Yiyang Xia* (Epoch Times)

Как КП променя правната система на Китай, за да нарушава човешките права (Част 3)

Човешки права в Китай?
Снимка: cristyli.blogspot.com.au

Част 2

Настоящото състояние на правната система на Китай


Предвид големия брой убити практикуващи Фалун Гонг и продължаващата над 10 години кампания на преследване на тази група, въздействието на посочените по-горе тактики на върховенството на закона в Китай е значително...


Добре установените и сложни анти-Фалун Гонг тактики на Китайската комунистическа партия (ККП), включително нарушаването на закона, за да се постигне политическата цел, са лесно приложими спрямо други индивиди и групи. Като такива, сега виждаме да се появяват следните тенденции, за които по-конкретни примери са подробно описани в изявлението ми пред Европейския парламент:

a. Осъществяване на все повече извънсъдебни арести и отвличания.

В продължение на години практикуващите Фалун Гонг са били подложени на незаконни отвличания, произволни арести, конфискация на имущество и компютърно оборудване и насилствено изчезване. Всички тези мерки са се превърнали в характеристика на репресиите над адвокати по човешки права и активисти, включително репресиите в началото на 2011 г. след антиправителствените протести в Близкия изток, които свалиха диктатори.

В допълнение, психиатричните болници, чиято политическа употреба бе засилена за Фалун Гонг, се използват все повече и по-често за вносители на петиции, жертви на разрушаването на жилища, както и местни активисти, всички от които не са практикуващи Фалун Гонг. Известните "черни затвори", използвани за задържане на вносители на петиции, са сходни и много вероятно произхождат от центровете за промиване на съзнанието за Фалун Гонг.

б. Разширяването на полицейското насилие и безнаказаността.

Твърди се, че методите за изтезания, които са използвани или могат да бъдат използвани срещу адвокати по човешките права като Гао Джишенг (Gao Zhisheng) и Тенг Биао (Teng Biao), са били разработени за използването им срещу техните клиенти, практикуващи Фалун Гонг.

в. Фалшиво определяне на различни вносители на петиции и активисти като Фалун Гонг.

Тъй като режимът направи изключение за върховенството на закона заради групата Фалун Гонг, сега е лесно за местните власти да избягнат отговорност и наказание за социални вълнения, просто чрез "етикиране" на жертвите като практикуващи Фалун Гонг.


4. Нов етап: Създаване на лоши закони

Тъй като всички мерки, прилагани към Фалун Гонг практикуващи, активисти за човешки права, правозащитни адвокати и артисти като Ай Уейуей нарушават собствените закони на Китай, режимът получава много критики у дома и в чужбина за своето поведение. Процесът сега е дошъл до нов етап, в който вместо да поправи своите неправомерни действия, ККП променя съществуващите закони, за да обхване незаконните си дейности.

Например ККП предложи изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, с което ефективно да се легализира насилственото изчезване. Въпреки че насилствените изчезвания са били широко използвани за преследване на практикуващите Фалун Гонг, този феномен се появи в международните заглавия едва при изчезването на видния художник и блогър Ай Уейуей.

В отговор, вместо да разследва и накаже отговорните лица, ККП обяви изменения на наказателно-процесуалния кодекс, за да се опита да легализира насилственото изчезване и по този начин да гарантира, че международните и местни критици вече няма да могат да твърдят, че режимът е в нарушение на своите закони.

В допълнение, режимът направи няколко изменения и нови определения към други закони, промени, които разширяват полицейската власт и правят така, че страната още повече да прилича на полицейска държава.

Един от законите е новосъздаденият проект за изменение на Закона за местните лични карти. Изменението беше обсъдено от Постоянния комитет на Националния народен конгрес.

Две от предложените промени предизвикаха доста спорове: добавяне на пръстови отпечатъци на личните карти под името за предотвратяване на фалшифицирането и тероризма, и позволяване на полицията да проверява документите за самоличност на гари, летища и големи събития.

На полицията беше разрешено да проверява личните карти на гражданите само при спешни случаи или ако лицето е заподозряно в извършване на престъпление.

Постоянният комитет на Националния народен конгрес прие и проект на резолюция за укрепване на усилията срещу тероризма. Проектът за резолюция определя терористичен акт, терористична организация, и терористична сила за първи път в нормативните документи на Китай. Обаче определението е изключително широко по обхват, улеснявайки преследването на хора по политически или религиозни причини, под предлог за борба с тероризма.

Защо режимът открито приема такива лоши закони? Това е просто начинът, по който ККП отговоря на критиките, че не спазва собствените си закони. Вместо да промени лошото си поведение и да спазва закона, тя променя законите, за да легитимира лошото си поведение.


Прогрес?

Бих искал да цитирам Клайв Ансли (Clive Ansley), канадски експерт по китайската правна система:

"Най-често срещаната тактика, използвана от китайските чиновници за отклоняване на критиките за нарушения на китайската "съдебна" система е да се твърди, че "правната" система на Пекин, макар и да не е перфектна, се движи в правилната посока."

"Изводът е, че въпреки да отнеме години да се образоват стотиците хиляди полицейски служители, прокурори и съдии в цялата страна да следват закона, ръководството е твърдо решено да направи това. Ръководството е ангажирано със защитаването на човешките права и прилагането на "Върховенството на закона", така твърдят те.

В действителност обаче, ръководството в Пекин не е ангажирано с установяването на "върховенство на закона" нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. Напротив, неизбраните лидери на Китай предприемат различни мерки, за да гарантират, че "Върховенството на закона" никога няма да се установи в Китай под тяхното наблюдение."


Заключение

Не е тайна, че Китай не е демократична страна и че политическата система е под контрола на Китайската комунистическа партия. Партийните комитети оказват влияние върху всеки държавен орган. Законодателният орган, Националният народен конгрес, е просто гумен печат за одобряване на решения, които вече са направени от партията.

Но как ККП точно подкопава и контролира правната система не е добре известно. Опитах се да обясня как това се случва и защо Китай всъщност е беззаконна държава.

В заключение, при разглеждане нарушенията на човешките права в Китай е важно да се има предвид, че не става дума за държава, в която е установена правна система и сега трябва да се усъвършенства, а за режим, който не спазва собствените си закони. Вместо това, той систематично и умишлено ги нарушава и проектира мерки за заобикаляне на законните права, гарантирани на гражданите.


*Yiyang Xia (Иянг Шя) е главен директор на "Политика и изследвания" към Human Rights Law Foundation

<i) http://news.xinhuanet.com/politics/2011-06/30/...

ii) Министерство по гражданските дела на КНР, "Решение за забрана за научно изследвателското общество на Фалун Дафа от Министерство по гражданските дела на Китайската народна република", 22 юли, 1999 г. http://www.people.com.cn / GB/channel1/10/20000706/...

iii) Министерство на обществената сигурност на КНР."Известие на шест забрани от Министерство на обществената сигурност". 22 юли 1999 г. http://www.people.com.cn/GB/channel1/10/20000706/...

iv) Конституция на Китайска народна република, чл. 36 и чл. 5, http://www.usconstitution.net/china.html.

v) http://www.hrw.org/news/2011/09/01/...

vi)http://www.google.com/hostednews/afp/article/...

vii) http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/680840/...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!