Yiyang Xia* (Epoch Times)

Как КП променя правната система на Китай, за да нарушава човешките права (Част 2)

Човешки права в Китай?
Снимка: cristyli.blogspot.com.au

Част 1

Как китайската правна система бе разрушена и подкопана

Най-голямото предизвикателство, което е възниквало за правната система на Китай, е започване преследването на Фалун Гонг през 1999 година. По това време Китайската комунистическа партия (ККП) е изправена пред две предизвикателства: първо, това е духовна вяра и като такава не може да се контролира, и второ, става дума за много голям брой хора, практикуващи тази практика - десетки милиони...

В инстинктивната си реакция от възприетата като заплаха практика Фалун Гонг, тогавашният лидер на ККП, Джянг Земин, веднага прилага изпробван и надежден метод на партията - инициира политическа кампания за потискане на Фалун Гонг.

Този метод е доказал своята ефективност за лидерите по време на ерата на Мао, но защо не работи сега? Разликата е, че през 1999 г. вече има правна система, която току-що е създадена, и върховенството на закона е несъвместимо с произволни политически кампании.

Режимът трябва да използва мерки, за да заобикаля правомощията на новите закони. Въздействието на този процес е огромно и практически унищожава правната система. Той е отговорен за голяма част от беззаконието, което наблюдаваме в Китай и днес.

ККП използва много сложна тактическа система. Аз съм я описвал подробно по-рано пред Европейския парламент. Тя е на разположение и онлайн. Ето някои нейни основни точки.

1. Използване на пропаганда за създаване на невярно впечатление, че се е състоял съдебен процес

Ще дам само един пример. Когато китайският режим казва, че "забранява" Фалун Гонг, това е неточно. Всъщност той никога не е забранявал Фалун Гонг, съгласно закона.

Документи на две министерства от 22 юли 1999 г. се цитират често като доказателство за правния статут на забраната. Те бяха издадени на 22 юли и гласяха: "Решение за забрана на Изследователското общество на Фалун Гонг", издадено от Министерството на гражданските дела, и "Известие от шест забрани на Министерството за обществена  сигурност".

Първото известие е насочено към Изследователското общество на Фалун Гонг като административна организация, а не към Фалун Гонг като духовна или религиозна практика.

През 1993 г. Фалун Гонг е включена в Китайското научно-изследователско чигонг общество като клон и се нарича “Изследователско общество на Фалун Гонг”. През март 1996 г. Изследователското общество на Фалун Гонг официално иска оттегляне от Китайското научно-изследователско чигонг общество. Когато оттеглянето е одобрено, клонът на Фалун Гонг официално се разпуска. Така това, което Министерството на гражданските дела забранява през юли 1999 г., е практически структура, която е разпусната през март 1996.

Що се отнася до Фалун Гонг като духовна практика, тя няма формална организация, йерархия, списъци за членство или такси. Практиката се състои от изпълнение на пет медитативни упражнения, изучаване на духовни учения и се стреми към следване принципите на Истинност, Доброта и Търпение във всекидневния живот.

Дори Министерството на гражданските дела да можеше да забрани несъществуващото Изследователско общество на Фалун Гонг, забраната не може автоматично да се разшири и да обхване практиката на Фалун Гонг. Ето защо юридически погледнато, практикуването на Фалун Гонг никога не е било забранявано.

Освен това понякога се твърди, че така наречената забрана се основава на факта, че Изследователското общество на Фалун Гонг не е било регистрирано. Дори ако това беше вярно, нерегистрирана група не е еквивалентна на незаконна група. Освен това, според китайското законодателство Министерството на гражданските дела няма юридическа власт да налага забрани на групи.

"Известието от шест забрани на Министерството за обществена  сигурност" след това разшири незаконно обхвата на вече безпочвеното решение на Министерството на гражданските дела.

Съгласно китайското законодателство тези две министерства имат право да издават регулации единствено в рамките на своите собствени отдели. Те нямат законодателна или съдебна власт да решават кое е законно или незаконно. Така и двата документа надхвърлят правомощията на тези министерства.

В допълнение и двата документа са в пряко нарушение на член 36 и член 5 от китайската Конституция. Член 36 предоставя на китайските граждани свобода на религиозните убеждения, а член 5 определя, че всички държавни органи са длъжни да спазват Конституцията и законите.

Както адвокати по човешките права нееднократно подчертават в техните правни защити, китайското правителство никога не е забранявало Фалун Гонг. Това преследване е политическа кампания на комунистическата партия и не се основава на върховенството на закона.

Тогава защо широко се вярва, че Фалун Гонг е официално обявена извън закона? Това е в резултат на пропагандата на ККП, с която тя се опитва да легитимира незаконната политическа кампания като твърди във вестниците, телевизията, по време на конференции и изказвания, че преследването на Фалун Гонг се извършва "в съответствие със закона".

2. Начини за извършване на преследването без правно основание

- Чрез създаване на нова командна верига извън правната система.

Тази командна верига бе инициирана от Джянг Земин и функцира чрез йерархията на ККП. В центъра й е така нареченото “Управление 610”. Нито Националният народен конгрес, нито Държавният съвет е упълномощил тези действия. Напротив, одобрението и подкрепата за тези дела идват от ККП. Днес хиляди клонове на Управление 610 остават активни в Китай.

- Чрез използването на съществуващата система на ККП да се намесва в прилагането на закона.

По-конкретно ККП е използвала по-горе споменатия политически и съдебен комитет, тялото на ККП, което най-често се използва за задкулисно влияние върху органите на закона.

- Чрез издаване на вътрешни заповеди, документи, циркуляри или устни нареждания за ръководене на преследването.

Преследването се изпълнява най-вече според вътрешни документи, маркирани като "класифицирано" или дори "строго секретно". Такива документи могат да бъдат издавани на всяко ниво, но почти всички са модифицирани копия на поръчките, които идват от Централния комитет (ЦК) на ККП или от нейното Управление  610.

- Чрез използването на Чл. 300 от китайския Наказателен кодекс и на неясни, противоконституционни разпоредби за хвърляне на практикуващи Фалун Гонг в затвора.

Прилагането на този закон спрямо практикуващи Фалун Гонг е на базата на тълкувания на Върховния съд и прокуратура, въпреки че този въпрос е извън техните правомощия, според китайското законодателство. На практика, почти всички присъди са решавани още преди началото на процеса.

- Чрез лишаване на практикуващите Фалун Гонг от правото на справедлив съдебен процес. Чрез споменатите мерки съдбата на повечето практикуващи Фалун Гонг се решава още преди практикуващият да влезе в съдебната зала.

Междувременно, на адвокатите е забранено да поемат случаи на Фалун Гонг. Дори ако адвокатите вземат подобен случай, те обикновено са възпрепятствани да изкажат цялата защита в съда. Адвокати биват бити, когато се опитват да разговорят с клиента си. Други биват лишавани от адвокатски права, отвличани или/и измъчвани. Практикуващи Фалун Гонг и техните адвокати дори биват бити в съдебните зали.

Освен това, ключовите свидетели на прокуратурата никога не се появяват в съда. Изслушванията обикновено траят само няколко минути или часа. Много пъти съдиите открито заявяват, че те не взимат решението и не определят присъдата. Като цяло тези фактори превръщат съдебните процеси с Фалун Гонг в подигравка с правосъдието.

- Чрез съществуващата извънсъдебна система на превъзпитание чрез труд, както и чрез психиатричните болници и новоучредените центрове за промиване на съзнанието, практикуващите Фалун Гонг са затваряни и изтезавани без никакъв юридически процес.

- Чрез систематично и незаконно използване на мъчения, съпътствано с безнаказаност за извършителите.

В Китай изтезанията са забранени от закона. На практика обаче, използването на брутални тактики за изтезания върху практикуващите Фалун Гонг е широко разпространено и е рутина. Това е потвърдено от специалния рапортьор на ООН за изтезанията и много групи за защита правата на човека.

През 2001 г. в разследване на "Вашингтон пост" високопоставен китайски служител призна, че използването на насилие срещу практикуващи Фалун Гонг е част от добре разработена стратегия.

Продължение...

*Yiyang Xia (Иянг Шя) е главен директор на "Политика и изследвания" към Human Rights Law Foundation

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!