Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Фрог: МО поръча 4 леки самолета за 2,5 млн.лв., вече скочиха на 20 млн

.

На 9 септември 2019 г. Министерството на отбраната открива процедура за обществена поръчка №93. Предметът й е: „Сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца за доставка на леки витлови самолети и съпътващите ги услуги и оборудване“.

Фрогнюз многократно писа, че конкурсът е предрешен в полза само и единствено на чешката компания. След 7 години точно чешката компания печели… След като 9 предишни министри на отбраната категорично отказваха на ВВС да се купуват ненужни леки самолети, тези дни министър Каракачанов позволи това недоразумение да се случи… Защо?

Ето и точното задание: С изходящ номер 21-39-202/09.09.19 процедурата е изпратена на Агенцията за обществени поръчки на 10 септември 2019 г., която е публикува на своя сайт, както и на Притурката на Официалния вестник на ЕС. И в двата документа ясно е записано, че става въпрос за рамково споразумение и че предвидената СУМА Е 2 500 000 ЛВ. (два милиона и половина лева) без ДДС.

Анализът на авиационните специалисти показва няколко параметъра ограничаващи възможните изпълнители:

1. Срокът за подаване на офертите е 16 октомври 2019 г. или 26 работни дена. От предмета на обществената поръчка е ясно че възможните изпълнители са само чуждестранни компании, поради факта че няма такива в България. При положение, че цялата документация е на български и офертата също трябва да е на български език е почти невъзможно компания базирана извън България да се справи с тези срокове, освен …. ако няма предварително техническата спецификация.

2. Посочената сума е 2 500 000 лв. без ДДС или 1 278 229,70 евро без ДДС, което е доста малко. Така обявената сума по мнението на хора от бранша е отблъснала възможни изпълнители, въпреки че са правили презентации в България и са се интересували от възможностите за бизнес в България.

На 16 октомври 2019 г. оферти подават 2 компании:

- „Ар Мейтенанс“ ЕООД (с уставен капитал 50,00 лв. според Търговския регистър) и предмет на дейност линейно и базово техническо обслужване на самолети
- световноизвестната самолетостроителна компания „Злин еъркрафт“ АД от Чехия.

Състезание с един кон

Комисия от МО, назначена със заповед №ЗОП-61/21.10.2019 г. за извършване на подбор, разглеждане и оценка на получените оферти в периода 21.10.2019 - 05.11.2019 разглежда на 21 октомври 2019 г. получените оферти и установява със свой

Протокол, че:

- участникът „Ар Мейтенанс“ ЕООД в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е представил доказателства за технически и професионални възможности (IV.1 от Доклад РД-38-177/19.11.2019).

Комисията дава 5 (пет) работни дни на компанията да отстрани пропуска си. От „Ар Мейтенанс“ ЕООД не реагират и не отстраняват пропуска си, което дава основание на комисията да отстрани компанията.

Интересното е, че „Ар Мейтенанс“ ЕООД е подготвила съгласно правилата всички останали документи за участие в процедурата, но не реагира на поканата за отстрани пропуска си в ЕЕДОП. Следва да се попита защо? Дали защото не може да декларира технически и професионални възможности тъй като никога досега не е доставяла леки витлови самолети или защото и участвала като бушон за масовост на обществената поръчка.

- От „Злин еъркрафт“ АД са представили ЕЕДОП подписан само то единия представител на дружеството. В рамките на дадения срок от 5 работни дни този пропуск съвестно е отстранен.

Как цената набъбва от 2,5 млн. лв. до над 20,5 млн. лева?

Комисията за оценка на офертите отстранява „Ар Мейтенанс“ ЕООД заради пропуски в документацията и отваря ценовото предложение само на „Злин еъркрафт“ АД и там, о изненада!- оферираната цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка, която е ясно записана в документацията като 2 500 000 лв. ДДС, изведнъж става 20 592 104 лв. без ДДС (в офертата е записано 10 528 576 евро без ДДС).

Съгласно предварително зададената формула за оценка на офертите КО=Пц + Пс (Комплексната оцена е сбор от Цената и Параметрите на самолета) „Злин еъркрафт“ АД получава максималния сбор от 80+20=100 точки.

.

Интересното е, че Комисията за оценка на офертите в своето решение записва Цср (средна цена) на година за периода от 48 месеца, в размер на 2 105 715 евро без ДДС или 4 118 422 лв. без ДДС. Е да, но в обявлението на обществена поръчка за рамков договор за доставка на до 4 леки витлови самолета и съпътващите ги оборудване и услуги е записана обща сума от 2 500 000 лв. без ДДС. Така нито средната цена за 1 година, нито крайната цена отговарят на заложеното в Обявлението за обществената поръчка.

Докладът на комисията внесен в деловодството на МО с входящ номер РД-38-177/19.11.2019 е УТВЪРДЕН от министъра на отбраната Каракачанов с негов подпис и печат.

Кой ще плаща масрафа, пардон самолетите?

На 3 декември 2019 г. с Решение на министъра на отбраната №143, подписано от надлежно упълномощения зам.-министър на отбраната Атанас Запрянов, резултатите от работа на комисията се приемат, отстранява се участника „Ар Мейтенанс“ ЕООД заради недекларирани в ЕЕДОП технически и професионални възможности и се утвърждава класирането, в което на първо (и единствено място) е класирана „Злин еъркрафт“ АД, но не с предложената пълна сума за изпълнение на предмета на обществената поръчка в рамките на 48 месеца в размер на 10 528 576 евро без ДДС, а със … средната годишна цена от 2 105 715 евро без ДДС.

Съвсем естествено възникват много въпроси?

1. Защо при обявена обща сума от 2 500 000 лв. без ДДС за цялостно изпълнение на обществена поръчка за доставка на 4 леки витлови самолети и съпътващите ги оборудване, обучение, документация и инструменти се извършва класиране на база средногодишна цена за изпълнение, която реално е ¼ от общата сума.

2. Дали и други самолетостроителни компании нямаше да участват в процедурата, ако знаеха, че цената за 4 самолета и останалите дейности няма да е 1 278 229,7 евро без ДДС, а 10 528 576 евро без ДДС?

3. Кой си позволява да променя неофициално в хода на самата процедура сумата на една обществена поръчка, обявена при това в официалния вестник на ЕС?

4. Ще понесе ли отговорност някой от политическото ръководството на МО за опорочената процедура и за похарчените пари на данъкоплатците?

Припомняме, че българските ВВС разполагат със следните учебни самолети: 6 летящи модерни PC-9M и 6 летящи L-39ZA. В последните 2 години МО прави всичко възможно тези 12 самолета да останат на земята, като нарочно не сключват договори, за да може да бъде сключена сделката в полза на „Злин“. Военни пилоти коментират, че е абсолютно невъзможно без наличието на PC-9М и L-39ZA курсантите от „Злин“ да се качат директно на МиГ-29 или бъдещия боен изтребител. Не е възможно специалистите от МО да не са наясно с този факт.

Друг е въпросът, че за последните 10 години има около 10 катастрофи със смъртни случаи с дадения лек самолет, който избра МО.

Калин Джумайски

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://frognews.bg/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!