Девет Коментара за Комунистическата Партия: Въведение

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Обратно към СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Въведение

„Епок Таймс” (Epoch Times) публикува специална серия от уводни статии - "Девет коментара за Комунистическата партия".

Повече от десетилетие след падането на бившия Съветски съюз и Източно-европейските комунистически режими, международното комунистическо движение е отритнато по целия свят. Краят на Китайската комунистическа партия (ККП) е просто въпрос на време.

Въпреки това, преди своето пълно сгромолясване, ККП се опитва да обвърже съдбата си с китайската нация, с нейната пет хиляди годишна цивилизация. Това е бедствие и катастрофа за хората. Сега китайците трябва да се изправят пред неизбежните въпроси как да разглеждат ККП, как да превърнат Китай в общество без ККП и как да предадат по-нататък китайското наследство. „Епок Таймс” публикува специална серия от уводни статии - “Девет коментара за Комунистическата партия”. Преди да е сложен капакът на ковчега на ККП, ние искаме да произнесем заключителната присъда, както над нея, така и върху международното комунистическо движение, което бе бедствие за човечеството в продължение на повече от век.

През своите над  80 години, всичко, до което ККП се е докоснала, е обезобразено с лъжи, войни, бедствен глад, тирания, масови кланета и терор. Традиционните вярвания и принципи бяха унищожени яростно. Оригиналните морални концепции и социални структури бяха дезинтегрирани насилствено. Съпричастието, обичта и хармонията сред хората бяха изкривени в борба и омраза. Дълбоката почит и признателност към Небето и Земята бяха заменени с арогантно желание за “борба с Небето и Земята”. Резултатът бе пълно сриване на социалните, моралните, екологичните системи и дълбока криза за китайския народ, a в действителност - и за човечеството. Всички тези бедствия бяха докарани посредством преднамереното плануване, организация и контрол от страна на ККП.

Както гласи прочута китайска поема: “Напразно въздишам дълбоко за окапващите цветя”. Краят на комунистическия режим, който се бори за оцеляване, наближава. Дните до сгромолясването му са преброени. „Епок Таймс” вярва, че сега, преди пълния край на ККП, времето е назряло за задълбочен поглед към миналото, за да може напълно да се изобличи този най-голям култ, който е въплътил порочността от всички времена и места. Ние се надяваме, че тези, които все още са заблудени от ККП, сега ясно ще видят нейната природа, ще очистят отровата й от духа си, ще освободят съзнанието си от злия й контрол, ще освободят себе си от оковите на терора и завинаги ще изоставят всички илюзии за нея.

Властването на ККП е най-тъмната и нелепа страница в китайската история. Сред безкрайния списък на престъпленията й се нарежда и преследването на Фалун Гонг. В преследването на Истинност, Доброта и Търпимост, Дзян Дзъмин заби последния пирон в ковчега на ККП. „Епок Таймс” вярва, че посредством разбирането на истинското минало на ККП, ние можем да предотвратим бъдещо повторение на такива трагедии. Същевременно се надяваме, че всеки ще обърне поглед към собствените си най-съкровени мисли, като анализира дали малодушието и компромисът са ни направили съучастници в много трагедии, които е било възможно да се избегнат.

Редакционна колегия на „Епок Таймс”

Обратно към СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!