Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Абстракт - статия на проф. Махим Катами, която предизвика сензация в света: Не може да има по-голямо ужасно престъпление от преднамереното укриване на истината от масите, до степен на тяхното увреждане или смърт

.

Предлагаме на Вашето внимание последната публикация на проф. Махим Катами (Mahin Khatami), която е бивш Заместник директор на NCI (National Cancer Institute) на САЩ и изтъкнат специалист в областта на молекулярната биология. В тази статия са представени научни факти и данни, които драстично се разминават със заливащата ни информация за възможностите на съвременната онкология и лечение с ваксини и е добра илюстрация на заливащата ни псевдонаучна пандемия. 

АБСТРАКТ 

От подкрепата на Рокфелер за патентната медицина до платените ваксини на Гейтс, статуквото в медицината инвестира много в интелектуалното невежество. Чрез контрола над медицинското образование и научните изследвания се създаде обществена илюзия за подкрепата на увеличените корпоративни печалби и се насърчи жаждата за пари и власт. Прегледа на научните данни за рака и ваксините, състоянието на здравето на американците, проучването на многократните неуспешни проекти, икономическата токсичност и сериозната консумацията на лекарства или пристрастяването сред млади и стари, предоставят убедителни доказателства, че в ХХ век почти всички класически категории заболявания (вродени, наследствени, неонатални или индуцирани) клонят към увеличаване на индуцираната заболеваемост. Примери за тази десептология на игнориране или минимизиране и подигравки с фундаменталните открития и теории за рака и ваксините са атаки срещу науката, която показва следното: а) ефективният имунитет е отговорен за защита и убиване на патогените и дефектните ракови клетки, за коригиране и възстановяване на генетичните мутации; (б) вирусите причиняват рак; и (с), абнормните генни мутации често са последици на (и са вторични спрямо) нарушенията на ефективния имунитет. Резултатите от редукционистичния подход в терапията разкриват процент на неуспех от 90% (+/- 5) за солидните тумори; загуба на над 50 милиона живота и загуба на 30-50 трилиона долара за твърде много безполезни, нефокусирани и безотговорни проекти. Текущ акцент относно ваксинирането на обществото със специфични за патогена ваксини и съставки изглежда са новите условия за лечението с лекарства на млади и стари. Кумулативната експозиция до ниско ниво на  канцерогени и опасностите за околната среда или високоенергийните електронни устройства (EMF; 5G) са допълнителни задействащи фактори на токсичността на ваксината (антиген-митохондриално претоварване) или са риск за поява на „семената на имунното разрушаване“, които създават мини електрически шокове (молекулярни дупки) в силно синхронизираната и регулирана имунна мрежа. Така се забавят време-енергия зависимите биоритми, което води до причините, екзацербацията или последиците от леките, умерени или тежки нарушения на имунитета. Четири поколения лекарственоозависими американци настояват, че медицинското статукво практикува десетилетия (измама) наред с интелектуалната измама

посредством своите претенции за „война с рака”; че ракът е 100, 200 или 1000 болести; че идентификацията на „индивидуалните“ генетични мутации е необходимо за лечението на болестите; че „Ваксините са безопасни“. Такива неморални и неетични практики, заедно с интелектуалния тормоз,  цензура или заглушаване на независимите и компетентни професионалисти („Intellectual Me Too“) създава сериозни опасения, които са далеч по-големи в сравнение със сексуалния тормоз на движението „На мен също“,  наскоро оглавено от NIH. Основните движещи сили зад провеждането на измамните и нелогични медицински/онкологични проекти и проектите за ваксини изглежда да са:

а) огромна възвръщаемост на инвестициите и корпоративната печалба от продажба на лекарства и ваксини;

б) поддържане на злоупотребата с власт върху общественото здраве;

в) глобален контрол върху прираста на населението чрез увеличаване на индукцираните заболявания, безплодието, спада на продължителността на живот и смърт.

Прегледа на случайни открития, които установихме и разширихме от 80-те години до сега върху модели на остри и хронични очни възпалителни заболявания, предоставя поредица от убедителни доказателства за пряка връзка между възпалението и многоетапната имунна дисфункция при туморогенезата и ангиогенезата. Резултатите са от значение за демонстрация, че настоящият акцент върху ваксинирането на новороденото или кърмачето би предизвикало незабавни или дългосрочни имунни нарушения (напр. ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, слабост, аутизъм, епилепсия/гърчове, пропускливост на мозъчно-съдовата бариера, автоимунни, невродегенеративни или храносмилателни заболявания, затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови проблеми или рак). Ваксинацията вероятно ще наруши трофобласт-ембрион-плод-плацентарната биологията и последвалия растеж на ембрио - фетуса, ще промени епително - мезенхимния преход или съставно - индуцируемите рецептори, ще увреди митохондриите и разнообразната функция на хистамин-хистидиновите пътища. Значителното увеличаване на детските заболявания вероятно се дължи на токсичността на ваксините и техните съставки (напр. метали [Al, Hg], детергенти, фетална тъкан, ДНК / РНК), които забавят биоенергетиката на митохондриите, променят поляризационно-деполяризационния баланс на тумороцидните (Yin) и туморогенните (Yang) свойства на имунитета.

Повлияна от сложната електробиология на имунитета, тази мултидисциплинарна перспектива е опит за иницииране на идентифициращите основи на увеличените предизвикани имунни нарушения в три до четири поколения американци. Предполагаме, че (а) ген-среда-имунните биоритми са в паралел с невронната функция (мозък невропластичност) и супер пакетите от индуцируеми (адаптивни или хоризонтални) електронни сигнали и (б) автономната симпатикова и парасимпатикова верига, която оформя имунитета (Yin - Yang) не може да се обясни с ограничената геномика (вродена, перпендикулярна), което конвенционално обяснява някои наследствени заболявания (например сърповидноклетъчната анемия, прогерия). Бъдещите проучвания трябва да се фокусират върху задълбоченото изучаване на сложната електробиология на имунитета, която изисква диференцирана биоенергетика от митохондриите и цитоплазмата. Подходите за ограничаване или контрол на прекомерното активиране на ген-среда-имунитет са ключови за оценка на точните формулировки на риска от заболяване, предотвратяването на индуцируемите заболявания и разработването на универсални безопасни ваксини, които стимулират здравето като най-основно човешко право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

ЧОВЕШКОТО ТЯЛОТО НЕ СТРАДА ОТ ДЕФИЦИТ НА ЛЕКАРСТВА И НЕ СТРАДА ОТ ДЕФИЦИТ НА ВАКСИНИ ! 

‘Не може да има по-голямо ужасно престъпление от

преднамереното укриване на истината от

масите, до степен на тяхното увреждане или смърт“.

Неизвестен автор 

През последните седем десетилетия пазителите на общественото здраве, вместо да насърчават здравето и да предотвратяват болестите, успешно успяват да отблъснат естествената синхронизирания и сложната молекулярна динамика на ефективния имунитет и увеличиха и изместиха популацията към индуцираните заболявания при млади и стари.  Честата употреба на лекарства и патоген-специфични ваксини са семената на имунната деструкция, които индуцират електрохимични дупки (мини електронни шокове) в зависим от времето циркаден (биоритми,  Yin-Yang) баланс на механизмите за предаване на сигнала, които главно парализират (изпускат) митохондриалната функция, увреждат протонната помпа и водят до иницииране и прогресия на леки, умерени или тежки заболявания и смърт при млади и стари. Изравената пропаганда и искания за свръх ваксинация на популации  от млади и стари, включително сегашния мъчителен страх относно ситуацията с covid-19 и lockdown (Medical Marshal Law) са с цел ваксиниране на обществеността глобално и ни карат да се чудим дали “Правителствата обичат пандемиите ...по същата причина, поради която обичат войната ....”, или този lockdown е политическа идеология, която експериментира как да се лишат обществената свобода и достойнство „Подменяй свободата с ужасяващите мечти на интелектуалците .... ”

Представени бяха доказателства, че (а) човешкото тяло не страда от дефицит на лекарства или ваксина; (б) специфичните за патогените в момента ваксини отслабват имунитета, а не го засилват; (в) настоящите ваксини са новите условия за пристрастяване към лекарства на млади и стари; (г) безопасни, ефективни и универсални ваксини, които стимулират естествения имунитет и предотвратяването на болестите тепърва предстои сериозно да се разгледа от медицинското статукво. 

Поради сериозните вреди, които продължават да разяждат общественото здраве, заинтересованите независими научни / медицински експерти, етици, адвокати, медии и политици са принудени да разгледат по-отблизо интелектуалните престъпления, които медицинското статукво  е практикувало срещу общественото здраве и да инициират подходящи действия преди всички надежди за функциониращо здраво общество да бъдат изгубени. Политиците, избраните длъжностни лица и професионалистите трябва да се върнат към здравия разум, който нашите предци ценят и да се стремят да служат на обществеността за „по съвършено общество “.

Нашата вселена може да предложи много повече неизползвани ресурси за да си позволи по-голяма човешка популация без да има нужда да се унищожава и причинява изчезване на хората чрез предизвикване на безплодие и заболявания за контрол на растежа и съкращаване на продължителността на живота, както и да продължава да хвърля семената на една послушна и зависима от лекарствата работна сила която може да бъде елиминирана с едно натискане на спринцовката, ако те се увеличат прекалено много за своите елитни ръководители.

Ужасяваща мисъл е да избираш между по-малкото от двете злини за човечеството; убиване и унищожаване на по-слаби нации чрез изкуствени оръжия посредством измислени причини за създаване на войни или унищожаване на общественото здраве и контрол на  населението посредством оръжието на рака или свръхваксинирането прикрити зад интелектуалните измами и твърдения за „война с рака“ или „ваксините са безопасни“. Реалните резултати от двата избора изглеждат еднакви, трансфер на богатствата към хората обичащи войната, загуба на ценни животи и липса на уважение и надежда за спасяване на човечеството.

Това са предизвикателни времена за коригиране на състоянието на болестите, създадено от медицината на Рокфелер и продължено от ваксините на Гейтс. Изисква се сериозна промяна в убежденията на хората създаващи политиките, професионалистите, както и промяна в обществената осведоменост по проблемите, което ще помогне за премахването на децептологията (измамата) в науката за рака и ваксините и ще държат отговорни извършителите на тази измама за лъжливите проекти в медицинската наука. 

Биография

Махин Хатами е доктор по молекулярна биология от Univ. PA (1980), след завършване на MA (Biochem), MS (Science Education) и BS (Chemistry) от SUNY в Buffalo и Иран. Като изследователски факултет Univ. PA,, тя участва в два големи проекта; молекулярна/клетъчна биология на усложненията на диабета и модели на остри и хронични очни възпалителни заболявания. В NCI / NIH, като програмен директор (HSA), нейните по-ранни проучвания са станали неочаквани открития и са от голямо значение за изследванията на рака и клиничните проучвания. От 1998 г. насам предизвикателните й усилия да популяризира ролята на възпалението в науката за рака, която първоначално се срещна със сериозни опозиции, отричане и отхвърляне от страна на мениджърите на NCI, изглежда събудиха цялата ракова общност през последните години. Многобройни финансирани проекти се фокусират върху различни теми на имунологията възпалението. Тя публикува изобретение на NCI за стандартизиране на критериите за биомаркери на рака като основа на базата данни. Последната позиция преди да се пенсионира на професорско ниво е директор, IMAT Program-OTIR / OD / NCI / NIH. Публикувала е широко в реферирани научни списания, глави за книги, конференции и книги.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: Абстракт - статия на проф. Махим Катами, която предизвика сензация в света (frognews.bg)

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!