Легенда на бъдещето: Разгадаване на мистерията (Част 2)

(Част 1)

Тази история започва в Китай,
хиляди години след поемата на Су Ши (Su Shi),
"Танц със сянката на лунната светлина".
Луната се потапя в утринната мъгла,
изгрява слънцето, брилянтните му лъчи озаряват небето.
Какво правят земните обитатели в този момент?...В Китай е често явление през 1980-те и 1990-те години да се видят хора, практикуващи чигонг (qigong) в парковете всяка сутрин. Чигонг се популяризира бързо през 1980-те години в Китай. Появата на чигонг е доста чудотворно явление. Въпреки че повечето хора знаят малко за произхода на чигонг, всички те бързо осъзнават, че чигонг може да лекува болести и да даде възможност на хората да развиват свръхестествени способности.

Г-жа Йе (Ye): "Аз видях много магически изпълнения на чигонг. Като например чинггонг (qinggong, буквално, "леки телесни умения"), ходене по кибритена кутия или държане на високо-волтова крушка с голи ръце. Всички сме виждали подобни магически изпълнения и сме чували дори още по-невероятни чигонг истории."

Подобно на други практикуващи чигонг, г-жа Йе се интересува живо от феномена на свръхестествени способности и страда дълги години от заболявания. Заради здравето си, г-жа Йе се занимава с много видове чигонг по онова време. Според Китайската научна чигонг асоциация през 1992 г. има над 2400 вида чигонг в страната, практикувани от над 100 милиона души. Тъй като Китайската научна чигонг асоциация се намира в Пекин, столицата се превръща в чигонг център на Китай. От 1986 г. в Пекин се провеждат редовно чигонг семинари и лекции. Г-жа Йе и нейният съпруг, г-н Йе Хао, който работи в Министерството на обществена сигурност по това време, стават редовни посетители на чигонг лекциите.

Г-жа Йе: "Съветът за научни изследвания в Пекин и Китайската научна чигонг асоциация организираха всяка втора седмица лекции, във втората и четвъртата неделя на месеца. Ние купувахме дългосрочни карти за тях, валидни за период от шест месеца. Китайската научна чигонг асоциация провеждаше и седмични семинари, също в неделя.  Така че, когато нещо ни интересуваше, отивахме там и слушахме. Бяхме заети с това почти всяка неделя."

Г-н Йе е проучвал чигонг по-задълбочено. Отношението му към чигонг е било също много резервирано. Като интелектуалец, завършил през 1959 г. Факултета по електронно инженерство в известния пекински университет Цингхуа (Tsinghua), различните магически феномени и чигонг са сериозно предизвикателство към неговия атеизъм. Затова г-н Йе решава да проведе свое проучване и да установи дали чигонг е просто едно суеверие, както и да разбере как биха могли хората да имат свръхестествени способности.

Г-н Йе, бивш високопоставен служител в Министерството на обществена сигурност на Китай: "Аз проучвах чигонг от гледна точка на космологията, астрономията, систематологията, кибернетиката и информационната теория. След проучванията си от гледна точка на всички тези научни области потвърдих, че съществува вид наука за човешкия живот, която е голяма загадка и която не може да се обясни с нашето научно разбиране."

Докато г-н Йе изучава чигонг усърдно в Пекинската библиотека, на хиляди мили разстояние в Анхуей (Anhui), провинция Хефей (Hefei), млади учени се занимават със същата научна тема. Анхуей е домакин на един от най-добрите университети в Китай, Университета за наука и технологии на Китай (УНТК / USTC). Си Янг (Si Yang), тогава студент във Факултета по биология, участва в научен чигонг проект, ръководен от известния учен Чян Шуесен (Qian Xuesen).

Си Янг, зам. президент на софтуерна компания, дипломант на УНТК: "Участвах в изследванията по това време. Подобно на други университети и институти за академични изследвания, нашият университет също имаше изследователски екип за чигонг и свръхестествени способности. Проучвахме и анализирахме много феномени на чигонг и свръхестествени способности. Веднъж в нашия университет се проведе национална научна конференция по чигонг и свръхестествени способности. Хората правеха различни експерименти по време на конференцията. Например, имаше един експеримент за изваждане на хапчета от затворени бутилки без да се отваря капачката. Друг експеримент беше да се извади игла с конец от запечатана в двата края стъклена тръба.  Експериментите се записваха с видеокамери. Имаше и експерименти за промяна на периода на полуразпадане на изотопи, както и експерименти със спектъра на водата. В миналото правехме много подобни експерименти. Така че, съществуването на тези явления е доказано за изследователи като нас. Въпреки това, съвременната наука не може да ги обясни."

Ученият Чян Шуесен нарича чигонг феноменологична наука. Терминът "феноменологична" се отнася до ситуацията, в която съществуването на някои известни явления не може да се обясни посредством научни изследвания. Но изследванията и на двамата, г-н Йе и Си Янг, в крайна сметка установяват, че чигонг произлиза от практиките за култивация (самоусъвършенстване) в Будизма и Даоизма.

Си Янг: "Много от хората, притежаващи свръхестествени способности, практикуват и чигонг. Много от тях дори имаха чигонг майстори, които ги инструктираха. По-късно установих, че чигонг и култивационните методи за свръхестествени способности се коренят в Будизма и Даоизма."

Г-н Йе: "Можех да прекарам цял ден в четене на Даозанг (Daozang, даоистки писания) и Дазангджинг (Dazangjing, будистки канони) в библиотеката на Пекин. Моята предишна позиция в Бюрото за обществена сигурност ми позволяваше да чета книги, които бяха забранени за обществото. Ето защо след като прочетох всички тези писания си казах, да, в Китай наистина съществуват култивационни практики. Доказателствата за това са много."

Когато най-после разбират, че чигонг е производен на култивацията, г-н и г-жа Йе са много развълнувани.

Г-жа Йе: "Ако Буди, даоистки божества и богове съществуват, и животът на човек е вечен, тогава трябва да съществува самсара (прераждане). Ако има прераждане, тогава ние, хората, трябва да се култивираме и да живеем благочестив живот. Как може човек да се примири с живот на много ниско ниво?"

Но след това откритие те се оказват изправени пред още по-сложен въпрос. Как да намерят практика за култивация? Къде да намерят истински мастър (учител), който да ги учи на култивация?

Г-н Йе Хао: "Запознахме се с практиките на всички чигонг школи в Китай. Но всички те имаха проблем. Нито една не отговаряше на въпроси отвъд лечението на болести. Не искаха дори и да се докосват до темата за други измерения и други форми на живот. Те дори не говореха за това, какво всъщност е чигонг."

Г-жа Йе: "Така, макар да изслушахме много лекции, не можахме да намерим отговор на нашия най-значим въпрос. И в края на краищата останахме малко разочаровани. Това ли е всичко за чигонг? Тези лекции не предлагаха нищо значително. Те не можеха да дадат отговор на нашите въпроси."

В същото време, след като прави научни изследвания на чигонг, Си Янг започва да го практикува. Но той също е изправен пред неразрешими загадки.
 
Си Янг: "Аз също бях практикувал няколко вида чигонг. Въпреки това, чигонг сам по себе си не можеше да отговори на много от по-фундаменталните въпроси в живота. Търсех смисъла на живота. Но без успех. Изглеждаше, че родените без видима причина човешки същества растат, за да участват в конкуренцията на обществото и да постигнат един сравнително удобен живот. Но животът е изпълнен с трудности, борби и страдания. И неизбежно хората свършват приковани на легло от болести, след което си заминават. Всеки следва един и същи път. Не можех да разбера смисъла на всичко това. Защо трябва хората да минават през всичките тези трудности и страдания?"
 
В началото на 1990-те години хора, правещи чигонг упражнения, могат да се видят навсякъде по Китай. Тези практикуващи имат различен жизнен път и манталитет. Но което ги обединява е предоставената от появяващия се чигонг възможност да преосмислят живота си. Това повлиява значително начина на мислене на някои хора. В резултат на което техните възгледи за света се променят. Много от тях виждат в това една отворена врата, която ще ги отведе към напълно нов свят. Но в същото време хората осъзнават, че изследването на чигонг спира на нивото на лечението и фитнеса. Това ги оставя без отговор на най-важните за тях въпроси - за смисъла на живота и за Вселената...

(Следва)

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!