Ефектът на Фалун Дафа върху здравето и тонуса

Резултати от научно изследване, проведено с последователи на Фалун Дафа от парка "Дзъджуюен" в Пекин на 18 октомври 1998 г.

Петте упражнения на Фалун Дафа

Петте упражнения на Фалун Дафа

Здравословен начин на живот: Фалун Гонг

I. Цел и метод на изследването

С цел да бъдат разбрани приносът и ефектите на Фалун Дафа за лечение на болести и поддържане на здравето, лекари проведоха изследване с последователи на Фалун Дафа в парка "Дзъджуюен" в Пекин през октомври 1998 г. Обект на изследването са последователи от няколко места за правене на упражненията около "Дзъджуюен".

Използваният метод се състои в попълване на въпросници от произволно избрани последователи. Попълнени са общо 700 въпросници.

От 584 участници (83.4% от всички запитани), 174 са жени и 410 мъже.

След класификация, статистическо изучаване и аналитична оценка, резултатите показват, че има огромно подобрение във физическото състояние на последователите на Фалун Дафа. 96.5% от всички отговорили казват, че симптомите на болестите им са изчезнали или са намалели значително.

Запитаните казват също, че ефектът върху здравето е забележителен особено в резултат на непрестанно подобряване на Шиншин (съзнание и морално ниво). Духовното и физическо подобрение вървят ръка за ръка. Така положителният ефект от практикуването на Фалун Дафа е ясно изразен в обществото.

Изследването разглежда физическото състояние на участниците преди и след започване на практикуване на Фалун Дафа, годишните медицински разходи преди и след началото на практикуването и основна информация за анкетираните, включително възраст, образование, професия и други. Целият процес е доброволен. Последователите са помолени да отговорят честно на анкетата.

II. Резултати от изследването

Болшинството запитани попадат във възрастовата група 51-98 г. (69.2%): пенсионери и хора с лошо здраве и много болести. Тази група включва хора, преминаващи от средна възраст в старост; те имат нарастващ брой болести и физическата им сила намалява. Ето защо повечето имат нужда от лечение и поддържане на здравето.

Работещите съставляват 30.8% от запитаните. Тези хора се занимават с научна, технологична и медицинска дейност (27.7%). Това показва, че интелектуалците са най-много сред последователите, което съответства на местоположението на "Дзъджуюен": в близост има много университети и колежи, както и научни и технологични институти.

От общо 584 практикуващи, тези с университетско образование са най-много, 39.4%. Втората по големина група включва хора с образователно ниво гимназия или двегодишен колеж, 21%. Тези две групи заедно правят 60.4%.

След започване на практикуване на Фалун Дафа, над 90% от запитаните имат забележително подобрение в здравословното състояние и при нито един от тях няма влошаване на здравето. Това показва забележителния ефект на Фалун Дафа за подобряване на здравословното състояние.

От 584 души, попълнили въпросниците, 441 разкриват своите средни годишни разходи за здравеопазване, а 477 своите медицински разходи след започване на практиката. Средните годишни медицински разходи на човек преди практиката са около 3500 юана (970 лв.), а след започване на практиката 70 юана (19 лв.). 418 нямат медицински разходи след началото на практиката, и представляват 87.6% от 477 души, дали отговор на този въпрос.

В изследването са докладвани 1449 случаи на различни заболявания. Цялостно изчезване на симптомите се наблюдава при 63.9% от запитаните. При други 32.6% се забелязва подобрение. Така при 96.5% ефектът е положителен. Равнището на възстановяване от болести на дихателната система достига 75.7%, което е най-високо сред всички изследвани болести. Дори при сърдечно-съдови заболявания, където заболеваемостта е най-висока (18.9%), равнището на възстановяване достига 58%.

III. Коментари и заключения

1. Резултатите от това изследване, проведено в парка "Дзъджуюен" са представителни и валидни, що се отнася до броя и/или съотношението на общия брой въпросници и тези, които са попълнени.

2. Принципите на Фалун Дафа определят, че най-важното за последователя е да подобрява своя Шиншин. Както съветва авторът на книгите на Фалун Дафа, г-н Ли Хонгджъ, "Винаги трябва да поддържате доброжелателно и състрадателно сърце". "Винаги трябва да сте състрадателни и добри с другите, и да мислите за другите преди да направите нещо. Няма да има никакви проблеми, ако първото нещо, за което помислите, когато се натъкнете на проблем, е дали другите могат да се справят с въпроса и дали това ще нарани другите. Следователно трябва да следвате все по-висок стандарт за самите себе си, когато практикувате самоусъвършенстване." (книгата "Джуан Фалун"). Когато разглеждаме лечебната същност на Фалун Дафа, също трябва да оценим ефекта на практиката върху подобряването на Шиншин и морала на последователите.

3. Здравето е дефинирано от Световната здравна организация (СЗО) като състояние на физическо, социално и психическо благосъстояние, а не просто отсъствие на болест или недъг (учредителен акт на СЗО от 1948 г.). Следователно, методът на изследване в парка "Дзъджуюен" съответства на гледището на СЗО.

4. По цял свят хората търсят начини да водят по-добър и здравословен живот. Положителните резултати от практикуването на Фалун Дафа показват, че докато последователите следват изискванията на практиката по време на своето самоусъвършенстване, телата и съзнанието им ще претърпят значителни и дори фундаментални промени. 87% от запитаните не са посещавали лекар и не са вземали лекарства след започване на практикуването. Някои пациенти със сериозни заболявания или тежки недъзи, които са се лекували при известни лекари, но без резултат, са се излекували като по чудо, след като са научили за Фалун Дафа. Последователите на Фалун Дафа се ръководят от принципите Истинност, Доброта и Търпение. Те са стриктни със себе си и снизходителни към останалите в своето всекидневие. Умеят да се справят добре с всички проблеми и съзнателно се стремят към висок морал. Всъщност последователите на Фалун Дафа въплъщават напълно значението на "здраве", както го определя СЗО.

5. Изследването показва, че броят на хората, учещи Фалун Дафа, расте с всеки изминал ден. Според анализа, причините за това са:

а) последователите на Фалун Дафа са способни да изпитат в хода на практиката и докажат за себе си необикновените ѝ ефекти. След започване на практикуването, здравето им се подобрява. Интелигентността им също се повишава. Съзнанията им стават по-отворени и ясни. Изоставят лошите навици. Семействата им заживяват в хармония. Стават състрадателни в сърцата си. Отношенията с хората също се хармонизират. Фалун Дафа носи нов живот на голям брой хора и на техните семейства.

б) Фалун Дафа е система, в която упражненията се научават безплатно, и последователите са абсолютно свободни да дойдат или да си тръгнат, когато пожелаят.

в) Фалун Дафа не разчита на реклама във вестници или други медии. Практиката се разпространява от уста на уста и от сърце на сърце, ето защо е все по-популярна.

6. Китай е родината на Фалун Дафа. Нейната поява позволява на хора с предопределена връзка да получат достъп до метод, който е възможно най-удобен, бърз и пряк. Бидейки част от великолепната китайска култура и метод за едновременно усъвършенстване на съзнанието и тялото, Фалун Дафа е радушно приета както в родината си, така и в чужбина. Фалун Дафа привлича все повече внимание по света заради отличния ефект върху морала и здравето на човека.

Лекарите, провели изследването:

Д-р Уан Ци, Главна болница за въоръжена полиция
Д-р Ли Найюен, главен лекар, Стоматологична болница към Пекинския медицински университет
Д-р Джън Лихуа, заместник главен лекар, Болница към Националния китайски университет
Д-р Цю Дзънциу, фармацевт, Болница към Националния китайски университет
Д-р Тиен Сиулан, управляващ лекар, Пекинска болница на ядрената промишленост
Д-р Дзин Лиенхун, Болница за жени и деца в Дуншъ

От Редакционна колегия ИЦФДБ

https://www.falun-bg.info/falun-dafa/220-falun-dafa-health-effects.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!