Световен елит решил САЩ да отстъпи лидерството?

В света съществува шепа неимоверно богати хора, умеещи да извличат облаги от всяка сделка, не защото виждат бъдещето, а защото...

елит?

В света съществува шепа неимоверно богати хора, умеещи да извличат облаги от всяка сделка, не защото виждат бъдещето, а защото могат да подреждат бъдещето развитие, да го изработват. Те са малка група свръхсилни, свръхвлиятелни бизнесмени - съветници на управленията, които американците наричат ,,Ди инсайдърс" (буквален превод ,,Вътрешните").

 Тези хора не нарушават законите - те правят законите. Те нагласяват наредбите, които другите са длъжни и трябва да изпълняват, оркестрират държавни събития и международни кризи, играят си с международния пазар, както желаят.

А има и втора група хора, които следят всяка стъпка на първите с единствената цел да се обогатят от техните маневри. Повечето от тази група не се интересуват от политическите последствия. Интересува ги единствено как да се възползват от стъпките на свръхгрупата. Тяхна професия е икономическото и политическо разузнаване, от което преживяват, и то много добре. Те следят всяко действие на елитните, изучават техните сигнали и знаят как да отговарят на техните движения. Всички си мислим, че живеем в хаотичен свят. Но той не представлява нищо в сравнение с това, което ни очаква. Очакват се много по жестоки финансови и политически кризи. Сериозно е опасението, че Третата световна война чука на прага на света. Той е още в началото на бурята, която едва започва да се развихря. И най-невероятното и странното е, че тази буря с всички нейни последствия е била запланувана.
   Не се отнася само до реакция от хаотичните световни събития, не. Светът е подготвен за кризи, както и американската сила е подготвена да отстъпи първенството си на други, и то само поради единствената причина, че... шепа свръхбогати са запланували така. Правят го, защото се стремят към още повече богатства и власт. Тази опасна, но доходоносна игра със световните финанси и световната политика те играят от много поколения насам. Превърнали са тази игра в наука - в много рентабилна наука. И те смятат, че сега вече са готови да поемат пълния контрол над света. Наименованието на този контрол е Новият ред на света. Както и да се нарича предстоящото, то е лоша новина за всички, които ценят свободата си. Това, което свръхбогатите не знаят или по-скоро не ги интересува, е че Малцинство от човеци разбира техните проекти и планове, не приема техните мечти и се мъчи да събуди останалите човеци.
   Отбраните, които използват огромните си богатства и власт, за да манипулират икономиката  и възбуждат конфликти, са членове (всички) на крайно малък, но неравнимо мощен картел. Действат в организации, каквито са Кръглата маса, Билдербергите, Трилатералната комисия и Съвета за чуждестранни връзки. Сатанинското им съюзяване е единствено с целите: помощ помежду им за придобиване на още повече богатства и власт; налагане на собствената им воля над целия свят. Тези хора са движеща сила, която отговаря за централната банка, всяка държава и всяко управление. Тя управлява световните международни банки, комуникационната среда, образователната система и освободените от данъци фондации. От тези хора има навсякъде във висшата власт и управа, във Вашингтон, Ню Йорк, Лондон, Цюрих, Москва, и в София, между съветниците на президента. Те не са само обикновени и незначителни изпълнители по места. Те са близките помощници и спътници на световното скрито управление.
   Истината е, че те държат по-голяма власт отколкото всички държавни управления, събрани заедно! По йерархия те са над държавите. За тях българинът Кръстю Раковски в затвора Лубянка в Москва казва ,,Силата, чието име дори не трябва да се спомене". Способността им да постигат целите си е изумителна, защото контролират всичко, което виждаме и чуваме, и скриват онова, което не искат да знаем, избират лицата, които да бъдат представени за важни политически длъжности, включително президентите на държави, решават кои големи компании да се развиват, кои да бъдат спасени от фалит, кои да изчезнат, определят всеки ден стойността на долара, стойността на златото и платината, повишаването и намаляването на лихвите, и много други.
   При такава власт те, естествено могат да правят почти всичко. И го правят! Не само от алчност и ненаситност - движи ги невероятната арогантност. Доволни са, изпитват удоволствие, че могат. Правят го, защото са със съзнанието, че имат властта да управляват или разорят човешкия живот - изопачени същества, които получават удоволствие от самата игра. Всеки нюанс в играта, всеки дял от нея им доставя удоволствие. Всяко подчиняване на техния мускул или показване на тяхната сила им носи проклето удоволствие. Върховното им удоволствие ще бъде - превземането на всички световни пазари и заграбването на цялата власт (истинската им цел). Те искат единствено да управляват света. И действително са убедени, че е тяхна привилегия да го управляват! Мечтаят да постигнат това, както и предшествениците им от преди две столетия. В името на целта са обединили големите техните таланти, богатства, учени и връзки от повече от две столетия насам. Целта им не е нищо друго освен изречения и в наши дни Нов Световен ред, в пълен и абсолютен техен контрол.
   Те залягат упорито върху този ужасен план в продължение на десетки и десетки години. Следват го с Френската революция и опитват с Обществото на народите, след като постигнаха Първата световна война. Напреднаха с Втората световна война и Организацията на обединените нации. Вкараха САЩ в предварително подготвени войни като тази в Корея и във Виетнам, и настаниха своите ,,Сини каски" в Катанга и другаде по Африка, в Близкия изток, като част от злокобния си план.
   От столетия, предусещайки, когато планът за Нов световен ред няма да успее, елитът променя тактиката си. Надява се, че всеобщ световен протест, предизвикан чрез програмирани повсеместни стопански кризи и политически безредици, лесно ще доведе до приемане на техните планове. Голяма част от хората в света, недоволни от днешната обстановка, могат бързо да попаднат в техния капан.
   Вместо да завзема пълна политическа власт, елитът е решил да се добере до пълна финансова власт. Той знае, че веднъж постигнал пълния контрол над световните финанси непременно ще вземе й политическия. Затова, преди да направи едно световно управление, най-напред ще образува регионални банки, впоследствие само една световна банка. Ще уреди регионална монетна система, следвана от единна световна монетна система, и като завършек - обединени държавни управления, следвани от венеца на делата му - единно световно управление. Той е сигурен, че след като неговият капан се затвори, ще бъде късно вече за когото и да боло да му се противопостави.
   Всеки от нас би си задал въпроса: по какъв начин тези хора могат да постигнат това? Какво ще убеди държави, те да предадат финансовата и политическата си независимост на Новия световен ред? Имат изпитан способ. Ще създадат много кризи във всички държави, фалити на банки, опашки за хляб и въоръжени конфликти по света. Добър пример е постоянния конфликт в Близкия изток. При такава обстановка на глад и убийства те, елитът, ще ни представят като решение на въпросите своите обещания за мир и изобилие. И чистата трагедия е, че човек се хваща веднага за такива обещания като удавник за сламка. Човекът от Източния комунистически блок и от другите комунистически страни купуваше хляба си само на опашки и ще му е лесно да приеме манната от небето. По-трудно ще бъде на другите хора, живели в системата на капитала, защото може да се опитат да се противопоставят, а и ще платят скъпо, като приемат техния контрол, тяхното световно монетно обръщение, техния нов световен ред! Опасно е, че голяма част от хората в света, без много да се замислят, ще приемат техните подли и фалшиви обещания.
   От почти столетие насам елитът използва изкуството на търпеливото степенуване - любим негов танц е ,,две стъпки напред, една назад".
   Елитът е направил разчетите, че е вече към края на продължителната кампания за построяване на Новия световен ред и затваря кръга. Чувства се как се ускоряват крачките към финала. Неволно забелязваме, че събитията препускат. Не беше отдавна заплануваният крах от 1987г., след което настана ,,разрухата на комунизма" й построяването на ,,Обединена Европа".
   Всеки, който се опитва да не се съгласи, става прицел и мишена на скритите управници; Маргарет Тачер се противопостави на техните планове за Обединена Европа и е вече в историята на политиката. Лех Валенсе пък ги прегърна и стана президент на Полша. Саддам Хюсеин бе подведен от тях да окупират Кувейт, не след дълго САЩ му отговориха с половин милионна армия, която воюва не по американско решение, а под контрола и командването на ООН. Незапомнена пародия - това са пионките от ООН, които знаеха само да вдигат ръка за съгласие с елита. И за пръв път в историята си Организацията на обединените нации, образувана с единствената цел да пази и поддържа мира в света, извършва открито противозаконен акт - обявява война на Ирак. Това е началото. Една от ускорените стъпки на елита. Открито личат признаците на други вълнения, които скоро ще настъпят.
   Тези хора притежават голяма част от световната власт и сила. Нямат обаче мощта и поддръжката на Всевишния. Усилията им да построят нова Вавилонска кула ще се провалят. Обикновеният човек - средната класа от ден на ден все повече разбира техните пъклени планове и манипулациите им. Честни човеци следят всяка тяхна стъпка и я правят достояние на широките маси. Важно е да се изучават и да се обявяват на всеослушание техните планове. Като знаем какво ни гласят, няма да бъдем изненадани, и готови ще посрещнем и избегнем очакващите ни катаклизми. Колкото е възможно повече хора трябва да получат познанията за плановете и маневрите на шепата безсъвестни и безскрупулни хора. Познанията ще са от наша лична полза и от полза на държавата ни. Наложително е да се противопоставяме на всеки техен план - той е користен, работи само в тяхна полза и срещу бедната и средната класа. Хората може да се замислят върху някои прости факти: банки фалират ежедневно, на тяхно място никнат като гъби други. Изчезват незнайно къде авоарите на фалиралите банки - та те отиват в скрити каси. Ощетените са нещастните дребни вложители. Усилено се пуска слухът, преди няколко години, че ,,Банк ъф Америка" е в опасност, губи стотици милиони долари. Този световен финансов гигант?! Настъпи бясна паника първо в САЩ, а след това в Западна Европа. Акциите на банката спаднаха до 9 долара едната. Вложителите побързаха да се отърват от тях, а елитът ги закупуваше тайно. Само след година станаха 27 долара - милиарди долари са влезли в касите на мегабанките за сметка на много нещастни хора загубили и последните си спестявания! Такива игри се играят ежедневно на честния човек. Пред него не се поставя само въпроса как да преживее, а как да си спечели и извоюва правата отново да живее спокойно на планетата Земя. Много е трудно, но не е невъзможно. 99% от човечеството са тези, които трябва да го разберат. /illuminatibg.blogspot.com.au/

Без САЩ комунизма нямаше да се роди

Списание „Американски Евреи” от 10-ти септември 1920 година пише: „Болшевишката революция в Русия беше работа на Еврейски мозъци, извършена от Еврейско недоволство, чрез Еврейско планиране, чиято цел е да създаде Нов световен ред...

Комунистически Китай е моделът на планово общество на Новия световен ред [+Видео]

Комунистически Китай служи за лаборатория на глобализма, за опитно поле, където 1.4 милиарда души живеят като опитни зайчета при изграждането на прекрасния нов свят...

"Социалният експеримент в Китай под ръководството на председателя Мао, е един от най-важните и успешните експерименти в историята.„ Дейвид Рокфелер, Ню Йорк Таймс, 10 август 1973 г.

Нечувано зло! Организирано отнемане на органи от живи хора!

Трупащи се доказателства разкриват ужасяваща картина на убийства и осакатяване в Китай. Доклади от свидетели и китайски лекари показват, че хиляди практикуващи Фалун Гонг са били убити заради органите им, които се продават и трансплантират за огромна печалба в трансплантационния бизнес. Извършителите са служители на управляващата Китайска комунистическа партия (ККП), действащи в сътрудничество с хирурзи, затворнически власти и военни служители...

Новият Световен Ред е КОМУНИЗЪМ: Австралийският конгрес разобличава Новия световен ред [Видео + Audio]

Ан Бресингтон подчертава, че Римският клуб, в който членуват Тед Търнър, Буш, Горбачов и общо взето всички, които дърпат конците, никога не се е отказвал от идеята за световно господство на КОМУНИЗМА...

"През 1987 г. Михаил Горбачов, също член на Римски клуб, каза: Вървим към Нов Световен Ред, светът на комунизма и никога няма да се върнем назад"

Отровните корени на комунизмаЧервената симфония (революцията под рентген)

Блестящото описание на коммунистическо-банкерския заговор, направено от един от непосредствените изпълнители на задачите в този заговор - Христиан Раковски...

Демокрация по американски: изкуство за манипулиране на хората в интерес на твърде ограничен кръг личности от световния елит (Напомня ли ви социализма? Може да не е случайно!)

ВИНАГИ И ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА се подчертаваше, че именно Русия и само Русия е основният стратегически противник на САЩ. Това звучеше много странно през 1998 г., когато Русия беше слаба както никога - а в същото време Китай ставаше все по-богат и по-силен. Независимо от това, НЕ !КОМУНИСТИЧЕСКИ! КИТАЙ, А ИМЕННО РУСИЯ се възприемаше в САЩ като основен враг...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!