Доклад на Конгреса на САЩ по въпроса за Китай: китайските власти продължават да репресират систематично последователите на Фалун Гонг

Сътрудници на органите за безопасност арестуват практикуващ Фалун Гонг

Сътрудници на органите за безопасност арестуват практикуващ Фалун Гонг. (minghui.org)

В публикувания неотдавна от Изпълнителния комитет на Конгреса на САЩ годишен доклад по въпроса за Китай за 2008 г. е направен изводът, че през изминалата година китайските власти са продължавали да потискат незаконно Фалун Гонг, правозащитници и тибетци, и че всичко това е в разрез с китайските закони.

За първи път в отчета е анализирана подробно дейността на Управление 610, създадено от ККП специално за репресиране на Фалун Гонг , както и конкретните методи за репресиране на последователите на Фалун Гонг, а също и систематичните репресии, наложени от китайските власти преди Олимпиадата.

Управление 610 – организация, подобна на Гестапо

В отчета се споменава, че на 10 юни 1999 г. бившият лидер на ККП, Джиянг Земин, заедно с Луо Ган, член на Политбюро на Китайската комунистическа партия (ККП), създават структура, чиито пълномощия превишават рамките на закона и която е пряко подчинена на централното правителство. Наречена е „Управление 610” заради датата, на която е създадена [10-ти юни] и предназначението й е да претвори в дело решението за унищожаване на Фалун Гонг.  

Впоследствие дейността на това Управление се разширява и над други „нанасящи вреда” чигонг практики (традиционни китайски системи за упражнения) и религии. В публикуван от юни същата година [1999] документ на Бюрото по обществена безопасност в гр. Нанкин се упоменава, че Управление 610 се явява „ударна сила в организацията и ръководството на борбата с Фалун Гонг”. Неговите задължения са: „да направлява и провежда разследвания за мероприятия на Фалун Гонг и за техните организатори; събиране на сведения за дейността им, а също така и съдействие на органите на реда с цел прекъсване на тази дейност; контролиране и наказания на последователите на Фалун Гонг и другите вредни видове чигонг”.

Базирайки се на свое разследване, преди време известният китайски адвокат по човешките права Гао Джишенг, понастоящем задържан, съобщава, че съдейки по методите за изтезания, използвани от Управление 610, както и по организацията на тази структура, тя може да бъде сравнена с Гестапо. Според него това звено притежава пълномощия и права,  „които не може да си представи нито една цивилизована страна”. Гао отбелязва също, че от всичките тези факти за нечовешки мъчения, които правителството на Китай извършва над собствения си народ, за него най-потресаващи са многобройните случаи на сексуално издевателство над последователките на Фалун Гонг, извършени от състава на Управление 610 и сътрудничещите му полицаи. Адвокат Гао изчезва, след като написва открито писмо до Конгреса на САЩ. Наскоро стана известно, че е задържан .

ККП засилва репресиите срещу Фалун Гонг преди Олимпиадата

По нататък в доклада се казва, че няколко месеца преди началото на Олимпийските игри ККП е засилила продължаващите вече над 9 години репресии срещу последователите на Фалун Гонг. Полицията продължава да ги арестува и да ги изпраща в затвори и трудови лагери, и също така отрича извършването на изтезания по време на задържането, въпреки че за това свидетелстват много факти.

През юли 2007 г. Джоу Йонгканг, член на ККП и тогавашен министър на националната сигурност на Китай, издава заповед до всички служби за опазване на реда в цялата

страна, която гласи, че до началото на Олимпиадата е нужно да се усили натискът върху Фалун Гонг и върху „враждебните сили в Китай и извън него”.

От момента на започване на преследването срещу Фалун Гонг през юли 1999 г. са арестувани и задържани стотици хиляди последователи на тази практика.

Контролирани от ККП сайтове публикуват периодично информация за арести на практикуващи и насърчават хората да съобщават за всякакъв вид информация относно тях. За такова съобщение на доносника се обещават 5000 юана (714 щ.д.).  

Например през юли тази година държавните медии съобщават, че в Шинджиянг (Уйгурската автономна област) са арестувани 25 практикуващи Фалун Гонг и са намерени 7 пункта с листовки и информация за практиката.

През 2007 г. властите в район Иншан, провинция Анхюи, съобщават, че в техния окръг са арестувани и задържани 13 последователи на Фалун Гонг.

В същият период в района Ми, провинция Сичуан, се съобщава, че в хода на изпълнение на заповедта на Джоу Йонгканг са арестувани 62 практикуващи.

Според информация, получена от практикуващите и техните близки, преди Олимпиадата в периода от декември 2007 г. до юни 2008 г., в Китай са арестувани 8037 последователи на практиката.

Международни наблюдатели смятат, че половината от всички, намиращи се в китайските трудови лагери, са практикуващи Фалун Гонг.

Съгласно информация от самите практикуващи, понастоящем в Китай са задържани повече от 200 хиляди симпатизанти на практиката, в резултат на репресиите са загинали над 3 хиляди души, а за тези 9 години има над 63 хиляди случая на изтезания на последователи на Фалун Гонг. Сред получените в ООН за периода 2000 - 2007 г. факти за мъчения в китайски затвори, 66 процента са свързани с Фалун Гонг.

В аналогичен доклад за 2006 г. е посочено, че преследването на Фалун Гонг от страна на ККП нарушава „Международната харта за гражданските и политически права на човека”.

Сайтове на ККП публикуват информация за политиката на преследване на Фалун Гонг

През март 2008 г. официалният сайт на провинция Юнан публикува изявление, че правителството е длъжно на всяка цена да „нанесе жесток удар на Фалун Гонг”, и че тази практика е настроена срещу ККП, че е антисоциална и се явява еретически култ. В съобщението се отправя и призив към всички граждани, задължавайки ги да съобщават незабавно на съответните служби и местното Управление 610, ако видят или разберат за хора, разпространяващи информация за Фалун Гонг.

През април тази година в официалния сайт на район Гуитин, провинция Фуджиан, се съобщава, че основната политика на властта е да „се забрани и прекрати всякаква дейност на Фалун Гонг”.

Според вътрешни документи, раздадени на всички чиновници, работещи в Бюрото за сигурност, трябва да се постигнат „три цели”: 1) Никой в техните райони да няма възможност да отиде да апелира в Пекин пред правителството. 2) В съответния район да не възникват никакви вълнения и протести. 3) Да няма непроверена информация в медиите.

Тези документи са съпътствани и от подробни инструкции за постигане на желания резултат. В тях се описват главно четири основни задачи: „1) Да се засилят мерките за бдителност по отношение на Фалун Гонг, както и ограничаването и контролът над практикуващите; 2) Да се засили „трансформирането” на практикуващите Фалун Гонг и намирането на по-ефективни методи за по-непреклонните и активни от тях; 3) Да се ожесточат наказанията за практикуване на Фалун Гонг, за да се държи организацията в страх; 4) Да се засили сред народа възпитанието за противодействие срещу еретичния култ, както и да се повишат знанията на хората по този въпрос, и съответно да се подобри тяхната способност за противопоставяне на този култ.”  

Конкретни методи за наблюдение на Фалун Гонг

Основната дейност на Управление 610 се състои в стриктното наблюдение и контрол. В своя отчет властите на район Улин, гр. Ченгду, провинция Хунан, съобщават, че вече са „взели мерки за изпълнение на „трите задачи”, в резултат на което „над 600 местни практикуващи Фалун Гонг се намират под строгия надзор на полицейския участък, на районния комитет и техните подразделения”. Също така местната власт е издала заповед, която заставя органите на реда да правят проверки три пъти дневно в жилищата на практикуващите Фалун Гонг.

В някои райони са създадени специални „групи за контрол” за 24-часово следене на последователите на Фалун Гонг. В  една от околиите на провинция Джянсу властите споменават в отчета си, че във всичките „чувствителни дни” изпращат хора за редовни проверки на практикуващите и че в случай на нередна ситуация „ще съобщят веднага на Управление 610”.

На свой ред Управление 610 също излиза с разпореждане за разширяване на източниците и носителите на информация с цел „своевременното уведомяване относно действията на враговете”.

Чрез специални структури, занимаващи се с „възпитание и преобразование”, Управление 610 разполага с начини за превишаване на съдебните пълномощия и удължава срока на задържане на онези практикуващи Фалун Гонг, които властите не желаят да освободят. „Възпитание и преобразование” включват „процес на формиране на ново мислене. В този процес се прилага както физически, така и психически натиск, с цел да се застави човек да се откаже от своите убеждения”. В много райони на страната са създадени така наречените „класове за преобразование”. През 2000 г. журналистът-носител на наградата Пулицер, Ян Джонсън, разказва в своя статия за „занятията по преобразование” в гр. Уейфан, провинция Шандонг: „В случая с практикуващите Фалун Гонг се използват точно такива неофициални затвори”.

В отчет, предаден на 9-тото събрание на правителството в гр. Кунмин, провинция Юнан, се казва: „През 2005 г. бяха заловени 26 последователи на Фалун Гонг. От тях 11 бяха арестувани официално, а 6 бяха изпратени за трудово превъзпитание”.  

Асоциация за борба с еретичните култове и Управление 610 нарушават правото на китайците за свобода на вероизповеданията

В доклада е описано, че създадената от ККП Асоциация за борба с еретичните култове и Управление 610 се явяват структури, нарушаващи правото на китайците за свобода на вероизповеданията.

Части на Асоциацията има във всички провинции, градове и райони на Китай. Тази организация се явява основният източник за пропаганда срещу Фалун Гонг. Тя провежда и обучения как да се опорочава Фалун Гонг, както и мероприятия за разпространяване на пропаганда срещу Фалун Гонг. Тази асоциация е със седалище в Пекин и е създадена през ноември 2000 г. Нейният официален статус е „регистрирана нестопанска структура за социално благосъстояние”.

Обаче при запознаване с дейността на тази организация се разбира лесно, че тя има ярък политически оттенък. В статия, публикувана на официалния сайт на тази структура в провинция Гуиджоу се посочва, че въпросната асоциация е създадена под ръководството на ККП.

В публикуваните там статии се споменава често и за връзката й с Управление 610. Така например според един от докладите на властите в гр. Чангчун, провинция Джилин, „местната Асоциация за борба с еретичните култове, съвместно с местното Управление 610, са организирали и провели пропагандни мероприятия за противодействие на еретичните секти в 87 средни училища”.

Официални заповеди, свързани с Фалун Гонг и Олимпиадата

През април 2008 г. централата на Управление 610 издава заповед до всички местни власти, в която се нарежда по цялата страна да се организират мероприятия за спиране на „опитите на Фалун Гонг да се намеси и да попречи на провеждането на Олимпиадата”. Тази заповед е публикувана на всички сайтове на властите, от провинциалните правителства до окръжната администрация.

Абсолютното мнозинство медии отразяват в своите репортажи, че местните власти засилват мерките за сигурност, както и провеждат „възпитателна работа” с определена категория граждани.

Съдържанието на висшестоящото разпореждане на Управление 610, а така също и на други подобни заповеди, са публикувани и на сайтовете на държавни предприятия и учреждения, нямащи пряка връзка с правителството.

Асоциацията за борба с еретичните култове също разпространява активно тези разпореждания.

ККП използва Олимпиадата за репресиране на Фалун Гонг

През април 2008 г. шанхайското Бюро за обществена безопасност публикува предупреждение към местните практикуващи Фалун Гонг и към дисидентите, в което им казва да не напускат града по време на Олимпийските игри, както и да идват всяка неделя до края на октомври и да се разписват в местния полицейски участък. Това съобщение гласи също така, че всеки нарушител на тази заповед ще бъде изпратен в затвор или подложен на други наказания. 

През ноември 2007 г. пекинският комитет за подготовка на Олимпиадата предупреждава всички пристигащи за Игрите, че е строго забранено да носят със себе си каквито и да било материали, свързани с Фалун Гонг.

Пекинското Бюро по безопасността също публикува съобщение, което гласи, че който съобщи информация за провеждане на мероприятие на Фалун Гонг, целящо да навреди на Олимпиадата, ще бъде награден с 500 000 юана ( около 71 000 щ.д.).

В отчета на Изпълнителния комитет на САЩ се съобщава също така, че за периода от януари до юни 2008 г. сътрудници на пекинското Бюро за обществена безопасност от всичките 18 района и окръга са арестували най-малко 208 практикуващи Фалун Гонг. Последните са предоставили имена и подробна информация за 141 свои съмишленици, които са арестувани в Пекин, като 30 от тях са понастоящем в изправителни трудови лагери за период от 2.5 години.

Преди началото на Олимпиадата министерството за безопасност на ККП публикува заявление, определящо практикуващите Фалун Гонг като терористи, но в заявлението не се дават никакви конкретни факти или доказателства, въз основа на които се прави това твърдение.

ККП използва задгранични организации за осъществяване на атаки срещу Фалун Гонг

В конституцията на КНР пише, че държавата ”защитава законните права на китайските граждани, намиращи се зад граница, както и защитава законните права на родствениците на китайските емигранти, намиращи се зад граница, и на емигрантите, завръщащи се в Китай”.

През 2001 г. Го Дунбао, тогава началник на Комитета по въпросите на китайците зад граница, е наредил да се концентрират всички ресурси на комитета, за да се „обединят всички възможни сили.....и да се разясни на всички, така че да могат да разберат и да поддържат линията и политиката на ККП в нейните решения по въпроса с Фалун Гонг”. През януари 2007 г. съответните регионални представители на Комитета по въпросите на китайците зад граница провеждат събрание в Пекин, на което официално им е съобщено, че „комитетите по въпросите на китайците зад граница също започнаха борба с Фалун Гонг”.

През 2006 г. новоназначеният началник по въпросите на китайците зад граница, Чен Уйджъ, изразява благодарност към китайските емигранти, пристигащи в Китай от Чикаго, за „помощта в борбата с Фалун Гонг и други враждебни сили”.

Изпълнителният комитет по въпросите на Китай към Конгреса на САЩ е създаден през 2000 г. Работата на комитета включва наблюдение на въпросите за развитието на човешките права и за управлението на закона в Китай. В този комитет участват 9 сенатора, 9 конгресмена и 5 члена на правителството. Всички те са назначени от президента на САЩ.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!