Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Скандално! Весела Лечева е регистрирала и "ПП 3-ти март" в раздел за шоу и вариететни програмаи

Какво налага националният празник да бъде запазен и като движение и като политическа партия?

Едновременното подаване и получаване на близки марки поражда сериозни съмнения за това, дали въобще е правена експертиза (каквато е законовата процедура в Патентното ведомство) или е изпълнявана поръчка.

Таня Найденова

Председател на Патентното ведомство 2014-2015, 2022 

Оказва се, че Весела Лечева не е регистрирала единствено марката "Движение Трети март".

На абсолютно същата дата е подадена и получена регистрация за втора марка - "ПП 3-ти март".  Абревиатурата ПП най-вероятно се разбира като "Политическа партия" 

Едновременното подаване и получаване на близки марки поражда сериозни съмнения за това, дали въобще е правена експертиза (каквато е законовата процедура в Патентното ведомство) или е изпълнявана поръчка. 

В случая на посочените марки, и формалната, и експертиза по същество са приключили за дни. На 31 август 2023 даже е направена публикацията за заявките. И двете марки са вървяли в процедурата в комплект, което е прецедент в процеса за регистрации. 

И втората марка по скандален и обиден начин за национален празник е регистрирана в раздел от класификатора за забавни, вариететни и шоу програми.  

Всичко изложено поставя няколко въпроса:

Какво налага националният празник да бъде запазен и като движение и като политическа партия?

Извършена ли е въобще експертиза по същество от Патентното ведомство или е изпълнило политическа поръчка? 

Съмненията за нередности се потвърждават от факта, че последната марка, публикувана в Бюлетина на ПВ от 31 август 2023 е марка с дата на подаване 14.08.2023. 

Казаното налага спешни мерки за защита на патентните марки, Кодекса на труда и законите, по които работи Патентното ведомство.  

Принципал на Патентното ведомство е министърът на икономиката - Богдан Богданов. Упражнил ли е достатъчен контрол върху институцията? Наясно ли е със случващото се? Кога заявителят Весела Лечева и президентът Радев ще дадат обяснение за нарушението на Кодекса на труда и на два закона за използването на националния празник за техните цели? 

Ето извлечение от регистъра на Патентното ведомство 

Номер на заявка 2023170599N Дата на заявяване 04.08.2023

Регистров номер 00170599 Дата на регистрация 05.12.2023

Срок на действие 04.08.2033 Статус ТМ Регистрирана

Наименование на марка 

ПП "3-ти март" 

Класове по Ницската класификация 

35. реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; рекламни агенции; актуализиране на рекламни материали; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изготвяне на рекламни рубрики; организиране на изложби с търговска или рекламна цел;

изследване на пазара; икономическо прогнозиране; търговска информация; набиране на спонсори;

проучване на общественото мнение; проучване на пазара; он-лайн реклама в компютърна мрежа;

консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; преглед на печата; публикуване на рекламни текстове; рекламиране на открито; разпространение на рекламни материали; радиорекламиране; телевизионни реклами; създаване на рекламни текстове; услуги за художествено оформление за рекламни цели 

36. набиране на дарения с благотворителна цел; услуги за политическо набиране на средства; финансово спонсориране 

38. телекомуникации; отдаване под наем на апаратура за предаване на съобщения; далекосъобщителна 

Вписвания

Весела Николаева Лечева, BG, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Димитър Благоев" No 24, вх. Б, ет. 3, ап. 10

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: Скандално! Весела Лечева е регистрирала и "ПП 3-ти март" в раздел за шоу и вариететни програмаи

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!