Защо членството ни в ЕС и НАТО не може да бъде вписано в Конституцията

Румяна Ченалова

Защо членството ни в ЕС и НАТО не може да бъде вписано в Конституцията.

Членството ни и в двата случая се основава на договор, който е ратифициран със закон от НС.

В Договора за ЕС е въведена клауза за оттегляне от Съюза, която позволява на държава членка да напусне ЕС. Оттеглянето от Съюза не е обвързано с никакви условия; всичко, което е необходимо, е споразумение между ЕС и съответната държава членка относно начина на оттегляне. Ако такова споразумение не може да бъде постигнато, оттеглянето влиза в сила и без споразумение две години след уведомяването за намерението за оттегляне.

Същата възможност за прекратяване на участието ни в НАТО е предвидена в Североатлантическия договор.

Може би чрез вписването в Конституцията се цели да се създаде бариера " противоконституционност " на всеки опит за прекратяване на договорите, което е правен абсурд и ще противоречи на българската Конституция, ЗМА , ЕКПЧОС, а и самите договори.

А може би смисълът е поредно просване по очи без грам мисъл и достойнство.

Сега в Конституцията съществува разпоредбата на чл.4 ал.3 : "Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз", която е създадена в предпресъединителния период и е лишена от смисъл като конституционна норма.

Може би трябва в Конституцията да впишем членството си във всички международни организации?

А после при напускане да променяме Конституцията?

А може би целта е да се изключат всякакви възможности за референдум за оттегляне?

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!