Youdao Li, pureinsight.org

Истории за император Tанг Тай Зонг (Част 1 от 3)

Как се управляват длъжностни лица


След като Tанг Тай Зонг (Tang Тай Zong, втори император от династия Танг, с неофициално име Шимин Ли (Shimin Li)) се възкачва на престола, някои от служителите, работили за него в продължение на години, се оплакали, че не са били повишавани. Тай Зонг им казал: "Доверието на поданиците към императора зависи от неговата безкористност. Обикновените хора осигуряват храната и облеклото ни. Длъжностните позиции и избирането на достойни лица е за да служат на обикновените хора. Как мога да повиша стария си антураж без да обмисля внимателно дали са достойни и добродетелни хора?"...

Tанг Тай Зонг
Tанг Тай Зонг (en.wikipedia.org)

Веднъж Тай Зонг се разтревожил да не би някои от неговите служители да взима подкупи. Така той изпратил тайно хора, които да им предложат подкупи, за да ги изпитат. Един от неговите служители приел топ от фина коприна и Тай Зонг решил да го осъди на смърт. Джу Бей (Ju Bei), един от сановниците в империята, обаче дал следния съвет: "Като длъжностно лице той трябва да бъде осъден на смърт за приемане на подкуп. Но Ваше величество помислило ли е за собственото си поведение? Вие изпратихте хора да го подкупят и го накарахте да наруши закона. Нашите предци са казали: "Управлявай страната с добродетел, а хората с истина". Това, което сте направили, не е в съответствие с казаното."

Тай Зонг се зарадвал като чул това и казал пред всички свои служители: "Като сановник на империята Джу Бей показа постоянство в придържане към истината, вместо да се подчинява безропотно на моята заповед и да не се замисля дали е правилна или не. Ако можем да правим всичко по този начин, няма да има нужда да се тревожим за това дали империята е стабилна."

Веднъж някой му предложил да посочи кои са коварните служители в съда на неговото управление. Тай Зонг го попитал: "Кои са те?" Човекът казал: "Не ги знам, но знам как могат да бъдат открити. Ваше величество може да се престори на сърдит. Длъжностните лица, които отстояват собствените си становища, са лоялни, докато онези, които се подчинят безропотно и уплашено на вашата заповед, са коварните съдебни служители."

Тай Зонг отвърнал: "Благодаря за съветите. Но не мога да направя такова нещо. Императорът е като главното русло на реката, а длъжностните лица са като нейните ръкави. Невъзможно е да се почистят ръкавите докато водата в руслото е мръсна. Ако мамя другите, как мога да искам от моите служители да бъдат лоялни? Аз управлявам империята с честност и справедливост. Винаги съм се срамувал за онези от предишните императори, които са се отнасяли към своите служители с недоверие и нечестност."

Един ден, Тай Зонг попитал Шуанлинг Фанг и Ю Шяо (Xuanling Fang, Yu Xiao; известни служители в империята): "Как е Джиан Янг (Jian Yang, първият император на династия Суи) в сравнение с мен?" Шуанлинг Фанг и Ю Шяо казали: "Джиан Янг се е посветил на държавата. Той винаги е обсъждал държавните дела с длъжностни лица от средно и висше ниво. Дори когато било време за хранене той продължавал да работи и прислугата му донасяла храната там. Той не е бил много мил човек, но е бил усърден император."

Като чул това, Тай Зонг казал: "Вие не сте схванали цялата ситуация. Джиан Янг не е бил много мъдър човек, но винаги е искал да управлява всичко. Тъй като не е бил достатъчно мъдър, винаги е имало ситуации, които не е могъл да разбере. И тъй като е искал да управлява всичко, Джиан не се е доверявал на своите служители и е решавал всички дела сам, вместо да ги оставя на своите служители. Една империя е толкова голяма, как може човек да се справи с всичко сам? Неговите служители са знаели характера му и просто са чакали за неговите решения, вместо да изразяват доброволно собственото си мнение, дори когато са имали добри идеи. Така че империята му е съществувала само 36 години и е била разрушена когато синът му се е възкачил на престола.

Аз съм доста по-различен от него. Аз откривам хора с умения в империята и им давам официални позиции. И ги оставям те да се занимават с държавните дела. Аз просто съблюдавам тяхната работа, като добрите възнаграждавам, а лошите наказвам. Така всеки от тях се е посветил на държавните дела. И за мен няма нужда да се притеснявам за империята."

(Част 2 от 3)

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!