ВЛИЗАМЕ В ЧАКАЛНЯТА НА ЕВРОТО С НЯКОИ УСЛОВИЯ!

Карикатура Чавдар Николов

Бойко Борисов:

Днес е добър ден за България. Там сме, където са белите държави.

От днес вече няма да фалират по 10-12 и повече банки, ЕЦБ, ЕС,

Банковият съюз и всички ние ще контролираме това да не се случва.

Ползите са големи за държавата. Не случайно там са всички бели държави.

ВЛИЗАМЕ В ЧАКАЛНЯТА НА ЕВРОТО С НЯКОИ УСЛОВИЯ!
*** Валутният борд и курс остава едностранно задължение на България без подкрепа от Европейската централна банка
*** Механизмът и Банковият съюз започват да действат от 1 октомври след направена положителна оценка за съответствие

Давам линк към съобщението:
https://www.ecb.europa.eu/…/html/ecb.pr200710~4aa5e3565a.en…
.
ОТКЪСИ:
--------------------------------------
"По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната от Европейския съюз, председателят на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха по взаимно съгласие да включат българския лев в механизма за обменни курсове (ERM II).

• Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1.95583 лева.
• Стандартната колебание плюс или минус 15 процента ще се следи около посочения централен курс на лева.
.
В същото време, след внимателна оценка на целесъобразността и устойчивостта на Валутния борд на България, беше прието, че България се присъединява към механизма на валутния курс със съществуващото си споразумение за Валутен борд, като ЕДНОСТРАННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (бел.: главните букви са мои), като по този начин няма допълнителни задължения на ЕЦБ.


.
Споразумението за участие на лева в ERM II се основава, inter alia, на ангажимента на България да се присъедини едновременно към банковия съюз и ERM II и на изпълнението от българските власти на набор от мерки, описани в писмото им за намерение от дата 29 юни 2018 г., които са изключително важни за плавен преход към и участие в ERM II. Тези мерки се отнасят до следните шест области на политиката: банков надзор, макропруденциална рамка, надзор на небанковия финансов сектор, рамката за борба с изпирането на пари, рамката на несъстоятелността и управлението на държавните предприятия. Страните по ERM II приветстват положителната оценка на изпълнението на тези ангажименти от Европейската централна банка и Европейската комисия. Европейската централна банка също обяви днес установяването на тясно сътрудничество с Българска народна банка.
.
Споразумението за участие на българския лев в ERM II е допълнително придружено от твърд ангажимент на българските власти да следват стабилни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване. Българските власти поеха ангажимент да прилагат конкретни политически мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. България ще продължи да прилага мащабните реформи, проведени в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност в България, предвид тяхното значение за стабилността и целостта на финансовата система.
.
Властите, заедно с отговорните органи на Европейския съюз, ще следят отблизо развитието на макроикономическата политика и прилагането на тези политически мерки, в подходящи рамки."
-----------------------------------------------

В същото време Европейския банков надзор официално съобщи, че приема България в Банковия съюз на ЕС по механизма за тясно сътрудничество.
.
Прекият надзор над българските значими кредитни институции ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2020 г., (БЕЛ.: ГЛАВНИТЕ БУКВИ СА МОИ) след приключване на процеса на оценка на значимостта.
.
Решението относно тясното сътрудничество ще влезе в сила 14 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над значимите кредитни институции в Република България и за общите процедури за всички поднадзорни лица, както и за наблюдението над по-малко значимите кредитни институции. Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, с която ще определи кои банки изпълняват критериите за класифициране като значими институции.
.
Банковият надзор в ЕЦБ и Българската народна банка предприемат подготвителни действия, за да осигурят безпрепятствен преход към новия надзорен режим.
.
Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение за установяване на тясно сътрудничество с Българската народна банка, след като бяха изпълнени необходимите надзорни и законодателни предпоставки. Успоредно с това днес бе обявено включването на българския лев във валутния механизъм II.

----------------
В РЕЗЮМЕ:
**** Поддържането на Валутния борд и съответно курс на лева от 1.95583 за евро си остава роден ангажимент без подкрепа от Европейската централна банка.
**** Стабилността на банковата система ще подлежи на оценка, като ангажименти на ЕЦБ за евентуална помощ и подкрепа към банките, базирани у нас ще има само след тази оценка и след 1 октомври т.г.
.
Понеже сме в България под управление на разни мафии, вероятно те ще се изкушат след политическата атака срещу приемането ни в чакалнята да проведат и финансова срещу лева и така да спечелят от инфлацията.
Препоръчвам като застраховка срещу риск да обърнете парите си във валута, както и да избягвате двете банки със спорна репутация, освен ако въобще не ви е еня за парите.
По принцип в условия на опасност от турбуленции експертите знаят, че парите се държат само в първите две-три най-големите банки. (независимо какво и колко драматично ще се развие нясаква ситуация, те се спасяват на всяка цена)
The European Central Bank (ECB) is the central bank of the 19 European Union countries which have adopted the euro. Our main task is to maintain price stability in the euro area and so preserve the purchasing power of the single currency.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://www.lentata.com/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!