КРАЙ: Най-бедните пенсионери остават без ваучери – Заплатите на администрацията скачат с още 10%

Хората с минимална пенсия няма да получат ваучери за храна през 2021 г. Това става ясно от проектобюджета за следващата година, който е пуснат от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

От 1 януари 2021 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена от 250 лв. на 300 лв. Същевременно е предвидено през 2021 г. да получат еднократно финансова подкрепа под формата на ваучери за храна в размер на 120 лв. хората с пенсия от 300,01 лв. до 369 лв. включително. Това означава, че хората с минимална пенсия ще получат голямо увеличение на пенсията, но няма да имат ваучери за храна.

Максималната пенсия ще бъде увеличена от 1200 лв. на 1440 лв. Допълнително е предвидено всички пенсионери да получат по 50 лв. допълнително за месеците от януари до март. След това от 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 5%.

Още от 1 август през настоящата година бяха увеличени с 30% заплатите на всички хора в държавната администрация, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, в т. ч. за служители на първа линия. Бюджет 2021 предвижда увеличение с 10% на парите за заплати за всички останали структури на администрацията.

За 2021 г. е разчетено и увеличение на средствата за заплати на персонала за изборни длъжности и за заетите в съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. Догодина учителските заплати отново ще бъдат увеличени със 17%. Така ще бъде изпълнен и поетия от правителството ангажимент в рамките на няколко години заплатите на учителите да бъдат удвоени спрямо нивото им през 2017 г.

От 1 януари 2021 г. минималната заплата ще бъде увеличена от 610 лв. на 650 лв., като се предвижда тя да остане в същия размер през 2022 г. и 2023 г.

Освен повишаването на доходите, образованието, пенсиите и социалната политика, сред приоритетите в бюджета за 2021 г. са здравеопазването и отбраната. Парите за здравеопазване в бюджет 2021 ще нараснат с 581 млн. лв. Като 75 млн. лв. са предвидени за осигуряване на ваксина срещу Covid-19.

В бюджета за 2021 г. са осигурени са средства за развитие на националните отбранителни способности на страната, в т. ч. за изпълнение на одобрените от парламента невестиционни проекти за модернизация на Българската армия - придобиването на два многофункционални патрулни кораба. Допълнително са предвидени средства за изграждане на инфраструктура за експлоатация на новите бойни самолети. За 2021 г. разходите за отбрана са малко над 2 млрд. лв., или 1,69% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

През 2020 г.:

Хазната с дефицит от 4,4%, бюджетът на червено с 3,9 на сто

С предложения законопроект за 2021 г. се предлага и актуализация на бюджета за 2020 г. Предвижда се намаление на неданъчните приходи с 895 млн. лв. и увеличение на разходите на хазната с 840,7 млн. лв. Тава хазната ще завърши годината с дефицит от 5,249 млрд. лв. (4,4% от БВП) или 4,4 на сто от прогнозния БВП.

За следващата година се планира бюджетният дефицит да бъде намален на 3,9% от БВП и да бъде 4,88 млрд. лв.
В прогнозата до 2023 г. се предвижда държавният дълг да достигне ниво от 38,9 млрд. лв. - т. е. съотношението на държавния дълг спрямо БВП на страната да нарасне от 25,6% към края на 2021 г. до 28,2% в края на 2023 г.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://lupa.bg

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...