Адв. Албена Белянова: Вярвате ли, че честни избори се гарантират с изключване на камерите

В БТА се проведе кръгла маса на тема: „Механизми за провеждане на честни избори в България“, за участие в която бях поканена от организаторите на събитието във връзка с номинацията ми за председател на ЦИК. Представител на ЦИК не взе участие, въпреки отправената и до комисията покана. COVID-19 е изключително удобно оправдание за неучастие, нали?

Това, в което днес за пореден път се убедих, е, че са малко тези, които искат да чуят истината, както и че казването на истината се възприема като войнствено действие. Чуйте записа в края (1:42:45).

Истината:

На 27.10.2020 г. част от заседанието на ЦИК не се провежда публично. Причината е, че по т.6 от Дневния ред ЦИК разглежда предложения от „Информационно обслужване“ АД за промени в техническата спецификация за апаратната и програмна част за техническите устройства за машинно гласуване в съответствие с препоръките на ДАНС, както и допълнение към включения текст за предоставяне на достъп до системния софтуер.

По предложение на Емил Войнов камерите за запис на заседанието на ЦИК се изключват, „тъй като разглеждането на техническата спецификация има елементи, които би трябвало само на протокол да ги обсъждаме“. Кои са тези елементи и защо трябва само „на протокол“ да бъдат обсъждани може само да гадаем. Според председателя на ЦИК Александър Андреев обаче това е мотивирано предложение. От гласували 12 члена на ЦИК 12 са „за“ изключване на камерите. След обсъждането „при изключени камери“ ЦИК взема следното решение: „определя технически изисквания към апаратната и програмна част за техническите устройства за машинно гласуване съгласно приложението, като приложението не се публикува. От гласували 15 члена на ЦИК 13 са „за“, а 2 „против“.

Реакцията:

ЦИК не е наш враг и не трябва да воюваме с нея. Обратно - ЦИК може да бъде партньор.

А може ли наистина? Вярвате ли, че честни и демократични избори се гарантират с партньорско немотивирано изключване на камерите? Аз – не.

ОСТАВКА!

Albena Belyanova

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!