошли на този свят и са станали хора, е да изкупят греховете и кармата си, и да постигнат значителен духовен напредък. Хората са дошли на този свят, за да получат спасение. Те са дошли и са приели човешка форма, за да чакат Създателя и неговото спасение обратно в тяхното небесно царство. И докато чакат, те натрупват заслуги през многото си изминали животи; и това е целта на преражданията на хората. Проблемното естество на този свят е предназначено да направи нещо велико от тези животи. Разбира се има хора, които, когато търсят божествена помощ по време на трудност, не са доволни от резултата и започват да мразят Бог - дори се обръщат срещу Него като резултат. Някои дори са се обърнали към демоничната, тъмната страна и са извършили още повече грехове и са направили още повече карма. Онези, за които се отнася това, е най - добре бързо да помолят Бог за прошка, ако все още имат шанс да са в безопасност. Всичко, което се случва в живота на човек - независимо дали изглежда оправдано или не - в действителност е кармична последица от това, което човек е направил в миналите си животи, добро или лошо. Количеството благословии и добродетели, които човек е натрупал в миналите си животи, определят какво богатство ще има в този живот или може би в следващия. Ако човек живее благословен и добродетелен живот сега, може би в следващия си живот той ще има висока позиция и заплата, или може да има различни видове богатство и късмет. И това също така включва дали човек ще има щастливо семейство или дори колко успешни ще са децата му и така нататък. Това е основната причина, поради която някои хора са богати, а други бедни, защо някои заемат позиции с висок ранг, докато други са бедни и бездомни. Тези неща нямат нищо общо с дяволските глупости, които зловещият комунизъм излива за равенството между богати и бедни. Вселената е справедлива. Които вършат добро, ще бъдат благословени за това, а които вършат зло, ще понесат възмездие, ако не в земния живот, то в отвъдния. Защото това е неизменен закон на Вселената! Небето, Земята, Божественото и Създателят са състрадателни към всички животи. Небето и Земята, точно както и човека, са направени от Създателя и никога не е било така, че Той да предпочита едни животи, а други да ощетява. Причината, поради която някои хора водят щастлив живот, а други не, се свежда до възнаграждение и възмездие за дела в миналото.

Когато видите хора, които печелят или губят в живота, това изглежда да се случва като нещо нормално в този свят. Но в крайна сметка това са кармични последици от миналите дела на тези хора. Дали хората имат нещо или не, дали печелят или губят в живота, ще се разиграе по начини, които са в съответствие с нещата в този свят. Така че без значение дали сте богати или бедни в живота, трябва да сте сигурни, че правите добро, да се въздържате от правене на лоши неща, да останете добри и милосърдни, да бъдете духовни и благочестиви, и да сте щастливи да помагате на другите. И по този начин ще изградите благословии и добродетели, и ще пожънете техните награди в следващия живот. В миналото по - старото поколение в Китай често говореше за неща като това да не оплакваш съдбата си в живота, когато нещата са трудни, а за спечелването на по - добър следващ живот чрез придобиване на добродетел чрез добри дела. И смисълът беше, че е безполезно да се молиш на Бог за помощ, ако не си направил добри неща в предишния си живот и не си спечелил благословии. Вселената има своите закони и дори по - висшите същества трябва да им се подчиняват. Дори те ще бъдат наказани, ако правят неща, които не трябва. Така че нещата не са толкова прости, колкото хората си мислят. Трябва ли хората да очакват от висшите същества да им дадат това, за което им се молят? Предпоставката е, че човек трябва да е изградил благословиите и добродетелите за това в миналите си животи. И така нещата, които ви се случват, са заради благословиите и добродетелите, които имате! Това е, което законите на Вселената диктуват. Но говорейки на фундаментално ниво, получаването на това, което искате, не е крайната цел за натрупване на благословии и добродетели. Истинската цел на изграждането им е да се проправи за вас пътя обратно към Небето. И това е най - важното, а не краткият момент на щастие, който те могат да ви донесат в този живот!

Мастър Ли Хонгджъ
20 януари 2023 г.

Превод БуднаEра-ЕпохалниВремена

Защо Създателят иска да спаси всички хора

Ли Хонгджъ

Ли Хонгджъ е основател на духовната практика Фалун Гонг

Г - н Ли Хонгджъ е основател на духовната дисциплина Фалун Гонг. Практиката съчетава медитация и леки упражнения с нравствена философия, съсредоточена върху принципите на истинност, състрадание и толерантност.

След като г - н Ли представя практиката на обществеността в Китай в началото на 90 - те години, около 100 милиона души започват да я практикуват. Оттогава практиката се е разпространила в повече от 100 страни по света.

Г-н Ли е четирикратно номиниран за Нобелова награда за мир, както е номиниран и от Европейския парламент за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. Той е носител на Международната награда за религиозна свобода на Freedom House.

Тази статия от г - н Ли, преведена от китайски, е публикувана от The Epoch Times по повод китайската Нова година.

Превод БуднаЕра-ЕпохалниВремена, 21 януари 2023 г.
Обновен 22 януари 2023 г

ТОЗИ материал от сайта НЕ МОЖЕ да бъде препубликуван!

Източник/ци: Falun Gong Founder Li Hongzhi Publishes ‘Why Do Human Beings Exist’ (theepochtimes.com)