В отговор на Китай

Prof. Peter Morici *, boycott2008games.blogspot.com, globalpolitician.com

Китай, чиито Брутен вътрешен продукт е трети по големина в света, държи 1,2 трилиона щ.д. в твърда валута и осигуровки. Въпреки това Пекин твърди, че страната е твърде бедна, за да предоставя чиста питейна вода, канализация и прилични жилища за селското си население.

* Проф. Питър Морици (Prof. Peter Morici) е преподавател в търговското училище „Робърт Х. Смит” към Университета на Мериленд (Robert H. Smith School of Business at University of Maryland).

Напливът от опасни продукти, внасяни от Китай, вариращи от дефектни гуми до отровна паста за зъби, прави видими опасностите от политиката на САЩ и ЕС спрямо Китай. От управлението на президента Никсън насам САЩ търсят конструктивно сътрудничество за окуражаване на икономическа и политическа реформа. Отваряйки пазара си, САЩ се стремят да изложат китайските граждани на влиянието на демократични ценности, да провокират промяна в системата и в крайна сметка да добавят още една благонадеждна, просперираща държава към общността на западните нации.

САЩ залагат на това, че отварянето на американски пазари за продукти от Китай – посредством членство в Световната търговска организация (World Trade Organization / WTO) – ще изведе милиони хора от бедността и ще създаде едно правителство, уважаващо правата на човека.

Комунистическата партия разчита, че може да манипулира правилата на WTO в своя полза, да постигне развитие вследствие на износа си и да осигури просперитет, който да й позволи да се задържи на власт за неограничено време.

Икономическото чудо на Китай създава лошо име на капитализма. Китай наводнява пазарите на САЩ и ЕС с неестествено евтини и твърде често опасни продукти, като предлага на производителите си експортни субсидии с 40% подценена валута, с изгодни банкови кредити, щедри данъчни облекчения, небрежни изисквания за безопасност на продукцията и опазване на околната среда, както и технологии, принудително взети от западни мултинационални компании, търсещи одобрението на Пекин за продаване на стоки в Китай.  

Освен цялостното опорочаване на идеята за свободна търговия на базата на равностойната изгода, тази политика е създала културата на „печалба на всяка цена”.

Китайските фабрики експлоатират работниците, умишлено застрашават потребителите, превръщат езера и реки в пагубни резервоари с индустриални отпадъци и създават най-мръсния въздух на планетата. Поради липсата на отговорност, произтичаща от открити избори и свободна преса, Пекин игнорира тези злоупотреби, докато общественото възмущение в САЩ не изложи на риск експортните пазари. А още по-лошото е, че управата на местно ниво окуражава тази деградация. 

В Китай съществуват строги закони за опазване на околната среда, но служителите на комунистическата партия в Пекин и в провинциите биват възнаграждавани за изпълнени задачи относно растежа, но не и за съблюдаване на стандарти за намаляване на замърсяването, в резултат на което корупцията предоставя чудесни възможности за натрупване на лично благосъстояние.   

За да ограничи несъгласието, Пекин цензурира интернет със съдействието на западни компании като Google. Той хвърля в затвора политически активисти и последователи на „подривни вярвания” като Фалун Гонг. Затвори и военни болници изземват органи за доходния трансплантационен пазар. Зверствата, които Пекин окуражава, са безкрайни и абсолютно безсрамни.

Китай, чиито Брутен вътрешен продукт (БВП) е трети по големина в света, държи 1,2 трилиона щ.д. в твърда валута и осигуровки. Въпреки това Пекин твърди, че страната е твърде бедна, за да предоставя чиста питейна вода, канализация и прилични жилища за селското си население. Разликата в приходите на селските райони и големите крайбрежни центрове за износ на стоки нараства с всеки изминал ден, точно както и замърсяването и отровите, изхвърляни от фабриките им.  

Всичко, което получаваме от Пекин, са неясни обещания, в които липсват действия, които да доведат до някаква промяна. Междувременно лидери на Вашингтон предлагат дипломация вместо конкретни действия, а апологети сред американските мултинационални компании, печелещи от престъпното поведение на Китай, предупреждават за разрушителните последствия от „обуздаването” на чудатото начинание, наречено американско-китайска свободна търговия.

Поведението на Китай не е без последствия за икономиките на САЩ и други западни държави. Непреодолимата сила на неговия износ затваря фабрики в САЩ и ЕС и оставя безработни работници, които биха били конкурентноспособни, ако не бе меркантилизма на Китай. Така например преместваните в Китай високотехнологични фабрики за автомобилни части, заводи за полупроводници и лаборатории за софтуерна разработка печелят много малко от евтиния труд. Произтичащата от това загуба на продуктивност в САЩ възлиза годишно на около 2000 щ.д. на американски работник и спомага за създаване на външен дълг в размер от 6 трилиона щ.д., понижавайки годишния растежа на БВП на САЩ от 4% на 3%.

До 2008 г. Китай ще бъде най-големият източник на парникови газове в света, а безразсъдната му стратегия за индустриализация добавя на всеки две години еквивалента на една нова Япония към уравнението на глобалното затопляне. При това темпо, дори да приложат най-агресивните програми за намаляване на вредните емисии, САЩ и ЕС не биха могли да направят много за избягването на глобалното затопляне.

Назря времето САЩ и ЕС да отхвърлят в широк и всеобхващащ мащаб китайските продукти, които са тежко субсидирани и произведени в тровещи атмосферата фабрики, или представляват потенциална опасност за потребителите, независимо от това къде живеят те. Само тогава Западът може да се надява да провокира положителна промяна в Китай. 

Ако американците и европейците не предприемат действия, впоследствие Китай ще стане твърде силен, за да може някой да му се противопостави, и нашето общо бъдеще няма да е така светло.

Цивилизациите не рухват под тежестта на вековете. Те загиват, когато станат твърде самодоволни, за да реагират на реални заплахи.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!