Лекари тормозят родилка, която не желае ваксини за бебето си

Бил Гейтс: "В света днес има 6,5 милиарда хора и броят им върви към 9 милиарда. И ако ние свършим наистина добра работа с НОВИТЕ ВАКСИНИ, здравните грижи, репродуктивното здравно обслужване, вероятно бихме могли да намалим този брой с 15%..."

Ваксинация

Предоставено от читатели:

Да родиш дете в България невинаги е изцяло щастливо събитие и това се дължи на част от медицинския персонал в родилните отделения. Разбира го и С. К.* от Русе, когато постъпва в клиника, за да роди детето си и още в началото уведомява лекарите, че не желае двете ваксини, които по принцип се поставят в първите дни от раждането на бебето.

От момента, в който заявява отказа от ваксини, започва нескончаем тормоз и изнудване, за да размисли. По няколко пъти на ден е убеждавана от шефове на отделения, главни педиатри и друг медицински персонал как трябва да сложи ваксините, колко са полезни, как няма да пуснат детето и на детска градина и т.н. Никой обаче не я информира подробно какво представляват те, а за възможните нежелани реакции не се споменава и дума, камо ли да и предоставят листовките на двата препарата, за да се запознае с тях.

Не я уведомяват и каква е процедурата за отказ от ваксини в клиниката. Въпреки че в нито един закон или наредба няма описана такава процедура, прието е, че подпис на единия родител е достатъчен за отказ от ваксини дали в родилното, дали при личния лекар. Това е и най-логичното решение, тъй като има много самотни родители, деца с неизвестен баща или такива, на които единият родител не живее в България. По тези причини е немислимо да се изискват два подписа. Редно е и да се полага един подпис при всички случаи, а не избирателно – дори и двамата родители да са налице.

Но майката от Русе, след като изслушва неколкократните ежедневни лекции за ползата от ваксините, но не и за възможните рискове, се натъква и на този проблем – малко преди изписване на бебето и дават декларация за отказ от ваксините и тя подписва, но я уведомяват, че няма да изпишат детето, ако не му сложат ваксините или не подпишат и двамата родители. Тя не е подготвена за това условие, съобщено и в последния момент, и пита защо не е информирана за това още в началото, когато е заявила устен отказ от ваксините. Отговор няма.

Лекарите прилагат и психически натиск – когато е сама, при нея неколкократно отиват двама лекари – Н.Р-Г. и Н.Щ., придружени от старшата сестра, за да я убеждават да ваксинира и че щели да изпишат нея, а бебето не. Когато разбират, че майката е непреклонна, издирват бащата и се опитват да въздействат върху него, като го плашат колко било опасно ако не ваксинира. Той е предоставил решението на майката и не е запознат в детайли с ваксините, затова се поддава на манипулациите и натиска от лекарите. Съответно последните информират майката, че щом системата изисквала задължително ваксиниране, неговото мнение тежало повече от нейното, което е абсурдно.

В резултат на което детето е ваксинирано въпреки волята и несъгласието на майката, която е взела информирано и осмислено решение за отказ още преди да постъпи в клиниката. Вместо С.К. да се радва на щастливите мигове от раждането, чрез изнудване и тормоз върху семейството най-щастливият миг е помрачен, а майката е възмутена и се чувства с нарушени човешки права.

Още през 2005 г. България е ратифицирала Европейската конвенция за правата на човека и биомедицината, чиито чл. 5 гласи: „Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.”

В §34, обяснителния доклад към Конвенцията е посочено: „34. Този член [5] се отнася до съгласието и утвърждава на международно ниво вече добре установено правило, което гласи, че никой не може да бъде принуждаван по принцип да се подлага на интервенция без неговото съгласие. Следователно човешките същества трябва да могат свободно да дават съгласието си или да отказват всяка интервенция, отнасяща се до тях. Това правило изяснява личната свобода на пациентите в техните взаимоотношения със здравните работници и ограничава патерналистичния подход, който пренебрегва желанието на пациента. Думата „интервенция” се разбира в най-широк смисъл, както е посочено в Член 4 – а именно като включваща всички медицински действия и по-специално интервенции, извършвани с цел профилактика, диагностика, лечение, възстановяваме или изследване.“

Докога в България от страна на медицинския персонал ще се прилага тормоз над родителите, които не искат да ваксинират децата си? Докога ще се нарушават изконни човешки права въпреки ратифицираните международни актове?

Достатъчно показателно е, че ваксините са изцяло препоръчителни и по избор на родителите в развитите европейски страни - Германия, Австрия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Швейцария, Холандия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър, Норвегия, Швеция, Малта, Дания, Люксембург и Финландия, и в някои бивши соц. държави - Русия, Естония, Беларус, Литва и Украйна. В тези страни няма никакви санкции и ограничения за неваксинираните, докато в България все още властва тоталитарният манталитет и се издевателства над неваксиниращите родители.

* Името на майката се пази във фейсбук групата „За или Против задължителните ваксини”.

Бил Гейтс и ваксините - евгеника в действие или просто депопулация

"В света днес има 6,5 милиарда хора и броят им върви към 9 милиарда. И ако ние свършим наистина добра работа с НОВИТЕ ВАКСИНИ, здравните грижи, репродуктивното здравно обслужване, вероятно бихме могли да намалим този брой с 15%..."

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!