Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Загадката на меридианите в човешкото тяло

меридианите в човешкото тяло

Китайската теория за меридианите е световна научна загадка – как китайската медицина е познавала меридианите? Каква е функцията на меридианите? До какви открития са достигнали неотдавнашните изследвания в тази област? Тези въпроси са предмет на голям интерес.

Появата на теорията за меридианите има дълга история и е била непрекъснато утвърждавана и развивана в медицинската практика. Още преди 2000 години медицинският текст „Наръчник по вътрешна медицина на Жълтия император” представя системни записки за меридианите.

меридианите в човешкото тяло

Китайската медицина вярва, че меридианът е достъпът на чи в човешкото тяло, че меридианът е свързан с вътрешностите и се разпростира по цялото тяло; той свързва органите и тъканите като едно завършено цяло. Системата от меридиани играе важна роля във физиологията, патологията и профилактиката на заболяванията.

Древните медицински учени са вярвали, че животът е част от Вселената и в него стават същите процеси каквито във Вселената. Тази гледна точка ръководела древната

китайска медицина, така че тя била силно обвързана с физиката, астрономията, географията и философията по онова време.

Хората са удивени, че астрономическите методи на съвременната медицина (Западната медицина) са безсилни да разберат меридианите. Ето защо много хора изразяват съмнения относно съществуването на меридиани и чи.

Всъщност всички хора имат меридиани, макар те да не могат да бъдат видени и докоснати; при все това те могат да бъдат усетени при определени условия. Учени от Китай са открили, че около 1% от хората са чувствителни към меридианите. акупунктура

Китайски учени са изпитали обективното съществуване на меридианите с помощта на съвременни научни експерименти. Учен от Китайската академия на науките изобретил високочувствителен уред и открил, че меридианите са линии, които излъчват светлина – те излъчвали 2.5 пъти повече фотони отколкото място, на което няма меридиан. Меридианът е линия с ниско електрическо съпротивление в сравнение с кожата от двете му страни. Инжектирането на радиоактивни елементи в меридианна линия довело до тяхното разсейване около нея.

Известен китайски дерматолог и специалист по меридиани, професор Ли Дингджонг (Li Dingzhong), наблюдавал 305 случая на кожни болести и открил, че пораженията от заболявания стават до линията на меридиана. Откритието предизвикало огромен шок в международните медицински среди. В Япония също публикували книгата на професор Ли „Меридианен феномен” („Meridian Phenomenon”).

Изучаването на меридианите е все още на своя феноменологичен етап и е далеч от нивото, което да покаже ясно меридиани и чи пред очите на всички, както и от нивото, на което да може да бъде разкрита загадката на меридианите. Какво точно е меридианът? Това е все още загадка. Щом като се разреши тази загадка, една нова революция в областта на науката ще бъде неизбежна.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!