Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Германският комисар за религиозната свобода към ККП: Незабавно спрете преследването на Фалун Гонг

(Minghui.org) По случай 22-ата годишнина от кампанията за преследване на практикуващи Фалун Гонг, Маркус Грюбел, германски Комисар по религиозната свобода и член на Парламента, призова Китайската комунистическа партия незабавно да спре преследването на Фалун Гонг, както и своята дискриминация и преследване на други етнически, религиозни и културни малцинствени групи.

Маркус Грюбел, MD, германски Комисар по религиозната свобода и член на Парламента

Изявлението на Маркус Грюбел, изискващо незабавно прекратяване на преследването на Фалун Гонг

В изявлението си Грюбел казва: „Призовавам китайското правителство незабавно да спре дискриминацията и преследването на етнически, религиозни и културни малцинства. Всеки има право да практикува свободно своите вярвания. Човешките права са универсални индивидуални права и не трябва да се нарушават или злоупотребяват от името на колектива.

„До 1999 г. общността [Фалун Гонг] е приета до голяма степен от правителството, но след това е възприета като заплаха и обявена за „държавен враг“. Нейните поддръжници също са жертви на широко разпространени пропагандни кампании, превъзпитание, затвор, принудителен труд и изтезания. Експертите на ООН по правата на човека са изключително разтревожени от насилственото отстраняване на органи, което се извършва от затворени религиозни и етнически малцинства, по-специално практикуващи Фалун Гонг.

„В продължение на десетилетия етническите и религиозни малцинства, особено предимно мюсюлмански уйгури и казахи, практикуващи Фалун Гонг, будистки тибетци и християни са били дискриминирани и преследвани. Докладите за нарушения на правата на човека са тревожни. Систематичното наблюдение, арестуването и продължителните присъди затвор застрашават съществуването на малцинствата.

„Отричането от страна на китайското правителство и едностранното спиране на предишния годишен германско-китайски диалог относно човешките  права през март 2021 г. не помагат за изграждането на доверие. Правата на човека имат универсална валидност, независимо от националността и етническата или религиозна принадлежност. „Синизирането“ на религиите и културите, т.е. принудителното им адаптиране към социалистическата идеология, е сериозно нарушение на свободата на религията и убежденията.

„Религиозният закон [приет от Китайската комунистическа партия] през януари 2018 г. допълнително узаконява засиленото наблюдение и преследването на малцинствата. В допълнение към мюсюлманите, Фалун Гонг и будистките тибетци, това се отнася и за нерегистрирани християнски домашни църкви и други общности. „Законът за националната сигурност“, който влезе в сила в Хонконг през юни 2020 г., сега също застрашава човешките права в Хонконг. Според правозащитни организации този закон се използва за вземане на дисиденти на прицел, за смазване на критицизъм и за легитимиране на произволни арести."

Източник/ци: German Commissioner for Religious Freedom to the CCP: Immediately Stop the Persecution of Falun Gong | Falun Dafa - Minghui.org

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!