Внимание родители, пробутват ни ваксина с „неуточнено ниво на безопасност“!

Шествалентната ваксина „Хексацима“ за българските бебета, която е поръчана и е в процес на доставяне у нас се оказа с „неуточнено ниво на безопасност“

Бил Гейтс: "В света днес има 6,5 милиарда хора и броят им върви към 9 милиарда. И ако ние свършим наистина добра работа с НОВИТЕ ВАКСИНИ, здравните грижи, репродуктивното здравно обслужване, вероятно бихме могли да намалим този брой с 15%..."

„Хексацима“ е шествалентната ваксина за българските бебета, поръчана от Министерство на здравеопазването, потвърди д-р Антон Господинов, завеждащ отдел „обществени поръчки“ към министерството пред агенция „БГНЕС“.Интерес буди следното: в кратката характеристика на продукта (КХП), единствената, която може да се открие, придружено със знак черен триъгълник надолу, което означава интензивно наблюдение, пише:

„Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността“.

Опитни зайчета ли са българските бебета?

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) уточняват на сайта си: „Допълнителен статут мониторинг винаги се прилага по отношение на лекарствата, ако: лекарството съдържа нова активна субстанция, разрешена в ЕС след 1 януари 2011; ако е биологичен лекарствен продукт, като ваксина или лекарство, получен от плазма (кръв), разрешен в ЕС след 1 януари 2011; ако е било дадено условно одобрение (когато от компанията, която продава лекарството трябва да се предоставя повече информация за него) или одобрен при извънредни обстоятелства (където има конкретни причини, поради които дружеството не може да предостави пълен набор от данни); ако на компанията, която продава лекарството е необходимо извършване на допълнителни проучвания, например, да се предоставят повече данни за продължителна употреба на лекарството или на рядък страничен ефект, наблюдавани по време на клиничните изпитвания. Други лекарства също могат да бъдат поставени под допълнително наблюдение, въз основа на становище на Комитета на Агенцията за лекарствена безопасност за оценка на риска (PRAC)“.

Важно е да се отбележи, че клиничните проучвания са проведени при около 5000 кърмачета, а степента на серопротекция е установена при 123 на 1270 лица от проучването, за различните схеми на ваксинация. В КХП можем да видим също, че като нежелана реакция е посочена анафилактична реакция (тежка алергична реакция, която може да доведе до смърт).

Сумата на обществената поръчка е на стойност 4 326 300 лв. без ДДС. Критериите за възлагане на обществената поръчка са: най-ниска цена. Оттук идва и въпросът: Най-ниската цена ли е достатъчният критерий да се възложи поръчка за ваксина, която е под допълнително наблюдение за безопасност?

Обикновено здравните власти у нас се оправдават със Световната здравна организация и Европейска комисия за решенията си, но нито едната, нито другата задължават отделните държави да водят определена политика за ваксинациите, а предоставят решението на самите тях. /alterinformation.wordpress.com/

Пострадали деца от ваксини – споделено от родители* 1-ва част

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!