ДОБРОТО ПОРАЖДА ДОБРО

В китайската култура съществува универсално вярване, че доброто поражда добро, а злото поражда зло. Това вярване е засегнато и в Книгата на промените, където хексаграмата Кун посочва: "Семейство, което натрупва добри дела, ще има изобилие от благословии, докато семейство, което натрупва зли дела, ще привлича бедствия." Тази идея се поддържа от исторически записи, които разказват за "възмездие за добро и зло", където семейства, практикуващи добродетел в продължение на поколения, биват благословени, докато онези, които извършват зли дела, се сблъскват с неминуеми последствия. Тези факти са толкова силни, че дори един атеист не може да ги отрече.

Един конкретен пример за това вярване се съдържа в историята за "Пет поколения благословии". През 26-ата година на управлението на император Цянлонг по време на династията Цин (1761 г. сл. Хр.), по Жълтата река имало опустошително наводнение, което засегнало множество области в провинциите Хенан, Шандонг и Анхуей. Окръг Ченлиу бил сериозно засегнат, като водата достигнала 3 метра височина и множество къщи били потопени.

Сред пострадалите било и семейство Цао, чиято къща била изцяло потопена от наводнението. Въпреки това, след три дни и нощи, когато водата се оттеглила, като по чудо семейство Цао установило, че къщата им е невредима и всички членове на семейството са в безопасност. Когато били попитани как са успели да оцелеят, те казали, че са усетили как са заобиколени от гъста мъгла и не можели да видят никаква слънчева светлина, без да осъзнават, че са под водата.

След този необикновен случай, висш служител от окръжно ниво посетил семейство Цао и ги попитал дали са извършвали добри дела през живота си. Семейството потвърдило, че от поколения насам, след като удовлетворят основните си нужди, те използват оставащия доход от своите ниви, за да помогнат на бедните си съседи. Тази благонамереност и грижа за другите били традиция в семейството им през последните сто години.

Този случай бил докладван пред съда, където добронамереността на семейство Цао била похвалена. Това е още един пример, доказващ, че "Добротата поражда добро". Поколения на добро отношение на едно семейство към другите насърчава божествената защита по време на бедствия, като им позволява да оцелеят, докато други страдат.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!