Всичко си е пак в ръцете на комунистите

Становище без редакторска намеса


"svetlan:
...стопанска дейност за трансформиране на политическата си власт в икономическа.-Христо Христов

Трансформиране на видове власти не съществува в практиката. Политическата власт е всъщност управлението на дадена партия,или коалиция на държавата,по-точно Првителството и още по-точно Изпълнителната власт.

В комунистическа България след Девети,и властта и икономиката бяха в ръцете на комунистическат а сган.Всичко бше нейно и след Десети комунистите само разшириха икономическата си власт и я приватизираха. Като правно понятие "икономическа власт(управлени е) " не съществува.Но в днешни дни ,ако хипотетично приемем,че има някакво разделение на политиката от икономиката,тез и две понятия са монолитен блок,собственос т също на комунистическат а партия.Практически е невъзможно комартията да е на власт,а икономиката да е далеч от нея. Или обратното-компартията да е пълен властелин на икономиката и да е далеч от властта.Това е невъзможно.

Говорим за голямата,страте гическата "икономическа власт".Тази,която зависи малко ,или много от изпълнителната (политическата) власт.

Както и да завъртаме реда,каквито и комбинации да се правят,каквато и фарзеология да се ползва,резулатъ т е един и същ,твърд и неподлежащ на корекция-ВСИЧКО СИ Е ПАК В РЪЦЕТЕ НА КОМУНИСТИТЕ.

Тяхата доминция над страната и народа са непоклатими.Мнозинството от народа,дори и високопросветен ите хора,които не са комунисти съвсем не подозират каква е силата на компартията.Това мнозинство дори не проявява интерес да разбера какво е това сила в политиката и икономиката.Тези,които знаят са малко,безпомощн и и не се очаква да имат силна подкрепа в евентуална борба срещу комунистите.

И политиката и икономиката са частна собственост на комунистическат а сган.Абсолютно нищо не може да се промени. Просто няма кой и няма кака.Тази политическа и икономическа собственост е гарантирана по напълно законни процедури,нещат а са "опечени" като за световно и за веки веков.

Kойто се надява структурите в посочените две "посоки" да се променят е просто наивник.Мнозинството от народа няма капка представа какво са правили комунистите преди да прекратят диктатурата си,какви комбинации са владеели и прилагали.

Въпреки исторчиески и юридически огромния труд,който Г-н Христов е положил за разкриване на безборойните механизми на комунистическат а сган,неговите резуллати с а слабо познати сред хората. А за комунистите да не говорим,имаме предвид масата от гласувалите за компартията граждани.

Комунистите обезвериха и омаломощиха мнозинството от народа и то е станало една аморфна маса.Дори само да се погледне една от новите формации,нарече на "Движение 22",нещата са крещящо наивни.И тази формация не обявява дори минимално противопоставян е на комунистическат а партия,въпреки че в нейните редици има несъмнени антикомунисти. Говорят за някакво "дясно".Но комунистите не се плашат от подобни "посоки" и само се надсмиват над глупостта,обхва нала всчики,извън комунистическит е среди.Хайде да бъдем по-внимателни,не всички......"

Отровните корени на комунизма Кой свали Тодор Живков, но остави комунистите на власт?

Няколко месеца преди свалянето на Тодор Живков, през 1989г. Андрей Луканов и Петър Младенов – двама от участващите в конспирацията срещу Живков кацат във ...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!