Какво е това "Знакът на Звяра" и защо не е това което се говори


Бележка: Божество премахва белега на ККП (Китайската комунистическа партия) от челото на човек, след като тя напусна ККП и свързаните с нея организации. Околното наводнение символизира бъдещо бедствие от което тя вече е свободна. (Minghui.org)

Откъде идва терминът "Знакът на Звяра"?

Първо трябва да кажем, че термина "Знакът на Звяра" не е светски термин. Това е термин от религиите и като такъв е лесен за погрешна интерпретация в светското общество.

За какво служи и какво обозначава термина "Знакът на Звяра"?

Като религиозен термин той е оставен да се предава през вековете за да стигне до времената в които да послужи като предупреждение и напътствие за спасяване на хората от неизбежна беда. Кои са тези времена? Каква е тази беда?

Тези времена са точно сега и много хора усещат това. Това са времена на избор между Доброто и Злото във Финалната битка, която тече в момента!

Що се отнася до каква е бедата това ще опитаме да обясним в следващите редове.

Тъй като термина "Знакът на Звяра" идва от религиите той фактически е Небесен термин. Тоест този Звяр или по правилно казано Чудовище не е от земен произход и се манифестира в други пространства невидими за невъоръженото със способности човешко око.

Какво за Небето е Чудовище тогава?

Това е същество с произход и проявление противоречи на Законите на Вселената, тоест на Законите, които ръководят и позитивното и негативното в Космоса, които са в постоянен баланс. Така и позитивните и негативните сили в Космоса искат да го унищожат. Защо тогава това Чудовище все още съществува?

Една от причините да съществува е за да служи едновременно като катализатор и сито за отсяване на доброто от лошото в Космоса. След изпълняване на тази функция то

няма да бъде нужно и подлежи на унищожение заедно с отсятото, тоест на това което носи неговия Знак или казано по друг начин неговата отметка.

Надяваме се, така онагледено ще относително ясно, каква е ролята на това Чудовище.

Сега ще опитаме да обясним и какво означава Знакът или отметката.

Първо нека успокоим читателите, че твърденията за това, че ваксини, чипове, баркодове и други подобни представляват Знакът на Чудовището, не са правилни. Защо? Помислете всички тези атрибути могат да бъдат поставени единствено на тленното човешко тяло и след смъртта повече не са свързани с истинският дух на човек, който е безсмъртен.

С какво са свързани всички тези атрибути няма да говорим, защото това са второстепенни неща и не променят по никакъв начин съдбата на нетленното, тоест на истинския дух на човек.

Тогава какво представлява Знакът? Това е физически съществуваща отметка върху тялото на истинския дух на човек видима в други пространства, които са недостъпни за съвременните технологии.

За какво служи този Знак или тази отметка?
Тази отметка обозначава принадлежност на този човек, на неговия истински дух, към поддръжниците на това Чудовище или Звяр. Това от своя страна обозначава обвързаност на съдбата на всеки поддръжник със съдбата на това Чудовище, която е предопределена, както писахме по-горе.

Сега предполагаме става ясно, че става дума за Небесни дела, космически явления и бъдещето на истинския дух на човек, който е безсмъртен, за разлика от тленното му тяло.

Тогава кое е това Чудовище и как човек може да се освободи неговия Знак?

Това Чудовище не е Сатаната, нито Демон цар, те съществуват за поддържане на Законите на Вселената с недобри средства, но са в баланс с Доброто в космоса. Това Чудовище обаче нарушава и техните закони. Ето защо е заклеймено от Целият Космос като враг на Космоса и Всички Богове искат да го унищожат.

За последните 100 години така наречения "сатанински елит", който управлява света и върши злини несъвместими с човешката природа, фактически е изцяло под контрола на това Чудовище, което напълно е изместило Сатаната от земните дела и изцяло управлява всичкото Зло което наблюдаваме на Земята. Всички движения за унищожаване на традиции, националности, раси, пол, морал и човешка природа са негови творения.

С риск за живота Лин Ууд разкри ИСТИНАТА ЗА ПРЕСТЪПНИЯ ЕЛИТ КОЙТО УПРАВЛЯВА СВЕТА.

В това измерение Чудовището е известно под името "Призракът на комунизма".

То подкопава Законите на Космоса, Истинност, Доброта, Търпимост, унищожава човешката нравственост, морал и традиции предписани и установени като човешка ценностна система от Небето и насажда Лъжа, Насилие, Нетърпимост. Тъй като то контролира живите същества носещи неговия Знак видим във всички други пространства и от Всички Богове единственият начин хората да са в безопасност е да отстранят този Знак от себе си.

Как може да се направи това?

Единствено чрез дистанциране от това Чудовище, осъждане и заклеймяване на неговите действия целящи унищожаване на човечеството, може този Знак да бъде заличен и човек да влезе в бъдещето.

Милиони осъдиха комунизма осъдете го и Вие...

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!