Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Истории от древен Китай: Зенгзи и възпитанието

Лошо възпитание

Снимка: liloia.com

Зенгзи бил един от най-добрите ученици на Конфуций. Една история от живота му е показателна за неговите високи нравствени стандарти и за отношението му към ролята на истината при възпитаването на децата.  

Веднъж, когато жената на Зенгзи решила да отиде на пазара, техният невръстен син поискал да иде с нея и започнал да плаче. За да го успокои, тя му казала: "Ако останеш в къщи, когато се върна ще заколим прасе и ще сготвя за теб вкусна гозба.".  

Детето спряло да плаче и тя заминала на пазар. Когато се върнала, Зенгзи започнал да връзва прасето и да се приготвя да го коли. Като го видяла, жена му го възпряла с думите: "Аз не говорих сериозно, казах така само за да го залъжа."  

Зенгзи я погледнал строго и й отговорил:

"Човек не бива да постъпва така с децата. Те са твърде малки, за да знаят някакви норми. Децата разчитат на родителите да ги поучават, и заимстват от тяхното поведение. Ако го излъжеш днес, ще го научиш да лъже. А ако майката лъже детето си, то няма да й вярва и тя няма да може да го възпита."

След което Зенгзи заклал прасето.

---
*/Източник: „Хан Фею Тзу”, от Хан Фей, живял около 281-233 г.пр.н.е., принц и философ в Държавата Хан ["Han Fei Tzu" by Han Fei (circa 281—233 BC), a prince and a philosopher in the State of Han]

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!