Праведният и мъдър човек няма страх

By a Ge Yiren

(Minghui.org) Обществото се е променило с времето, но все още можем да научим много неща от древната култура, които са приложими и в нашия модерен свят.

Конфуций

Когато Конфуций и учениците му пътували до Куанг (в днешния град Чангюан, провинция Хенан), местните го взели за враг и обсадили него и последователите му. Това продължило няколко дни и учениците му започнали да се тревожат.

Конфуций, от друга страна, бил много спокоен. Той казал: „След като крал Уен от Джоу почина, древната култура беше предадена на мен“, обяснил той. „Не бих могъл да я преподавам на хората, ако божествата искаха да я унищожат. Но ако божествата възнамеряват да я съхранят, какво могат да ми направят хората от Куанг?“

След това извадил един гучин (guqin, седемструнен китайски музикален инструмент) и засвирил ритуална музика. Това убедило местните, че Конфуций е мъдрец, а не враг, и те се разотишли.

В Lun Yu (The Analects) Конфуций казва: „В състрадателния човек няма притеснения, в мъдрия човек няма объркване, а в смелия човек няма страх“. Смелостта, за която той говори, не се отнася до власт, оръжия или пари. По-скоро става дума за решимостта на човека да следва закона на небето.

Има и други такива примери. Су Ву, дипломат от династията Хан, е бил заловен и задържан в територията на Сюнну в продължение на 19 години, но никакви трудности – включително студ, глад и изкушението с комфортен живот – не оказали влияние върху неговата лоялност и решителност.

Друг пример е Уен Тянсян, канцлер на династията Сун. След като бил заловен и измъчван от нахлуващите сили на Юан, той отказал да се предаде и бил екзекутиран четири години по-късно. През това време той написал следното, за да подчертае важността на калибъра на човек: „Всички хора са смъртни, но моята лоялност ще освети аналите на историята завинаги.“

Отстояване на принципи

Тази традиция на стремеж към почтен характер е почти изгубена в Китай, след като Китайската комунистическа партия (ККП) завзема властта преди десетилетия. Почти изтрити от вълните на политическите кампании, включително Културната революция, традиционните ценности са премахнати и обществото като цяло се обръща към материалните интереси, като същевременно пренебрегва принципността.

В сърцата на практикуващите Фалун Дафа обаче решимостта да бъдат добри хора продължава да процъфтява. Като следват Истина-Доброта-Търпение, практикуващите се стремят да бъдат по-добри граждани, където и да се намират. Дори след като ККП започва да преследва практиката през юли 1999 г., практикуващите остават верни на вярата си и не се поддават на натиска на тоталитарния режим.

 През октомври 2000 г., г-жа Фанг, практикуваща Фалун Дафа на почти 50 години, е била държана в център за задържане заради убежденията си, където четирима затворници я измъчват и бият в продължение на осем часа. Те блъскат главата й в стената и счупват ребрата й. След като батериите на дадените им от охраната електрически палки се изхабяват, те я завързват. Затворниците казват, че дори осъдените на смърт за убийство не могат да издържат на такова мъчение, но г-жа Фанг останала твърда.

Илюстрация на изтезание: Оковаване с белезници зад гърба

Това продължило няколко дни, като охраната продължила да я тормози да предаде другите практикуващи. Но тя отказвала. След известно време няколко полицаи се появили и сложили белезници на ръцете на Фанг зад гърба й. Те казали, че никой не може да издържи това повече от 20 минути поради силната болка. За да стане още по-лошо, един полицай пъхнал бутилка от вино под белезниците. Той казал, че мъчението няма да спре, докато Фанг не поддаде.

„Няма да се откажа от Истина-Доброта-Търпение, каквото и да става“, си помислила Фанг. След един час тя имала толкова силна болка, че започнала да повръща.

„Полицай, който изглежда беше запознат с тази форма на изтезание, затягаше белезниците на ръцете ми веднъж на всеки няколко минути“, спомня си Фанг, „и имах чувството, че всичките ми кости се мачкаха.”

„Ако помолиш за милост, ще спрем и ще те пуснем да се прибереш у дома“, казал един полицай. Но Фанг поклатила глава; тя не можела да отвори очите си.

Минали много дни и служителите спрели да я изтезават. Един ден те казали на Фанг, че разпитът е приключил, като един служител попитал: „А сега, бихте ли ми казали защо сте толкова лоялни към Фалун Дафа?“

Г-жа Фанг им разказала за болката, която е изпитвала, преди да започне да практикува Фалун Дафа. Благодарение на практиката болката изчезнала и тя възвърнала здравето си. Тя също станала добър човек. Тя коментирала хаоса, в който се намира обществото днес, и заявила, че Учителят Ли, основателят на Фалун Дафа, е донесъл надежда на практикуващите и на света. Когато един служител заявил, че Фалун Дафа е „политическа“, г-жа. Фанг му казала, че практикуващите не търсят лична или политическа изгода и че ККП е тази, която нарушава техните основни човешки права.

Накрая тези служители придобили по-добро разбиране за Фалун Дафа. „Обещавам повече да не бия практикуващи“, казал един от тях на г-жа Фанг.

Потискане на злото

Друг инцидент се случил с г-н Ронг, практикуващ Фалун Дафа от град Джилин, провинция Джилин. Когато той и друг практикуващ, Фан, разговаряли с хора за Фалун Гонг през септември 2003 г., някой ги докладвал на властите. Полицията дошла и отвела Фан в полицейски микробус.

Вярвайки, че всички практикуващи трябва да се подкрепят, Ронг отишъл да отърве Фан, докато се опитвал да обясни на полицията за Фалун Дафа. "Какво правиш? Това теб не те засяга!" казал един полицай.

„Аз също съм практикуващ Фалун Гонг“, отговорил Ронг. "Правите лошо, като арестувате невинен човек." Полицаят извадил пистолета си и го насочил към Ронг.

„Моля, приберете го“, казал Ронг, докато го гледал спокойно. „Полицията е оборудвана с оръжие, за да спира престъпленията. Ние, практикуващите, казваме на хората как да бъдат добри граждани. Това е благородна постъпка и не бива да се отнасяте така с нас.” Полицаят прибрал пистолета си, но все пак настоял да вземе Фан със себе си. Ронг не помръднал.

„Дай ми името и адреса си и аз ще го освободя“, казал полицаят. Ронг му дал информацията без колебание. — “Как да знам, че не лъжеш?” — попитал полицаят. „Аз съм практикуващ Фалун Дафа – можете да разчитате на мен“, отговорил Ронг. Впечатлен от честността на Ронг, полицаят си тръгнал.

Няколко дни по-късно двама полицаи се появили на вратата му. „Онзи ден освободихме другия практикуващ, но трябва да арестуваме някого, за да затворим този случай“, казал един от полицаите, докато се опитвал да хване Ронг. Ронг се съпротивил. Другите двама полицаи повикали над десет полицаи и те отвели Ронг в полицейския микробус.

Вътре в микробуса Ронг спокойно разказал за това как се е облагодетелствал от Фалун Дафа. „Има една поговорка „Доброто се възнаграждава, а злото се наказва“. Знаете, че практикуващите Фалун Дафа са невинни, добри хора. нали?" Той им казал, че дори бивши лидери на ККП като Дзян Дзъмин са били съдени в чужбина за преследването на Фалун Гонг.

В полицейския участък Ронг отказал да отговаря на въпроси или да предаде другите практикуващи. Той просто казал на служителите: „Фалун Дафа е добра“. В крайна сметка това било единственото, което полицаят записал в протокола за разпит.

След известно време съпругата на Ронг дошла в полицейския участък с кърпа, четка и паста за зъби, мислейки, че може да му трябват за тази нощ. "Няма проблем. Скоро ще се върна у дома” - казал й Ронг. 

По-късно Ронг наистина си тръгнало от участъка пред погледите на полицаите и се върнал у дома си благополучно. Впечатлени от почтеността му, никой не го спрял, нито отишъл в дома му, за да го тормози по-късно.

Има много такива инциденти по време на преследването на Фалун Дафа в Китай. Но поради информационната блокада на ККП, само някои от тях са записани на Minghui.org. Когато тази глава от историята приключи, хората ще разберат, че това е бил специален период от време – период на битка между доброто и злото.

 

Източник/ци: A Righteous Person with Wisdom Has No Fear | Falun Dafa - Minghui.org

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!