Изследване на интерференцията с уличното осветление

Leonardo Vintini, Epoch Times

Човек минава покрай улична лампа и тя угасва. Човекът продължава надолу по улицата и лампата светва. Това необясним електрически феномен ли е или следствие от действието на неизвестни енергии?

Мнозина са били свидетели на мистериозното угасване на улични лампи, предизвикано от преминаването на човек под тях. И докато някои биха отдали това на чиста случайност, фактите подсказват, че неизвестен електромагнитен феномен поражда у някои индивиди “способността” да влияят върху електрически уреди. С годините тези хора започват да споделят преживяванията си и феноменът става известен като Интерференция с уличното осветление (Street Light Interference или накратко SLI).

Истина ли е, че определени индивиди имат влияние над електрически съоръжения? Съществуват системи за осветление с разпознаване на движението, които от съображения за сигурност са изработени така, че да се включват, когато усетят движение. Уличните лампи, обаче, изгасват само, когато дневната светлина е достатъчно ярка – с изключение на случаите, когато са в контакт с индивиди, влияещи на електричеството.  

Хилари Еванс изучава този въпрос от началото на 90-те години в сътрудничество с Асоциацията за научно изследване на аномалии. Книгата му Ефектът на SLI разглежда няколко случая на SLI в текущ проект, известен като SLIDE (слайд) - SLI Data Exchange – Обмяна на данни за интерференция с уличното осветление. SLIDE събира свидетелски показания и изследва различните възможности, стоящи зад този любопитен феномен.

 “…Историята показва, че е възможно да съществува широко разпространена вяра във феномен, който е не повече от артефакт, произлизащ от погрешното тълкуване на

свидетелски показания. SLI, обаче, е основан на физическа реалност, която може да бъде изследвана: уличните лампи са физически обекти и ефектът на SLI, ако той съществува, би трябвало да е физически процес. Природата на SLI  дава възможност за методично наблюдение и контролирано изследване,” пише Еванс.

Въпреки че има много сведения за преживявания със SLI, обстоятелствата във всеки отделен случай могат да бъдат много различни. Едни съобщават, че са изгасили една единствена улична лампа, намираща се наблизо; други казват, че са въздействали върху поредица от улични лампи; някои притежават способността да влияят произволно само на определени улични лампи, като по този начин възпрепятстват възможността да се разпознае някаква закономерност при SLI. Хората, за които се смята, че имат опит със SLI, известни под името слайдери, често трябва да се примиряват с липсата на подкрепа от невярващи приятели и роднини, докато последните сами не станат свидетели на явлението. При отсъствието на задоволително обяснение за феномена, слайдерите нямат друг избор освен сами да тълкуват силата, която притежават.    

“Хрумна ми, че лампите, които угасвам, са със светлочувствителни прекъсвачи и сигурно в определени моменти енергията ми, кой знае защо и как, е с точния вид и сила, за да излъже прекъсвача, че е ден, ” споделя мнението си един от слайдерите в показанията си за SLIDE.

Някои скептици смятат, че SLI e последица от това, че крушките са достигнали края на живота си. Глобусите на натриевите (жълти) крушки или на живачните (сини) крушки са подсигурени със системи за безопасност, регулиращи температурата, която крушките могат да достигат. Това са двата най-разпространени вида лампи за улично осветление и не е необичайно някои от тях да угаснат, когато температурата на газа е извън допустимата. Система за прекъсване на електрическото захранване причинява угасването на тези улични лампи за няколко минути, докато температурата се понижи и нов импулс от високо напрежение ги включи отново. Скептици твърдят, че този ефект се получава лесно, когато податлива на внушение и интересуваща се от паранормални феномени личност премине под лампата в момента на угасването й.           

Дори да е така, прекъснатата светлина на остарелите улични  лампи не дава отговор на много от случаите на SLI.  

“Не е задължително въпросните уреди да са улични лампи: съобщенията за хора, влияещи на компютри, касови апарати в супермаркета и т.н. могат да бъдат разглеждани като потвърждение за това. Но съществуват основателни причини да се смята, че в сравнение с други уреди уличните лампи са особено чувствителни: може би защото работят в близки до критичното ниво условия или защото обикновено не се смята за нужно да бъдат снабдени със съществено защитно устройство”, пише Хилари. 

Повечето съобщения за SLI случай са за улични лампи, но голям процент от слайдерите имат склонност да прекъсват за кратко електричеството в много от предметите, които докосват. Те често имат проблеми с компаси или часовници, като причиняват спирането им или някаква тяхна неизправност. Въпреки че мнозинството от случаите на SLI стават докато хората ходят, при някои това се случва докато карат колело, мотор или дори докато са в автобус.  

Много от “вярващите” във феномена на SLI смятат, че обяснението за него е в това, че определени хора притежават ниво на енергия, което си взаимодейства с улични лампи или електрически уреди, подобно на описаните случаи. Някои са забелязали, че радио уредите също могат да пречат на уличното осветление, докато други отдават SLI ефекта на необичайно количество електрически заряд в тялото. Във всеки случай въпросът не е доказан научно; или както Еванс предлага,  може би феноменът се нуждае от сериозно проучване. 

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!