Линейките по света не закъсняват. 28 часа се чака само в България: Проучване на Фрог

.
Източник: БГНЕС

28 часа в очакване на линейка… Това само в България може да случи. Фрог провери какви са стандартите за реакция по света и наистина такова нещо няма никъде. На Спешна помощ хората с обаждат, когато случаите са спешни и реакцията на медицински лица е наложителна. В днешните условия на COVID-19 страхът и паниката за живота на близките увеличават обажданията, но това не бива да е оправдание.

Условията, оборудването и начина на работа у нас също драстично се отличават, но за това нямат вина нито медиците, които са избрали тази професия, нито пациентите, които са се разболели. Състоянието на спешната помощ у нас е по вина на управляващите.

Ето какво откри Фрог за това как е уредена спешната помощ по света, кой отговаря за нея и какви са стандартите за реакция. Източник на по-голямата част от информацията е от страницата на Emergency medical services в Уикипедия и всеки може да я провери.

Първо може да видите как изглежда в повечето случаи една частна линейка у нас. Снимката е от Facebook, а обявата е за съчетани услуги на спешна помощ, траурна агенция и при социални нужди..

Ето как е по света:

Спешните медицински услуги във Франция се предоставят от смесица от организации под контрола на общественото здраве. Централните организации, които предоставят тези услуги, са известни като SAMU. Местните организации на SAMU управляват контролните зали, които отговарят на спешни повиквания и изпращат медицински лица. Други линейки и реагиращи превозни средства се осигуряват от пожарните служби и частните линейки.

SAMU контролира разнообразни ресурси в общността от общопрактикуващи лекари до болнични интензивни служби. Поради триажа (наречен медицински регламент) и използването на алтернативни опции, само около 65% от обажданията до SAMU водят до изпращане на линейка.  Текущите цели за време за реакция са респондентът да пристигне на мястото в рамките на 10 минути за 80% от отговорите и в рамките на 15 минути за 95% от отговорите.

Спешна медицинска служба или "Спасителната служба" в Германия е услуга на общественото доболнично спешно здравеопазване, включително линейка, предоставяна от отделни германски градове и окръзи. Той се финансира основно от германските здравноосигурителни компании.
.

В повечето общини лекарите правят домашни посещения за по-леките случаи (температура, общи вирусни инфекции). Целта е да се помогне на пациентите, които в друга ситуация биха потърсили спешна помощ и така да се намали потокът на обажданията. Диспечерите на телефона говорят английски и немски (а ако са в погранични райони – и езика на съседната държава). В някои големи градове, като Берлин, Хамбург, Кьолн и Мюнхен, те разбират и турски. Служителите преминават медицинско обучение, преди да застанат на линия. Те задават на пациентите множество въпроси, за да определят сериозността на случая.

С линейките обикновено не пътуват лекари, а обучени парамедици, които могат да оказват първа помощ. При определени ситуации обаче може да пристигне и специалист.  В Германия е добре развита бързата помощ по въздух. Страната разполага с около 77 спасителни хеликоптера, които пристигат за 12 до 15 минути.  През 2000-та година автомобилите за спешна помощ в страната са 7 700  на брой. Средното време на пристигане е 7,8 минути, като 95% пристигат в рамките на 15,9 минути

Понастоящем спешните медицински услуги в Италия се състоят предимно от комбинация от доброволчески организации, предоставящи линейка, допълнена от лекари и медицински сестри, които извършват всички процедури за поддържане на живота (ALS). Спешните медицински служби са под контрола на органите за обществено здраве във всеки италиански регион; подсистемата на линейката се осигурява от множество различни източници.

Понастоящем Италия има стандарт за време за реакция на линейка за градски райони от 8 минути или по-малко за животозастрашаващи извънредни ситуации. Подобно на други страни, в момента този стандарт не винаги се спазва, тъй като има голямо несъответствие в географията и ефективността на здравеопазването, в зависимост от това кой регион се анализира. Следователно законът установява максимално време за реакция от 20 минути за извънградски райони, като изолирани места. За целта станциите за линейки и спешни служби, с платени екипажи или доброволци, трябва да бъдат разположени най-малко на минимален обхват от 5 км.

Спешната медицинска служба (EMS) в Австрия е услуга на общественото доболнично спешно здравеопазване, включително линейки, предоставяни от отделни австрийски общини, градове и окръзи. Основно се финансира от австрийските здравноосигурителни компании.
.

Освен в Бургенланд, максималното време за реакция (максималното време, през което линейка трябва да бъде на място) не се регулира в Австрия. Червеният кръст обаче следва самоналожената политика, че всяко място до една улица трябва да бъде достигнато за поне 15 минути в 95% от всички случаи.  Тези изисквания са изпълнени в повечето случаи, но трябва да се има предвид, че времето за реакция се различава много в зависимост от това дали инцидентът е станал в селски район или в град, тъй като станциите за EMS се намират предимно в градовете. В градовете средното време за реакция е между пет и десет минути, а в селските райони е около осем до 15 минути.

Спешните медицински услуги в Русия са вид медицинска помощ, предоставяна на гражданите в случаи на злополука, заболявания, наранявания, отравяния и други състояния, изискващи спешна медицинска намеса. Тези услуги обикновено се предоставят от градско или регионално правителство, държавна спешна болница или медицинска служба при бедствия. Спешният номер за набиране на линейка в Русия е 03 или генеричният европейски номер 112. Бързата помощ е разделена на спешна и неотложна. От диспечера зависи в коя графа ще попаднете. Официално максималното време за пристигане на спешната линейка е 20 минути. Неотложната помощ е за по-леките случаи. Тогава линейката трябва да дойде в срок от 2 часа.
.

Спешно медицинско обслужване (PRM) в Полша е услуга на общественото доболнично спешно здравеопазване, включително линейка, предоставяна от отделни полски градове и окръзи. Тези услуги обикновено се предоставят от местната болница, която се управлява публично, и се финансират от правителството на Полша. В редица случаи болниците възлагат тези услуги на частни оператори. В допълнение към публично финансираните услуги, съществуват и различни частни услуги за линейки, които работят независимо и от тях.

През 2017 г. Buurtfacts публикува доклад, според който спешната помощ в Нидерландия е по-бавна от изискваното. По национален стандарт времето от приемане на обаждането до пристигането на линейка на мястото трябва да е по-малко от 15 минути. 5,8% от линейките не успяват да се вместят в тази норма, което надвишава заложения допустим лимит от 5%. В 58% от случаите спешният екип пристига за 5-10 минути. За нас това време е повече от добро, но за Амстердам е повод за тревога.  

Спешните медицински услуги в Испания (SEM) са обществени услуги, които обикновено се предоставят от регионалните правителства. Ето с какво разполагат испанците:
.

.

Спешните медицински услуги в Великобритания предоставят спешна помощ на хора с остри заболявания или наранявания и се предоставят предимно безплатно на мястото на използване от четирите национални здравни служби (NHS) на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. Спешната помощ, включително линейка и лечение в спешни отделения, е безплатна само за граждани на Обединеното кралство и може да бъде таксувана за тези, които нямат право на безплатна грижа. В допълнение към линейките, предоставяни от организации на NHS, в Обединеното кралство съществуват и някои частни и доброволчески спешни медицински услуги, използването на частни или доброволчески линейки на публични събития или големи частни обекти и като част от предоставянето на услуги от общността като първа реакция в общността.
Освен една служба в Шотландия, въздушните линейки в Обединеното кралство не са част от NHS и се финансират чрез благотворителни дарения, въпреки че фелдшерите и лекарите обикновено са командировани от местни служби за бърза помощ на NHS и болници..
Спешните медицински услуги в Австралия се предоставят от държавни линейки, които са подразделение на всеки щат или териториално правителство, и от линейка Сейнт Джон в Западна Австралия и Северната територия.

Австралийските линейки обикновено публикуват стандарт за време за реакция от „около 10 минути“ при високоприоритетни спешни повиквания. Текущият мониторинг показва, че спазването се подобрява, много от случаите с  „код едно“ (т.е. с включени светлини и сирени) се достигат за 10 минути.

В САЩ службите за спешна медицинска помощ (EMS) предоставят извънболнична спешна медицинска помощ и / или транспорт до окончателни грижи за нуждаещите се. Те се регулират на най-основно ниво от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата, която определя минималните стандарти, на които трябва да отговарят доставчиците на EMS на всички щати, и се регулират по-строго от отделните правителства на щатите, които често изискват по-високи стандарти за услугите, за които те отговарят. Големите разлики в плътността на населението, топографията и други условия изискват различни видове системи за управление, следователно често има значителни разлики между спешните медицински услуги, предоставяни в един щат и тези, предоставяни в друг.

В САЩ няма официален федерален или щатски стандарт за времето за реакция. Ню Йорк, например, урежда 10-минутно време за реакция при спешни повиквания, докато някои общности в Калифорния са изместили стандартите за време за реакция на 12–15 минути.  Общоприето е в тази област, че „идеалното“ време за реакция при спешни повиквания ще бъде в рамките на 8 минути, 90% от времето. Тъй като обемът на обажданията се увеличава, а ресурсите и финансирането не успяват да поддържат темпото, дори големи EMS системи като Питсбърг, Пенсилвания се борят да отговорят на тези стандарти. Хората, които живеят в селски райони, далеч от спешните служби, също могат да очакват по-дълго чакане поради разстоянието.

Спешните медицински услуги в Канада са отговорност на всяка канадска провинция или територия. Услугите, включително както линейки, така и фелдшерски услуги, могат да се предоставят директно от провинцията, да се възлагат на частен доставчик или да се делегират на местните власти, които от своя страна могат да създадат договорености за предоставяне на услуги с общински отдели, болници или частни доставчици. Подходът и стандартите се различават значително между провинциите и териториите.

В Торонто стандартът е 8 минути и 59 секунди или по-малко 90 процента от времето на приоритетните случаи.   Този подход за времето за реакция е приет в повечето градски райони на страната, но има някои юрисдикции, които определят втори стандарт за селските райони (по-голямата част от страната). Такива стандарти варират в различните юрисдикции. Освен това има юрисдикции, които не определят конкретни цели на времето за реакция, а просто отчитат средното време за реакция при спешни повиквания.

Спешните медицински услуги в Норвегия се управляват както от правителството, така и от частни организации като Норвежката народна помощ и Червения кръст и търговски транспортни компании. В повечето случаи спешната линейка се организира от местен здравен тръст и може да се управлява директно или да се възлага на частни доставчици, като национални транспортни компании, за които линейките са само част от техните бизнес операции. Частните организации също се използват често от полицията в операции за търсене и спасяване.

Националната цел е всеки гражданин да не трябва да чака повече от 12 минути (в градските райони) или 20 минути (в слабо населените райони) за спешни служби.


.

Здравеопазването в Бразилия е конституционно право.  Осигурява се както от частни, така и от държавни институции. Министърът на здравеопазването администрира националната здравна политика. Първичното здравеопазване остава отговорност на федералното правителство, елементи от което (като работата на болниците) се контролират от отделните щати. Общественото здравеопазване се предоставя на всички бразилски постоянни жители и чужденци на бразилска територия чрез Националната здравна система, известна като Единна здравна система (SUS), която е универсална и безплатна за всички.

Услугите за линейка в Хонконг се осигуряват от противопожарните служби на Хонконг в сътрудничество с две други доброволчески организации, Спомагателната медицинска служба и Хонконгската линейка „Сейнт Джон“. Целта на противопожарната служба в Хонконг е да разполага с линейка на мястото на извънредна ситуация в рамките на 20  минути след получаване на искането, 24 часа на ден. В момента те постигат тази цел с повече от 93 % от всички спешни повиквания. Настоящата система за изпращане в Хонг Конг не категоризира повикванията за линейка по медицинска острота, въпреки че има планове за въвеждане на тази мярка в бъдеще.


.

Спешните медицински услуги в Южна Африка са публично-частна система, насочена към осигуряване на спешна линейка, включително спешна помощ и транспорт до болница. Понастоящем няма официални стандарти за „време за реакция“, но въпреки това, времената за реакция от 15 минути за повиквания с висока спешност в градските райони се считат за приемливи, а в селските райони времето за реакция до 40 минути за подобни повиквания не са необичайни.

На мнозина е известно, че Дубай има най-бързите спешни автомобили.  
Дубайската Корпорация за спешна медицинска помощ (DCAS) през 2017 скромно съобщи, че е е добавила 5 автомобила към "флота" от линейки, които ще бъдат най-бързите спасителни автомобили в света – Lotus Evora, два Ford Mustang, Dodge Challenger и Nissan 370Z.


.

Директорът на Бързата помощ в Дубай обясни, че всяка от новите коли може да вози до двама парамедици за извънредни ситуации. Линейките са оборудвани с дефибрилатори, CPR, апарати за кръвно налягане, мониторинг за диабетици и различни лекарства и инструменти за наранявания и фрактури. DCAS твърдят също, че най-бързите линейки в света могат да достигнат до мястото на повикване точно два пъти по-бързо от нормалните превозни средства. Суперспортните спешни  коли ще обслужват туристическите райони и местата, на които се провеждат големи конференции.

Диана Йонкова

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://frognews.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!