Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Китайски адвокати и активисти призовават за ратифициране на спогодба за човешки права

Luo Ya, Epoch Times

След няколкомесечна подготовка група активисти на човешките права и адвокати от Китай проведоха колективен апел с искане от Националния народен конгрес да ратифицира Международната спогодба за граждански и политически права преди март 2008 година. До момента подкрепата си са заявили над 14 000 души от Китай.

Китайският комунистически режим подписа Международната спогодба за граждански и политически права (МСГПП / International Covenant on Civil and Political Rights) през 1998 г., но почти десет години по-късно най-висшият орган на властта – Националният народен конгрес (ННК / National People' Congress ) – все още не е ратифицирал съглашението.

Колективното писмо е адресирано до всички членове на ННК, до председателя на Постоянния комитет на ННК – У Бангуо (Wu Banguo), до лидера на режима Ху Джинтао (Hu Jintao, Ху Дзинтао – рус.) и премиера Уен Джиабао (Wen Jiabao, Уен Дзябао – рус.). Писмото призовава за безрезервно ратифициране на спогодбата преди Олимпиадата в Пекин.

Основополагащите принципи на МСГПП са зачитане на равните и неотменни човешки права като гражданската и политическата свобода, свободата от страх, правото на самоопределяне на индивида, свободата на словото, свободата на сдруженията, свободата на религиозните убеждения и т.н.

В писмото апелиращите заявяват, че базирайки се на спогодбата и на задълженията на китайските граждани, те са достигнали до девет детайлизирани предложения, сред които и следните:

1. Преосмисляне на смъртното наказание като наказателна мярка.

2. Засилване на законовите предпазни мерки за личните безопасност и свобода на китайските граждани.

3. Признаване на свободата на словото, защита на свободата на пресата и печата.

4. Защита на свободата на сдруженията и протестите на китайските граждани.

5. Зачитане на свободата на религиозните убеждения и признаване на собствения избор на религия и т.н.

Според известен китайски адвокат Джанг Джианканг (Zhang Jiankang), един от инициаторите на колективния апел, това мероприятие е плод на общите разбирания както на китайските юристи, така и на активистите за човешки права. Всички те се надяват, че режимът ще може да даде положителен отговор, както и че Китай, като една от първите държави в ООН и една от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, ще изпълни задължението си да ратифицира спогодбата.

Адвокат Джанг добави и че голям брой правозащитни адвокати не могат да цитират спогодбата по време на правни дела, тъй като тя не е била одобрена в Китай. Той е убеден, че ратифицирането на спогодбата е от огромно значение за защитата на човешките права в страната. Тя би разширила жизненото пространство на китайските граждани, а правозащитните адвокати  биха имали по-голяма свобода в съда.

Това е също така и критерий за оценка на законодателния орган на държавата. То ще хвърли светлина върху всички настоящи несъстоятелни закони и регулации.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!