Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Еврото чука на вратата. Какво да правим с парите си

Какво да правим с парите си с наближаването на датата 1 януари 2024 г., която е целта на българските власти за въвеждане на еврото. 

Вече е готов националният план за въвеждане на еврото, разписана е концепцията на закон, подготвя се и информационна кампания, припомня businessnovinite.bg.

Ето някои от ключовите моменти, които е важно потребителите да знаят преди присъединяването към "клуба на богатите“:

Българите да не бързат да обменят пари в брой преди официалния ден на въвеждане на еврото, тъй като замяната може да включва разходи и такси. В рамките на 6 месеца след присъединяването обмяната на пари в брой ще е безплатна в банките и офисите на "Български пощи“, а след това е възможно да бъде въведена такса.

БНБ ще обменя безплатно монети и банкноти от лева в евро за период от неопределено време.

В рамките на месец, до 31 януари, ще плащаме в лева и в евро, а след това единствената официална валута у нас остава еврото.

През този период ще може да се плаща в двете валути, но търговците ще са длъжни да връщат ресто в евро. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги , като по този начин ще се осигури още един обменен канал.

Добре е гражданите да държат парите си в левове в банкови сметки и платежни институции, а не в наличност, с оглед автоматичното им превалутиране в евро от датата на членство в еврозоната.

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, по които се получават заплати и пенсии, депозитни и други сметки ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат, ПОС - терминал или в офис на банка.

От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

КОМУНИЗМЪТ Е В ОСНОВАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

СТРАТЕГИИТЕ НА ДЯВОЛА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

УНИЩОЖАВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

БУНТ ПРОТИВ БОГ

Източник/ци: Еврото чука на вратата. Какво да правим с парите си - Бизнес — Новини Стандарт

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!