Тихо се сипе първият сняг: Тръгнаха старите схеми с почистването

През последните девет години зимното поддържане на общинските пътища и улици в Севлиево е поскъпнало три пъти. В същото време пада все по-малко сняг, а цената за почистване на километър намалява, показва проверка на „За истината“.

Къде тогава отиват по половин млн. лв. повече на година за почистване на снега на територията на общината? Оказва се – в едни и същи дружества и по добре изработена схема.

Въпреки по-топлите и почти безснежни зими в Севлиево, сумата за снегопочистване е нараснала от 2016 г. до сега с 1.5 млн. лв. и вече е почти 2.5 млн. лв. за едни и същи километри. Общинската пътна мрежа е с обща дължина 288 км, улиците в 28 села са с обща дължина е 325 км, улиците в Севлиево са 50 км и още 10 км улици в селищните образувания.

Един детайл се набива на очи:

Цената, която дружеството, печелещо обществените поръчки от 2016 г. досега предлага за снегопочистване на километър път, с всяка нова обществена поръчка е по-ниска. Това трудно може да се обясни, тъй като е естествено цените за почистване на километър път да растат с всеки нов тригодишен период. Очаква се в сметките да влязат растящите цени на горивата, вероятното увеличение на заплатите на фирмите, наети в снегопочистването и със сигурност по-скъпата поддръжка на техниката.

Точно обратното обаче се случва в Севлиево –

цената за почистване на километър пада, докато стойността на обществената поръчка расте.

Договорите за зимно поддържане в Севлиево се сключват за три години.  През есента на 2022 г. за трети път Община Севлиево ще сключи договор с ДЗЗД (дружество по задълженията и договорите) „Зимно почистване Севлиево“. В него с равни дялове (50:50) участват „Еко Традекс Груп“ от Хасково и „Инфрастроежи“ – Севлиево.

Първият договор между това дружество и Общината е за почистване на снега от 2016 г. до 2019 г. Стойността му е 1.2 млн. лв. с ДДС.

През 2019 г. е сключен нов договор за времето до 2022 г. на стойност 1.65 млн. лв. с ДДС, а тази есен Община Севлиево отново обяви процедура за избор на изпълнител да поддържа пътищата през зимата със срок на действие до 2025 г., която отново бе спечелена от „Земно почистване Севлиево“. Тази поръчка е на стойност 2.25 млн. лв.

Колкото и да е странно най-скъпо е струвало почистването на километър път между  2016 и 2019 г. – малко над 35 лв. с ДДС (29.43 лв. без ДДС).  През следващия тригодишен период е договорена с 15 лв. по-ниска цена за километър и сумата е малко над 20 лв. Съвсем леко е увеличението на цената за периода 2022-2025 година – 24.60 лв. (всички суми са с ДДС). (подробна справка за цените по години е в таблица в края на текста).

За поевтиняването на снегопочистването на километър на фона на растящите стойности на обществените поръчки

няма логично обяснение.

Внимателно вглеждане в цифрите от протоколите на проведените обществени поръчки хвърля мъглява светлина върху това какво би могло да се е случило. Макар на теория да е невъзможно, не е изключено да е изтекла информация за цената, която конкурентният участник предлага.

Това разбира се е само предположение, тъй като пликовете с технически и финансови предложения се подават запечатани, а участниците в процедурата подписват плика на конкурента си и с този подпис удостоверяват, че нямат възражение срещу коректно подадените оферти и тяхното съхраняване до отварянето им.

В случая обаче съмнението, че е възможно да е изтекла информация за предложената цена от конкурентен участник има своето основание.

Ето фактите:

На обявената от Община Севлиево процедура за избор на изпълнител на зимното почистване за периода 2016 – 2019 г. се явяват две дружества – ДЗЗД „Пътстрой Габрово – Димас“, регистрирано в Габрово и ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“, с адрес на управление в Севлиево. Това дружество е регистрирано в годината, в която е обявена обществената поръчка.

Габровското дружество подава офертата си в 13 ч. – един час по-късно оферта подава и дружеството, регистрирано в Севлиево.

При отваряне на ценовите оферти „Пътстрой Габрово – Димас“ предлага с малко над 2 лв. по-висока цена за почостване от сняг на километър път и с почти 14 лв. повече на километър за обработка на пътищата против обледяване и поднасяне.

Заради конкурентната цена на „Зимно почистване Севлиево“ то е класирано на първо място и Община Севлиево сключва с него договор на стойност 1 млн. лв. без ДДС. След изтичане на тригодишния срок на този договор реално изплатените суми по него са само с пет лева под стойността на договора, т.е. цялата договорена сума е усвоена.

През декември 2018 г. Севлиево обявява нова процедура за изпълнител на зимното поддържане на пътищата в общината за периода 2019-2022 г. Отново има двама участници – ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ и Обединение „Севлиево 2019-2022“, в което влизат севлиевското дружество „Мазалат“ и „Трейс – Пътно строителство“.

Оттук започва да става интересно.

По техническата част от офертата на двамата участници комисията е единодушна и двете дружества получават максималния брой точки – по 50. Според методиката за цялостна оценка обаче за избора на изпълнител от най-голямо значение е финансовата оценка.

За нея максималния брой точки, които могат да се получат също е 50. При тази оценка с най-голяма тежест (80%) e цената, която участникът предлага за снегопочистване на километър път. С 20% тежест е цената за обезопасяване против хлъзгане и обледяване.

На тази процедура обединение „Севлиево 2019 – 2022“ предлага цена от 19 лв. за снегопочистване на километър и 86 лв. за всеки обработен километър против заледяване (цените са без ДДС). Офертата на обединението е подадена в Община Севлиево в 14.32 ч. на 11 януари 2019 г.

Един час по-късно своята оферта подават и от „Зимно почистване Севлиево“. Дотогава дружеството е чистило един километър за почти 30 лв. без ДДС, но този път предлага удивително по-ниска цена за същото – 17 лв. без ДДС и малко над 82 лв. за обработка против заледяване, което в предишния тригодишен период е извършвало срещу 90 лв. без ДДС.

Цените, които формират финансовата оценка на офертата освен изненадващо много по-ниски, са с малко под тези, които предлага конкурентният участник – обединение „Севлиево 2019 – 2022“.

След като и двете дружества са получили максимална оценка за качество, цената на услугите им е определяща за крайното класиране.

И тъй като според критериите за оценка е от значение съотношението между качество и цена, то напълно логично „Зимно почистване Севлиево“ получава максималните точки за цена и е класирано на първо място, а Община Севлиево сключва със същото втория си тригодишен договор, който вече е за 1.6 млн. лв. с ДДС (близо 1.4 млн. лв. без ДДС).

По този договор реално са изплатени 1 млн. лв. без ДДС.

Как, ако избраната фирма чисти на по-ниска цена, накрая е платено повече?

Това се случва заради по-високите цени за една машиносмяна. За периода 2016-2019 предложенията на двамата участници в обществената поръчка не са протоколирани (липсват в публично достъпния протокол, б.р.) на комисията по обществената поръчка.

В проведената по-късно процедура обаче има любопитни детайли. 

Оказва се, че „Зимно почистване Севлиево“, което е класирано на първо място и съответно печели обществената поръчка за зимно поддържане, всъщност е предложило по-високи цени от единствения си конкурент „Обединение Севлиево 2019-2022“.

В таблицата се виждат предложенията на двамата участници.

Обединение „Севлиево 2019-2022“ (класиран на второ място) ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ (спечелило обществената поръчка)
За автомобил със снегоринна дъска под 2 м 400 лв. за машиносмяна 600 лв. за машиносмяна
Трактори под 100 к.с. 480 лв. за машиносмяна 560 лв. за машиносмяна
Трактори над 100 к.с. 520 лв. за машиносмяна 640 лв. за машиносмяна
Автогрейдър 800 лв. за машиносмяна 1200 лв. за машиносмяна
Машини за опесъчаване с химически вещества 430 лв. за машиносмяна 680 лв. за машиносмяна

Защо след като дава по-високи цени „Зимно почистване Севлиево“ получава по-висока оценка за своята ценова оферта? 

Защото определяща за ценовата оферта е предложената цена за снегопочистване на километър. Ако участникът, който и да е той, даде по-ниска цена от конкурента си по този показател, той печели обществената поръчка, без значение, че всички останали цени, които предлага, са по-високи от тези на другия участник.

Схемата е напълно законна и изборът на спечелилия участник няма как да бъде обжалван, въпреки, че за него данъкоплатците плащат повече.

Така, когато завали, със снежинките, по пътищата на севлиевска община заваляват и пари.

От справки, предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация в годините назад се вижда, че за сезон 2019-2020 г. Община Севлиево е платила за зимно поддържане 292 хил. лв., за сезон 2020-2021 са разплатени близо 119 хил. лв.

Остатъкът до 1 млн. лв., колкото са платени след окончателното приключване на договора, е 400 хил. лв. Излиза, че това е сумата, платена за зимно поддържане за сезон 2021-2022. Само че точно през зимите на тези две години в района на Севлиево е имало най-малко сняг.

По данни, с които „За истината“ разполага през декември 2021 г. сняг е валял три пъти, най-много на 30 декември, но дебелината му е била едва 8 см.

През 2022 г. е имало три снеговалежа, по един през януари, февруари и март, като най-дебелият сняг е 14 см. и е натрупал на 24 януари.

Валежите през март са били нищожни с едва 2 см. снежна покривка.Въпреки оскъдния сняг през зимата на 2021-2022 г. за разчистването му са платени около 300 хил. лв. повече, отколкото за зимата на 2020-2021 г., когато по данни на Община Севлиево сняг е валял три пъти – на 6 и 7 януари, след това между 5 и 8 февруари и на 24 март.

Най-сериозно е било положението при февруарския снеговалеж, когато на места снегът натрупва около метър, а в координационния център са подадени над 150 сигнала, от които 44% за непроходими пътища.

Проблемът се усложнява от множество аварирала снегопочистваща техника, информират от Общината на следващата година. Ситуацията действително е сериозна, мобилизирана е цялата налична техника на снегопочистващите фирми, а годината приключва с изплатени 118 хил. лв. за целия сезон.

Колко сняг ще падне през идващата зима и в следващите до 2025 г. никой не знае. Цената на километър снегопочистване обаче отново е по-ниска от тази, която е договорена през 2016 г., защото отново тя има най-голяма тежест за избора на изпълнител.

Последната обществената поръчка е проведена през 2022 г., когато инфлацията гони 20 на сто, цените главоломно растат и има нов размер на минимална работна заплата. Никой обаче не бива да си мисли, че почистването на снега в Севлиево ще излезе по-евтино. Просто цените, които пълнят сметките на снегопочистващите фирми, не са определящи за избора им. Затова те предлагат „удобната“ цена, която ще им позволи отново да са първи в класацията след тръжната процедура.

Справка за цените, които данъкоплатците в Севлиево ще платят за почистване на сняг до 2025 г., както и какво са плащали от 2016 г. досега, вижте в следната таблица:

ЦЕНИ 2016-2019 г. 2019-2022 г. 2022-2025 г.
Снегопочистване на километър път 29.43 лв./км без ДДС
35.32 лв/км с ДДС
17 лв./км без ДДС
20.40 лв./км с ДДС
20.50 лв./км без ДДС
24.60 лв./км с ДДС
Опесъчаване против хлъзгане 89.69 лв./км без ДДС
107.63 лв./км с ДДС
82 лв./км без ДДС
99.14 лв./км с ДДС
99 лв./км без ДДС
118 лв./км с ДДС
Автомобил със снегоринна дъска 640 лв. за машиносмяна без ДДС 640 лв. за машиносмяна без ДДС 770 лв. за машиносмяна без ДДС
Автомобил със снегоринна дъска под 2 м 400 лв за машиносмяна бед ДСС 600 лв. за машиносмяна бед ДДС 720 лв. за машиносмяна без ДДС
Трактори до 100 к.с. със снегоринна дъска 480 лв. за машиносмяна без ДДС 560 лв. за машиносмяна без ДДС 670 лв. за машиносмяна без ДДС
Автогрейдер 800 лв. за машиносмяна без ДДС 1200 лв. за машиносмяна без ДДС 1450 лв. за машиносмяна без ДДС
Стойност на сключения договор 1 млн. лв. без ДДС
1.2 млн. лв. с ДДС
1 375 000 лв. без ДДС
1 650 000 лв. с ДДС
1 875 000 лв. без ДДС
2 250 000 лв. с ДДС

Древни мъдрости: Правилният начин за боравене с пари (част 1)

Древни мъдрости: Правилният начин за боравене с пари (част 2)

Източник/ци: Тихо се сипе първият сняг: Тръгнаха старите схеми с почистването - Narod.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!