Комунистически империализъм - Има ли такова животно? И как се роди?

Вашингтон и Лондон разпространява еврейския комунизъм с лицемерия, но по един ефикасен и впечатляващ начин, който се нарича антикомунистически изявления и речи... Америка държат лицемерни антикомунистически речи, с които само прикриват предателството си...

Противоречията между лидерите на еврейските общини

Ustura Kemal

Въпреки че обикновеният евреин е невъзможно да не се подчинява на нарежданията на своите лидери,

поради страха от наказанието отлъчване, ръководителите на армиите за нахлуване може да се борят против други ръководители на подобни армии, както става и във въоръжените сили.

Въпреки че това не е обикновено нещо в историята на световното еврейство, понякога се случва ръководители на дадена районна община, които са независими в областта на юрисдикцията си, да скъсат връзките си с ръководителите на друга община.

Сблъсъците възникват поради стремежа на надмощие, поради несъгласията в тълкуването на религията, търговската конкуренция или други причини.
През 17 век се проведе един дълъг и жесток двубой между христоизменилите общини на Холандия и Великобритания, които се бореха за монополизиране на световната търговия, включително и тази на Испанската империя.

Всесилните евреи предизвикаха три войни между британците и холандците под претекст за защита на търговските интереси на тези страни. Английските и холандските моряци, войници и офицери, които проляха кръвта си, никога не научиха, че умират за интересите на противните общини, които олицетворяваха еврейския империализъм по онова време. Години след третата война английската и холандската общини стигнаха до съглашение и бе подписан таен договор, чрез който определиха законите на влияние. Така те разделиха помежду си откраднатото богатство на нещастните народи и на европейските колонии.
Един друг пример на стълкновение между лидери на еврейски общини се отнася до блестящия вожд Сталин.
Преди да пристъпя към разглеждане на схизмата, която избухна в редиците на международното еврейство в резултат от стремежа за надмощие на Йосиф Висарионович Джугавили, или иначе казано Сталин (което на руски означава ,,човек от стомана", ще дам няколко общи сведения за него и семейството му. Еврейският диктатор Сталин не е грузинец, както изобщо се смята, а евреин от Грузия. Семейството му не принадлежи към никое от десетте племена, които в древността са изпратени на заточение от асирийците и от които произхождат повечето кавказки евреи, а е еврейско семейство от португалски произход, изпратено на заточение в колониите в Африка и първо се установява на един остров в Персийско море, който се казва Джуга, а после се преселват в Грузия, която по това време е в пределите на Отоманската империя.
Такава е общата еврейска тактика. Много от тях се крият зад маски и по този начин местното население, сред което живеят, не знае, че са евреи.
При това семейството на Сталин било отличавано като еврейско, защото на грузински диалект Джугашвили буквално означава ,,син на евреин" и се отнасяло за пришълците от остров Джуга или Джоу. В грузинския диалект има още една дума за евреите - ,,Djuga".
За да скрие еврейския си произход семейството на Сталин привидно приема християнството. Доколкото е известно Сталин бил ученик в християнската православна семинария преди да стане комунист.
Първите му две съпруги - Катерина Сванидзе и Надежда Алилуева (втората бе убита от Сталин през 1932г. заради любовните връзки с един друг евреин - Глейзер) - са били кавказки еврейки, а третата - Роза Каганович - била сестра на евреина Лазар Каганович, който играеше важна роля в управлението на Съветския Съюз през епохата на Сталин.
Сталин бе диктатор на СССР и същевременно велик и висш равин на еврейството в страната си. Но когато умря Ленин, който заемаше и двата поста, руско-еврейските лидери, Лев Троцки, Зиновиев и Каменев не исксаха да признаят Сталин за водач на съветското еврейство, както и на Съветския Съюз. поради това започнаха диви стълкновения и се разцепиха много еврейски общини в Русия и в другите съветски републики. Те намериха почва и в компартията, правителството, в ужасната тайна полиция и червената армия, защото всички те бяха под еврейски контрол. Това доведе до див догматичен двубой, който ощети твърде много световното еврейство и неговите планове за световно господство.
Както е известно накрая Сталин успя да убие съплеменниците си Зиновиев, Макенев и Троцки, а така също и Бухарин, Ягода и последователите им. Стотици хиляди евреи антисталинисти, повечето от които ръководители, бяха избити по традиционния начин - куршум в главата.
Международното еврейство бе шокирано и въпреки че бе разочаровано от внушителните съдебни процеси, организирани от Сталин за международната преса през 1936, 1837 и 1938г., позволи на ръководители си да влизат в делови връзки с него като с обичан и най-любим брат,
По време на Втората световна война Сталин и международното еврейство си сътрудничиха тясно. Той успя да убеди христоизменника Франклин Делано Рузвелт да му отстъпи Полша. Така тази страна бе отстъпена на ония, които после превърнаха немско-полската война в световна под претекст осигуряване на честта и независимостта на Полша. Освен това Рузвелт и Чърчил предадоха на комунизма Чехословакия, Източна Германия, Унгария, България, Албания и Югославия.
Рузвелт произхожда от евреи сефаради,  презимето на което било Делано, и от друго еврейско семейство от немски произход с името Розенфелд, което преиначили на Рузвелт.
Христоизменникът евреин Хари Соломон Труман, който наследи Рузвелт като президент на САЩ, масонът Чърчил и евреинът Антъни Идън предадоха Източна Европа на еврейския тоталитарен комунистически режим. С това бе доказано лицемерието на Англия и САЩ, чиито правителства твърдят, че защитават демокрацията и свободата. Този факт е още един пример как еврейският империализъм на Вашингтон и Лондон разпространява еврейския комунизъм с лицемерия, но по един ефикасен и впечатляващ начин, който се нарича антикомунистически изявления и речи.
Сталин се престори на верен на световното еврейство и го убеди, съгласно плановете за въвеждане на социализма и комунизма, да му бъде дадено против световното еврейско правителство намиращо се в Ню Йорк, щом стане достатъчно силен. Той искаше да провъзгласи себе си за висш лидер на еврейската нация в целия свят, като покори със сила районните общини. Последният сблъсък между Сталин и световното еврейско правителство започна през 1948г., когато Сталин нареди на евреите, които ръководеха страшната тайна милиция (най изтъкнатият между тях беше Берия) да избият безмилостно архиравинните, равините и други водачи, които предадоха единствения си абсолютен вожд, както Сталин наричаше себе си.
Заедно с това Сталин заповяда избиването на хиляди евреи ръководители в СССР и сателитните държави, и ги заместваше с други техни събратя, които мислеше, че ще му бъдат верни. Той постепенно назначи архиравини, равини, кормчии, съдебни тричленки и други официални лица във всички местни и районни общини на необятната си и многобройна империя, която пъшкаше под диктатурата му.
Освен това Сталин беше фанатичен ционист и пръв призна официално Израел като държава, и предложи влизането в ООН. Обаче когато неговите агенти в Израел не успяха да вземат контрола в страната, започнаха атаки против ционисткото движение и ционистката израелска държава. Сталин осъди и космополитичните евреи, които останаха предани на световното правителство в Ню Йорк, ръководено от Бернар Барух, с когото се съветваха по най-важните въпроси всички президенти на САЩ, от Рузвелт до Кенеди.
   Сталин искаше да стане вожд на международното еврейство, месия и господар на света. Международното еврейство, което имаше подкрепата на повечето суверенни общини в света, нареди на марионетката си, христоизменника Хари Соломон Труман, тогава президент на САЩ, да обяви война до смърт на Сталин. Възглавяваното от Труман тогавашно правителство, което вече беше предало на СССР половин Европа и континентален Китай, и бе готово да предаде Индия и Япония в началото на 1949г., напълно промени курса на САЩ към съветския комунизъм и започна истинска война против него.
По този начин започна така наречената студена война. Еврейският механизъм за световно завладяване основа НАТО. Средиземноморския съюз, Багдатския патк СЕАТО и превърна Организацията на Американските Държави в антикомунистически съюз. За един кратък период от време антисталинското еврейство създаде най-мощния и голям в историята съюз. За да бъде окончателно завършено обкръжението на Сталин, Труман основа военни бази в Европа, Африка и Азия с унищожителен арсенал от оръжие, насочено срещу СССР в случай, че Сталин се опита да осъществи намерението си за световно господство.
Понеже беше невъзможно да бъде освободен континентален Китай от Мао Дзе Лун, приятел и съюзник на Сталин, Труман изпрати Седмия морски флот на САЩ, за да бъде сигурен, че новооснованата Китайска народно-демократична република няма да окупира остров Формоза, където се оттеглиха китайските националисти.
Важно е да се отбележи, че Мао Дзе Дун, който не е евреин, в началото се сражаваше с успех против христоизменника евреин Тиао Киу Киау, като първо го изключи от партията, а по-късно го победи напълно. Благодарение на способностите си Мао постигна пълен контрол над Китайската комунистическа партия и над армията.
Дълго време Сталин подкрепяше китайските си братя, но когато започна стълкновението му със световното еврейство, той се убеди, че е за предпочитане на да се опре на верността на Мао, отколкото на китайците от еврейски произход, защото в решителния час те щяха да подкрепят еврейското правителство в Ню Йорк. И действително последвалите събития доказват, че е имал право. След сблъсъка през 1948г. всички усилия Мао да бъде превърнат в един втори маршал Тито се провалиха. Мао остана верен на Сталин и след смъртта му. Известното ликвидиране култа към личността в СССР и сателитите му от евреина Соломон Пеарл Мутер има за причина появилите се трудности в отношенията между Москва и Пекин.
Новия съветски диктатор възстанови отношенията със световното еврейско правителство и по време на посещението си в Ню Йорк гостува на Бернар Барух - водачът на противоположната еврейска клика. По този начин бе сложен край на сталинската схизма и световно еврейството еврейство се обедини.
Който не познава тайните, които се разкриват в тази книга, не може да разбере защо в борбата си срещу Сталин и наследниците му до Хрушчов САЩ се ограничиха само с отбранителна и не предприеха нападателна политика. Обяснението е, че истинското правителство на Северна Америка е еврейското и то не управлява за благото на САЩ, а в своя изгода и в полза на разпръснатото еврейство и на световната революция, както и на различните еврейски диктатури, подразделящи на социалистически или комунистически.
като имаме предвид горните факти и това, че от исторически опит световното еврейство знаеше, че тази схизма ще завърши със смъртта на Сталин, правителството в Ню Йорк не искаше да унищожи деспотичните комунистически държави, защото с това щеше да се върне с половин век назад що се отнася до борбата и стремежа на еврейската нация за тоталитарно завземане на света. Въпреки компромисът обаче седалището в Ню Йорк държа в готовност НАТО, поради опасността от бунт от страна на еврейското командване в Москва в стремежа му да завладее Европа преди да му е разрешено това.
След сприятеляването на еврейските ръководители от Москва и Ню Йорк, сътрудничеството между контролираните от САЩ и Англия и еврейско-комунистическите режими започна отново.
Парите и оръжието използвани от христоизменника евреин и марано Фидел Кастро, за да вземе властта в Куба не идваха от Москва, а от САЩ. Отново САЩ тикнаха Южен Виетнам, Лаос, Камбоджа и редица африкански страни в обятията на Москва, като отказваха да дадат помощ на антикомунисти и тайно изпращаха оръжие на идващите от СССР партизани.
Тиранията на Кастро в Куба продължава, защото правителството на САЩ, което е изцяло в ръцете на евреите, арестува и хвърли в затворите кубинските патриоти, които искаха да освободят родината си от диктатурата. САЩ употребиха всичката необходима военна силам за да осигурят неуспеха на всеки опит за освобождаване на Куба, въпреки че управляващите кръгове на Америка държат лицемерни антикомунистически речи, с които само прикриват предателството си.
Не успяха антикомунистическите усилия на патриотичните президенти Джонсън и Никсън, защото бяха обкръжени от евреи, които умишлено ги предадоха и се видя как, когато Никсън се опита да започне патриотична дейност, еврейството създаде аферата Уотъргейт.
Бившият президент на САЩ, христоизменникът евреин Картър, скрит под маската на баптистите, положи много усилия за падането на патриотичните правителства в Латинска Америка като упражни силен дипломатически и политически натиск, за да ги принуди да приемат партизаните терористи и останалите разложителни елементи. По този начин осигури падането на патриотичните правителства и те бяха сменени с еврейско-комунистически тоталитарни диктатури като тази на Кастро.
Лицемерът Картър упражняваше натиск под претекст за защита и запазване на човешките права, които са нарушени в САЩ от самото правителство. Когато еврейството не успява в усилията си да свали патриотичните южноамерикански правителства, тогава дипломатите на Израел се преструват, че им дават дипломатическа подкрепа, дори оръжие, което САЩ отказват, и по този начин се предизвика силната реакция на арабския свят и неразвитите африкански и азиатски народи срещу латиноамериканските правителства. Това е една тройна игра и е сред най-умните маневри на еврейството.
Що се отнася до героичната борба на арабите и палестинците против еврейския ционистки империализъм време е да разберат, че няма да се освободят ако се предадат в ръцете на еврейския комунистически империализъм, понеже само ще сменят ръката, която ще ги удуши. Колкото смели и героични да са палестинските и арабски патриоти, невъзможно е сами да победят еврейския свръхимпериализъм, т.е. московския филоционистичен империализъм от една страна, и капиталистическия империализъм със седалище в Ню Йорк и Лондон от друга.
Само един световен съюз между правителствата и народите, независимо от раса, националност и религия, може да постигне свободата не само на палестинците, но и на всички народи по света. Поне временното отстраняване на всички расови, обществени, социални, териториални, идеологически, икономически, религиозни и каквито и да било други разлики е необходимо, за да осигури сътрудничеството срещу еврейския свръхимпериализъм и сателитите му. Те застрашават и дори в някои случаи са успели да отнемат свободата на народите ни, както и естествените ни права и свободи с цел да ни вкарат в робство.
Имало е и патриотични президенти на САЩ, които са давали на антикомунистическите правителства войска и пари, но евреите винаги са се старали да спрат тези благородни действия.

Источник: http://illuminatibg.blogspot.com.au/2015/02/blog-post_29.html

Отровните корени на комунизма

Международният тероризъм и неговата безизходност се разиграват на световната сцена като средство за отвличане вниманието на хората от най-опасния проблем – подчиняване на целия свят и поставянето му под властта на тоталитарния комунистически режим...

Aбсолютното развенчаване на мита за безупречна Америка, бореща се срещу комунистическото зло, окончателно рухна;"Великата Измама": Как да се финансира комунизма, докато се имитира противопоставяне

Без САЩ комунизма нямаше да се роди

Списание „Американски Евреи” от 10-ти септември 1920 година пише: „Болшевишката революция в Русия беше работа на Еврейски мозъци, извършена от Еврейско недоволство, чрез Еврейско планиране, чиято цел е да създаде Нов световен ред...

Новият Световен Ред е КОМУНИЗЪМ: Австралийският конгрес разобличава Новия световен ред [Видео + Audio]

Ан Бресингтон подчертава, че Римският клуб, в който членуват Тед Търнър, Буш, Горбачов и общо взето всички, които дърпат конците, никога не се е отказвал от идеята за световно господство на КОМУНИЗМА...

"През 1987 г. Михаил Горбачов, също член на Римски клуб, каза: Вървим към Нов Световен Ред, светът на комунизма и никога няма да се върнем назад"

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!