ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД ОТ НАДВИСНАЛАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

Според мен, час по-скоро трябва да се обяви Временно Извънредно Положение, съгласно с чл. 84 и чл. 100, ал. 5 на Конституцията

акад. Петър Иванов

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД ОТ НАДВИСНАЛАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

Виждате ли какво става в Парламента?

Какво още трябва да се случи в България и с българите, за да разберем всички, че е налице изключително голяма реална и непосредствена заплаха за съществуването на българската държава и на българската нация?

Тази заплаха категорично изисква въвеждането на Извънредно Положение, като единствено възможен начин на търсене решения и изходи от поредната Национална катастрофа.

Друг изход няма!

Според мен, час по-скоро трябва да се обяви Временно Извънредно Положение, съгласно с чл. 84 и чл. 100, ал. 5 на Конституцията.

Извънредното положение в никакъв случай не бива да се асоциира с мракобесие, полицейски час, терор и др.

То е законен механизъм за справяне със заплахи за съществуването на нацията; и с успех се ползва при необходимост от много европейски страни.

Само чрез извънредното положение в България, според чл. 15 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, могат да се отменят някои функции на правителството, да се ограничат някои права и т.н., което е необходимо, за да предотвратим, ако въобще още е възможно, политическата, икономическата и демографската кстастрофа, които съставят националната ни катастрофа.

Няма друг начин да се решат редица социални проблеми, поставящи под съмнение физическото оцеляване на голяма част от българите вследствие безумните монополни цени на жизнено необходими стоки и услуги, включително електроенергия, отопление, храна, транспорт, лекарства, комуникации, банкови услуги, водоснабдяване, образование, здравеопазване, култура, транспорт и др.

Няма друг начин за справяне с регионалната несправедливост, върлуваща по принципа “Всички блага - само за богатите софиянци”, а пък за, например, Северозападна България, е отредена най-голямата в цяла Европа бедност и най-високата в целия свят смъртност (някъде близо 40‰ годишно).

Няма друг начин за справяне и със умопомрачаващото социално неравенство и рзделение на хората на малцина баснословно богати олигарси и далавераджии и огромно мнозинство бедстващи социално изключени нещастници.

Няма друг начин за справяне с кражбите и корупцията в прогнилата съдебна система, в алчното търговско здравеопазване, в срутеното фалшиво образование, в мизерната икономика, в социалните дейности, в културата, в спорта и т.н., навсякъде.

Няма друг начин за възвръщане на ограбеното национално богатство (в размер на стотици милиарди долари), станало частна собственост на хитри, алчни и гадни мошеници, бандити, партийни лидери, мафиоти, бивши комунисти и техните наследници, престъпници, агенти на ДС и др.

Когато действа институтът на извънредното положение, трябва да бъдат осъществени в съответствие с правната и оперативната му рамка следните действия, които сега не са възможни:

• Регулиране на дейността на частни предприятия в енергетиката, търговията, топлоснабдяването, водоснабдяването, комуникациите, банките, строителството, екологията, здравеопазването, образованието, транспорта и др.;

• Намеса във финансовите операции на икономически субекти и на частните лица, ограбили и ограбващи българското общество;

• Конфискация по бързата процедура в полза на обществото на всякакво незаконно придобито имущество и на имущество, неотговарящо на декларираните от собственика му доходи.

Възможните случаи, които стават основание за предприемане на действия в рамките на института на извънредното положение са:

а.) недоказване на законността на спечелените пари и на придобиването на имоти;

б.) несъответствие между законно спечелените пари и придобитите чрез тях активи;

в.) недоказване на съответствие между придобитото и притежаваното, от една страна, и платените данъци и такси 33 години назад във времето, от друга страна;

г.) несъответствие и разлика между цената на придобитото и по-високата му пазарна цена към момента на придобиването.

При тези четири случая по силата на съответно спешно приети по представителен начин от протестиращите норми ще се осъществи Наказването (затвор, глоби и др.) на крадците, на забогателите олигарси, политици, престъпници и измамници, откраднали от държавата и от гражданите през последните 33 години почти всичко, което може да се открадне, и разрушили всичко, което може да се разруши.

Ще се осъществи и необходимото и желано от народа експроприиране, основно конфискация, на откраднатото.

Експроприацията (от лат. ex proprius - лишаване от собственост), както е известно, бива два вида:

- конфискация - безвъзмездно отнемане на собственост, без заплащане в четирите случаи, представени по-горе;

- реквизиция - с пълно (при законност на придобиването) или частично заплащане по пазарни цени в момента, когато отнемането на активите (имоти и пари) се налага заради национална, социална, културна и друга целесъобразност в контекста на извънредното положение;

• Обискиране на домове и на друга частна собственост, както и арести без обвинения на отдавна известни на обществото престъпници, наркотрафиканти и лица, свързани с българската мафия и с ограбването на България, включително и хора на управленски позиции в миналото и сега;

• Частично ограничаване на свободата на медиите, които са собственост или са свързани с посочените в предходната подточка лица и които изпълняват поръчки срещу обществените протести и срещу въведеното извънредно положение и др.

• Търсене на наказателна отговорност по бърза процедура от нови съдилища на всички лица от управлявалите досега политически субекти в системите на трите власти и извън тях, способствали за разрухата на Отечеството и облагодетествали се чрез корупция, престъпност, кражби и измами.

При въвеждането на извънредно положение управлението на страната ще се осъществява от граждански власти (комитети) на национално и регионално ниво, съставени и избрани пряко от населението без участие на всякакви политически сили.

Силите за ред и сигурност, след съответните трансформации, са на разположение на тези граждански власти, те са под тяхно ръководство, подпомагат ги.

Възможно е гражданските власти (комитети) на национално и на регионално ниво да извършат кадрови промени във всички сфери на управлението, бизнеса и социалния живот, включително в централните власти и местната власт, и в силите за ред и сигурност.

Всичко посочено по-горе е в рамките на Закона.

Много европейски страни, включително и наши съседи, са ползвали успешно института на извънредното положение и са се справяли чрез него дъс дъотвеъния ди проблем.

Налице са прецеденти в много и различни европейски страни, включително съседни на България, по въвеждане на извънредно положение при подобни обществени ситуации, което е довело до успех и ползи на гражданското общество в тези страни.

Няма, повтарям, друг изход и няма друга възможност за реално и задоволително решение на системата проблеми на Национална катастрофа, освен въвеждането на извънредно положение.

Всички други ходове са палиативни и обслужват интересите на тези, срещу които протестира гражданското общество в България.

Обществото няма никаква полза от тях.

Създадените вече структури на протестиращото гражданско общество, всички до една, ако искат наистина да спасят България, трябва да подкрепят идеята за извънредно положение.

Друг път просто не съществува.

Всичко друго е лъжа и измама.

Четете моите текстове!

Купувайте и четете моите книги!

Търсете ги в сайта: www.tornadobg.com

акад. Петър Иванов, Демографски институт

СТРАТЕГИИТЕ НА ДЯВОЛА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

УНИЩОЖАВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

БУНТ ПРОТИВ БОГ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!