Yiyang Xia* (Epoch Times)

Как КП променя правната система на Китай, за да нарушава човешките права (Част 1)

Човешки права в Китай?
Снимка: cristyli.blogspot.com.au
Иянг Шя (Yiyang Xia) по време на последния форум за Китай, проведен в Парламент Хил в Отава.
Иянг Шя (Yiyang Xia) по време на последния форум за Китай, проведен в Парламент Хил в Отава. (Matthew Little/Epoch Times)

През първите 30 години от над 60-годишното управление на Китайската комунистическа партия (ККП) не е имало истински закони, които да бъдат в съответствие с международните стандарти. През този период е широко прието, че законите трябва да се изготвят по "суров" начин, без подробности.

Повечето случаи са разрешавани директно от партийните комитети. Цялата правна система е наричана "Гонг Джян Фа" (Gong Jian Fa), термин, който обхваща "полиция, прокуратура и съд", което отразява липсата на независимост на съдебната от изпълнителната власт.

След Културната революция, ККП възстановява статуса на няколко висши ръководители, които били преследвани по време на хаоса. Те решили, че по един или друг начин, трябва да бъде установена някаква форма на върховенство на закона.

Първоначалната идея била, че върховенството на закона ще ги предпазва от повторение на произвола на Културната революция. Изглежда те не осъзнавали по онова време, че върховенството на закона може също да предизвика проблеми, тъй като законите също така ограничават властта им.

През 1979 г. Централният комитет (ЦК) на ККП издава вътрешен документ, който официално отнема правото на партийните комитети за пряко вземане на решения по случаи. Няколко месеца по-късно обаче, партията решава, че не може да си позволи да не контролира правната система. Така ЦК на ККП възстановява Комитета по политически и законодателни въпроси (КПЗВ), който да съблюдава правната система.

Въпреки че този комитет е разпуснат през 1988 г., след Кръвопролитията на площад Тянанмън той веднага е възстановен. Когато се говори, че китайската правна система не е независима, този комитет е ключът към разбирането защо.

В Китай всичко, свързано със закона, е част от политическата и съдебната система. На държавно ниво, това обикновено включва Министерството на обществена сигурност (полицията), Върховната прокуратура, Върховния съд, Министерството на правосъдието и Министерството на държавна сигурност. Те принадлежат към различни държавни органи. Трите министерства са под Държавния съвет, а Върховната прокуратура и Върховният съд се отчитат пред Националния народен конгрес.

Как Комитета по политически и законодателни въпроси надзирава лицата, които извършват работа, свързана със закона?

1. КПЗВ съществува директно под ЦК на ККП. Ръководителят му е член на Постоянния комитет на ЦК на ККП, най-важният орган за вземане на решения в Китай. Това означава, че постът му е по-висок от тази на всеки министър в партията.

2. Ръководителите на посочените по-горе организации, свързани със закона, са членове на КПЗВ. В рамките на партията, те трябва да следват заповедите на главния секретар на КПЗВ.

3. От време на време, ЦК на ККП или неговият КПЗВ издават вътрешно-партийни заповеди, циркуляри или други документи, за да направляват работата на организациите, свързани със закона. Тези заповеди не се пишат в съответствие с Конституцията, нито са ограничени от закони.

Освен това, ръководителите на горните пет организации не са назначени от Парламента на Китай, Националния народен конгрес или Държавния съвет. Напротив, те са избрани от ЦК на ККП и неговият организационен отдел.

4. По този начин, когато органите на закона прилагат закона, те са зависими от политиката на ККП.

5. На ниво индивидуален съдебен процес, в много от така наречените "чувствителни случаи", като например тези, свързани с политически дисиденти, човешки права, религия или Фалун Гонг, КПЗВ организира среща.

Местните ръководители на Бюрото за обществена сигурност, прокуратурата (която играе ролята на прокурор) и съдът присъстват на тази среща. Всички детайли, свързани с делото, се обсъждат и решават по време на срещата, включително присъдата и продължителността на окончателната присъда за лишаване от свобода.

6. Министерството на правосъдието контролира адвокатите, което се отразява като липса на независимост на юридическата професия. Всички адвокати трябва да членуват в Асоциацията на адвокатите, която се ръководи от ККП. Всеки местен клон на асоциацията работи под местното бюро по правосъдие, а самата асоциация е подчинена на Министерство на правосъдието.

Тази система гарантира, че адвокатите не вземат случаи, които ККП не би искала те да приемат. През последните години медийни репортажи често съобщават за отнети или прекратени лицензи на правозащитни адвокати, които вземат "чувствителни дела", като тези, които са свързани с практикуващи Фалун Гонг, християни или разрушавания на жилища. Тези произволни отнемания са възможни именно чрез описаната система за надзор.

От 1980 г. Националният народен конгрес започва да приема закони. Това стимулира новото поколение да учи право.

Така, голям брой закони са приети, някои от които дори се доближават до западните и международните правни стандарти. Работата по приемане на закони не е спряла от тогава.

И въпреки че законите не са напълно прилагани до 1999 г., те не са и системно подкопавани.

Дори и след Клането на площад Тянанмън през 1989 г., правната система остава почти непокътната, въпреки че ККП временно обявява военно положение. Не се налага да се променя начина на функциониране на правната система, за да се преследват ръководителите на студентското движение. Броят на арестуваните и осъдените е относително малък.

Продължение...

*Yiyang Xia (Иянг Шя) е главен директор на "Политика и изследвания" към Human Rights Law Foundation

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!