Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Идиотщина: НОИ обяви по-големи пенсии от заплатите на работещите

Средната сума за един пенсионер за стаж и възраст е 861,23 лв., а МРЗ след данъци и осигуровки - 723,98 лв.

Повечето пенсионери взимат по-големи суми от работещите на минимална заплата.

През 2023 г. средният месечен размер на пенсиите и всички добавки към тях, които взима един пенсионер, е 784,48 лв., обявиха от НОИ. Това е с 16,3% повече от получаваните суми през предходната година.

Същевременно минималната заплата през 2023 г. беше 780 лв., а след плащане на данъци и осигуровки - само 605,27 лв. За настоящата година минималната заплата е 933 лв., което

след плащане на данъци и осигуровки представлява месечно възнаграждение от 723,98 лв.

Пенсиите за стаж и възраст по принцип са по-високи от инвалидните и социалните. Затова средната сума за един пенсионер за стаж и възраст е 861,23 лв. Това е увеличение със 17,8% спрямо предходната година.

През 2023 г. общият размер на разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 21,609 млрд. лв., което е 99,2% от заложеното в плана за годината. Разходите са с 3,5 млрд. лв. повече в сравнение с предходната 2022 г. От общите разходи най-голям дял имат разходите за пенсии, които са в размер на 19,12 млрд. лв. Разходите за пенсии са с 3,488 млрд. лв. или с 22,3% повече спрямо 2022 г. Разходите нарастват, въпреки че средният месечен брой на пенсионерите за 2023 г. е с 5352 души по-малък спрямо предходната година, пише "Труд".

През 2023 г. общият размер на приходите в ДОО е 11,39 млрд. лв., което е с 1,4% или с 1,398 млрд. лв. повече от планираното. Приходите от осигуровки не са били достатъчни за изплащане на пенсии и социални обезщетения, затова от държавния бюджет са превели 10,235 млрд. лв. в бюджета на общественото осигуряване.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: Идиотщина: НОИ обяви по-големи пенсии от заплатите на работещите - Lupa BG

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!