Невероятният ефект на едно двучасово представление

спектакъла Китайско новогодишно великолепие
By Wang Yifeng, Secret China

„Първото послание, което спектакълът се опитва да предаде, е за безграничната сила на състраданието. Злата ККП притежава силна военна мощ, атомни бомби, няколко милиона въоръжена полиция. Нейната юридическа система, включително нейните наказателна и съдебна системи, както и преследването на китайския народ, достигнаха екстремум. Въпреки че на повърхността изглежда силна, тя всъщност е немощна. Когато този мощен режим се сблъска със силата на състраданието, той става изключително слаб. В крайна сметка хората, които вярват в силата на доброто, са непобедими. Силата на състраданието е невъобразима и неизмерима.”

Д-р Танг Бочиао (Tang Boqiao), председател на Федерацията за мир и демокрация в Китай (China Peace and Democracy Federation), гледа спектакъла Китайско новогодишно великолепие (Chinese New Year Splendor) на Ню Танг Дайнъсти Телевижън (NTDTV) в Рейдио Сити Мюзик Хол в Ню Йорк. Неговите мисли след представлението бяха следните:

„Китайското новогодишно великолепие на Небесните сценични изкуства има много задълбочен смисъл. Спектакълът се появи в особена съвременна среда на трите главни заобикалящи ни проблема – злата по природа китайска комунистическа партия (ККП), нейното жестоко преследване на Фалун Гонг в Китай и морално банкрутиралото човешко общество.”

„Първият главен въпрос е ККП – една зла организация. Проблемът не се ограничава единствено до нея, но до комунизма като цяло. Този зъл дух дойде от далечна Европа и завладя Китай. Той трябва да бъде унищожен, но това все още предстои в Китай.”

„Вторият основен въпрос се отнася до преследването на практикуващите Фалун Гонг. От месец юли 1999 г., китайският режим осъществява държавен тероризъм в геноцида си срещу практикуващите Фалун Гонг.”

„Третият въпрос е цялостното влошаване на моралните стандарти и ценности в обществото. Този спад не се случва единствено в Китай, той засяга цял свят.”

„Ако човек може да види този спектакъл в светлината на преобладаващия социален контекст, той ще успее да оцени важното послание, което ръководителите и участниците му изпращат на човешкото общество.”

Необятната сила на състраданието

„Първото послание, което спектакълът се опитва да предаде, е за безграничната сила на състраданието. Злата ККП притежава силна военна мощ, атомни бомби, няколко милиона въоръжена полиция. Нейната юридическа система, включително нейните наказателна и съдебна системи, както и преследването на китайския народ, достигнаха екстремум. Въпреки че на повърхността изглежда силна, тя всъщност е немощна. Когато този мощен режим се сблъска със силата на състраданието, той става изключително слаб. В крайна сметка хората, които вярват в силата на доброто, са непобедими. Силата на състраданието е невъобразима и неизмерима.”

„Последните пет хиляди години представляват надпревара на праведното и злото. След злото ръководство на китайския комунистически режим през последното десетилетие, тази битка вече достига своята кулминационна точка. Жестокостта на ККП спрямо Фалун Гонг доведе до незаконното преследване на милиони практикуващи Фалун Гонг в различна степен, включително смъртта на над 3100 практикуващи.”

„Сравнени с ККП, практикуващите Фалун Гонг и западните про-демократични активисти бяха доста слаби. Сега ситуацията се промени. В бъдеще – след век или хилядолетие – когато хората погледнат назад ще бъдат трогнати от този период от време. Те ще видят историята на победата на един над десетима, на един над сто и дори над хиляда души. На това, как слабият побеждава силния, как доброто побеждава злото.” 

„Джиянг Земин (Jiang Zemin) веднъж се зарече, че ще унищожи Фалун Гонг в рамките на три месеца. По това време целият свят не можеше да си представи, че Фалун Гонг ще издържи на подобно преследване. След всичкото това време светът започна наистина да уважава Фалун Гонг. В тази битка между доброто и злото, вълната се обръща, настъпва времето за пълен триумф на доброто над злото.”

„То е като случващото се в едно от изпълненията на спектакъла, наречено „Силата на осъзнаването” ('The Power of Awareness'). Това изпълнение ме направи неспособен да сдържа сълзите си, защото то показа възвишеността на човешкия дух. Въпреки че комунистите разполагат с елетрошокови палки и други инструменти за насилие, рано или късно те стават безсилна срещу състраданието.”

„Трябва да се разбере посланието, което изпраща спектакълът, за да може да се разбере за какво действително говори той – за силата на състраданието. Много са в състояние да възприемат тази идея на състраданието, но вероятно някои хора не могат (да я възприемат). Тези, които са твърде дълбоко отровени от културата на комунистическата партия имат затруднение в незабавното й разбиране, но това няма значение. Моят процес на разбиране също отне време.”   

„Силата на състраданието е най-могъща. Веднъж появи ли се, тя може да се разпростре и разрасне. Това е известно като превъзмогване на неконструктивното с конструктивно и преодоляването на злото с добро.”

Необикновеният ефект на двучасовия спектакъл

„Отидох да гледам спектакъла Празнични чудеса (Holiday Wonders) с един професор от Пекинския университет. Той не знаеше много за Фалун Гонг и имаше доста погрешно разбиране и негативни мисли спрямо него. Той казваше неща от сорта на „Как е възможно Фалун Гонг да се сражава с ККП? Той е толкова слаб.”

„Но след като гледа „Силата на осъзнаването”, чиято финална сцена е изгонването на злите мъже от парка, той бе дълбоко шокиран – „Уау, действително ли Фалун Гонг ще отвърне на ККП?”. Той почувства, че краят на ККП се вижда. Двучасовият спектакъл го доведе до това заключение. Гледайки спектакъла, той видя праведността на Фалун Гонг и решителността на хората да спрат преследването. Той действително разбра, че ККП ще бъде сразена напълно.”

„Два часа могат наистина да променят човек дълбоко. Той каза „Уау, Фалун Гонг ще отвърне. ККП ще претърпи пълно поражение.”

Художественият израз и сфера на обхват са забележителни

„Искам също така да кажа няколко думи за изпълнителите. В своето изкуство те съчетават високо нравствен характер, сфера на мислене и огромен самоконтрол.”

„Един важен аспект е усещането за красота, разкривано по време на двучасовият спектакъл. Аз почувствах силата на справедливостта, състраданието и човешкия дух – елементи, от които се нуждае обществото, за да оцелее. Тази продукция достига високо ниво във всяко едно отношение, но не само чрез таланта и артистичната подготовка. След като едно произведение на изкуството достигне определено ниво, техниката и умението нямат толкова голяма сила, каквато имат олицетворението на нравствеността и самодисциплината.”

„Почувствах, че спектакълът не е просто за забавление. От гледна точка на изкуството, той представлява сливане на формата с духовното съдържание.”

Изпълнителите не целят да подчертаят отделния индивид, а обрисуват една дълбока вътрешна красота

„Наблюдавайки изпълнителите от Небесни сценични изкуства да танцуват, човек ще открие техния дух. Аз наблюдавах внимателно всеки изпълнител и се убедих в това. Може да се види, че те притежават такава подготовка, като да са получили едно и също образование. Бидейки изложени на една и съща информация, техните души са еднакви. Нямаше никакъв опит да бъде изтъкнат някой индивидуално. Тяхното намерение бе да изразят този дух. Това е в силен контраст с всички други представления, в които всеки се опитва да изпъкне поотделно.”

 „Ако тяхното намерение бе просто забавлението, те биха се стремили към ред и умения, но тук те желаят да изразят определено състояние на духа. Нека ви дам една аналогия: Вероятно един докторант и човек, завършил началното училище, изглеждат еднакво на повърхността, но думите и поведението им разкриват разликата в техните познания, дисциплина и нрав.”

„Небесни сценични изкуства притежават вътрешна красота, която е изключително дълбока. И тя не се среща в друга сценична компания.”

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!