Следвайте "Буднаера" в Телеграм

DnesPlus.bg

Рекламната кампания на Церварикс е неточна и манипулативна, алармират граждани

Ваксините, базирани на медицинска измама, са от столетие
(Ted Aljibe/AFP/Getty Images)

Ваксините, базирани на медицинска измама, са от столетие

Нова бомба: Ваксинирани бебета-маймуни развиват аутизъм

Тъмната страна на науката, или какво учените не искат да знаем

В отворено писмо до Константин Пенчев, Омбудсман на РБългария, Държавна агенция за закрила на детето, Съвет за електронни медии, Национален съвет за саморегулация, Електронни и държавни медии и до гражданите на Република България родители посочват, че рекламната кампания на ваксината Церварикс е неточна, агресивната и манипулативна. "Тази кампания се осъществява чрез телевизионни и печатни медии, интернет сайтове, мероприятия в училищата, рекламни пана в здравни заведения, концерти, рекламни листовки и всякакви други форми на реклама.

Рекламирането в цялата кампания е неточно, заблуждаващо и поднесено едностранно - внушава се пълна ефективност срещу рак на маточната шийка (за краткост РМШ), а това не е вярно - ваксината е само допълнение към редовните ПАП тестове и превенция срещу преканцерозните лезии, предизвикани от типове 16 и 18 на човешки папиломен вирус, които причиняват приблизително 70% от случаите на рак на маточната шийка (указания за медиите от European School of Oncology). Затова правилното твърдение е, че ваксината е превенция срещу част от причинителите на РМШ, а не срещу рак на шийката на матката. Ваксината няма 100% ефективност, както и всички останали ваксини (според кратката характеристика на продукта от фирмата производител, дата на последно одобрение от регулаторния орган: 11.12.2012 г.).

В голяма част от рекламната кампания на ваксината – лекции, печатни материали и други (с изключение на двете телевизионни реклами), няма препратка към листовката за пациента на Церварикс, от която всеки да се запознае със съдържанието на основни, помощни вещества и всички странични ефекти от ваксината. Оставаме с впечатление, че този пропуск е умишлен и така се отнема възможността ни за обективна информация, като всеки сам се запознае с пълното описание на продукта и чак тогава да прецени дали желае да се възползва от този него.

Настояваме Агенцията за закрила на детето да излезе със становище да се прекрати всякаква дейност относно пропагандирането на ваксината в учебните заведения, тъй като децата се травмират психически, плашат се, стават неспокойни, защото на учениците се раздават листовки, които са предназначени за родителите, провеждат се лекции, използват се различни методи, чрез които се внушава, че задължително ще настъпи тежко заболяване и смърт, в случай че момичетата не се ваксинират с тази ваксина.

Рекламна (информационна) кампания може да се провежда само на родителски срещи, като е придружена с обективна и цялостна информация. Информационната кампания във всичките и форми, включително и в учебните заведения не трябва да съдържа директен подтик към децата и подрастващите да убеждават родителите си или други възрастни да ги ваксинират с този продукт.

Не сме съгласни да се атакуват директно децата, без знанието на родител/настойник, защото това е нарушение и отнемане на изконното право на родителите да вземат решения за децата си до навършване на пълнолетието им, да преценяват кое е най-добро за здравето и тяхното бъдеще.

Считаме, че е необходимо Омбудсманът на Република България да вземе отношение - да се преразгледа Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България – 2012-2016 г., да се установи на базата на каква информация и при какви обстоятелства е взето решение за осъществяване на тази програма, да се установи по какви причини е прието, че ефективността на продукта срещу РМШ е висока, както и за усвояване по нея на 2 милиона лева от НЗОК само за една година. Програмата е за 4 години, това означава, че трябва да бъдат заделени още минимум 6 милиона лева до 2016 г. – много средства, които биха могли да бъдат използвани за по-ефективни и полезни за здравето на децата цели.

Факт е, че: "Много държави са взели решение да не въвеждат програма за ваксиниране срещу ЧПВ, изтъквайки като причина съотношението цена - полза." (Указания за медиите от European School of Oncology).

Нарушаване на различни наредби, предизвикване на безпокойство и страх има и в двете телевизионни реклами (с Ю. Вергов и С. Лулчева) на ваксината срещу ЧПВ "Церварикс".

Внушава се и вина на родителите, че са безотговорни ако преценят, че тази ваксина няма да предпази децата им от рак на маточната шийка.
Намеква се, че ако родителите не ваксинират децата си, може да ги загубят (в смисъл на смърт) – това е недопустимо и недоказуемо твърдение.

Липсва текст, който да уточнява, че ваксината е превенция само срещу преканцерозните лезии, предизвикани от ЧПВ с типове 16 и 18 - не се споменава нито от диктор, нито е изписан.

Считаме, че е нарушение да се твърди, че ваксината е превенция срещу рак на маточната шийка, защото: "Интервенцията с анти-HPV ваксина се използва за превенция на преканцерозните лезии, предизвикани от човешкия папиломен вирус (HPV) серотипове 16 и 18, но не е доказано дали това понижава заболеваемостта от рак на шийката на матката. Корпорациите производители бяха заставени да запишат този изключително важен факт в рекламните си брошури" (списание Медицински дайджест – специализирано издание за лекари и здравни професионалисти, брой 6, септември 2008 г.).

Подобни нарушения преди време имаше в телевизионната реклама на Ротарикс, също и на Туинрикс. Оставаме с впечатление, че е практика да се вменява страх от заболяване, в случай че не се ваксинира, да се внушава, че ваксините са със свойства на панацея, да се предоставя заблуждаваща и едностранна информация, да се нарушават наредби в рекламни и информационните кампании на ваксините като цяло.

С влязло в сила решение № 64 от 9.06.2011 г., ЕК към НСС постановява за телевизионната рекламата на Ротарикс: "Етичната комисия препоръчва на ГлаксоСмитКлайн" ЕООД търговската комуникация да бъде приведена в съответствие с нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България в определения срок, а при невъзможност за това, да спре излъчването и. Ако препоръката не бъде изпълнена, Националният съвет за саморегулация ще се възползва от правомощията, които Законът за радио и телевизия му е определил."

Считаме, че в рекламната кампания (в различните и форми) на ваксината Церварикс има следните нарушения:

Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти, издадена от Министерството на здравеопазването -
Чл. 5, ал. 2, т. 3, т. 5, т. 7; чл. 6, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 10, т.12.

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в РБългария на НСС -
Чл. 1.2; чл. 1.5; чл. 3.1, 3.3; чл. 4.4; чл. 5.1, 5.4, 5.5, т. а), т. б), т. и); чл. 6.2, 6.3; чл. 8.1; чл. 17.1, 17.5, 17.7, 17.9, 17.13,

Предвид всички тези недопустими нарушения, които посочихме, разчитаме, че съответните институции ще се самосезират и вземат необходимите мерки, за да се прекрати или прецизира манипулативната рекламна кампания, която представя тенденциозно и едностранно фактите, а спестява изключително важни сведения относно ваксината. Така се отнема правото на всеки човек за пълна и правилна информираност, особено ако това касае здравето на всеки от нас и децата ни", се посочва в отвореното писмо.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!