Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Парите за втора пенсия изгоряха с 10% за година

Парите на осигурените за втора пенсия са намалели през миналата година.

Заедно с инфлацията реално средствата за старини са намалели с 26%

Спадът при различните универсални фондове е с между 3 и 13 на сто

Някои доброволни са на плюс

Парите за втора пенсия изгоряха средно с 10% през миналата година, показват изчисления на “Труд News” на база данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Доходността за 2022 г. на всички универсални пенсионни фондове, в които задължителни са осигурени работещите граждани, родени след началото на 1960 г., е отрицателна. За различните фондове постигнатата доходност е в границите от минус 3% до минус 13,5%.

Оказва се, че парите за втора пенсия вместо да нарастват в резултат на инвестицията им, през миналата година са намалели. Това се дължи на спада на индексите на фондовите борси по света. Индексът Дау Джоунс на фондовата борса в Ню Йорк през миналата година се понижи с 9,4%. Спадът на щатските индекси S&P 500 и NASDAQ е съответно с 19,95% и 33,89%. Индексът DAX на фондовата борса във Франкфурт през миналата година се понижи с 12,3%, а спадът на индекса IBEX 35 на борсата в Мадрид е с 5,56%.

Голяма част от средствата на осигурените в пенсионните фондове са инвестирани в акции и облигации, търгувани на фондовите борси по света. Спадът на цените на акциите през 2022 г. е довел до реализиране на отрицателна доходност от пенсионните фондове в България.

Резултатите на доброволните пенсионни фондове, в които хората се осигуряват по желание за трета пенсия, са малко по-добри от тези на задължителните универсални фондове. Два от доброволните фондове имат положителна доходност съответно от 1,2% и 2,5%, но други два фонда имат отрицателна доходност от минус 12%. В резултат средната доходност на доброволните фондове за 2022 г. е минус 8,7%. Оказва се, че и парите, които хората доброволно внасят в повечето частни фондове през миналата година са намалели, вместо да нараснат от управлението им.

Тъй като при временни кризи и спад на акциите на фондовите борси е нормално пенсионните фондове да реализират отрицателна доходност, КФН обявява данни за годишната доходност на фондовете за период от две години. Изчисления на “Труд News” на база данни на КФН показват, че общо за периода 2021-2022 г. доходността на повечето универсални пенсионни фондове също е отрицателна. Само един от фондовете е успял да постигне положителна доходност от 2,2% общо за последните две години, а доходността на останалите универсални фондове варира от минус 1,78% до минус 10,3%.

Тези данни са без да отчитаме инфлацията. Само за първите 11 месеца на 2022 г. инфлацията е 15,8%, показват данните на НСИ. Заедно с декември инфлацията за годината надминава 16%. Като добавим и отрицателната доходност от управлението на парите в универсалните пенсионни фондове се оказва, че през 2022 г. покупателната способност на парите за втора пенсия е намаляла с 26%. Дори през следващите години фондовете да реализират доходност над инфлацията, ще трябват поне няколко години, за да бъде наваксан този спад.

За период от две поредни години 2021-2022 г. инфлацията е над 25%. Средната доходност на универсалните пенсионни фондове за същия период е минус 4,85%. Оказва се, че за период от две години реално парите на осигурените в универсалните пенсионни фондове са намалели с близо 30 на сто.

Данни за дълъг период от време

Постигнатата доходност е 67% за 18 години и половина

За да изключим временни колебания на фондовите пазари заради кризи, е добре да видим каква е постигнатата доходност на пенсионните фондове за дълъг период от време. Частните пенсионни фондове са задължени да дават подробни данни за постигнатата от тях доходност на Комисията за финансов надзор от 1 юли 2004 г. Оттогава насам, тоест за последните 18 години и половина, средната доходност на универсалните пенсионни фондове, които са работили през целия този период, е 67%. При различните фондове доходността варира от 55% до над 104%.

Но инфлацията за същия период от 18 години и половина е над 114%. Реално парите, които хората са отделили за втора пенсия преди 18 години, са намалили покупателната си способност. Подобна е ситуацията и при доброволните пенсионни фондове. Само един от тях за последните 18 години и половина е постигнал доходност по-висока от инфлацията.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: Парите за втора пенсия изгоряха с 10% за година - Труд

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!