Кметът на Несебър Николай Димитров и цветарят на всички власти Васил Танев източват община Несебър

В края на 80-те години на неотдавна изминалия век Васил Танев е гордостта на бургаската комунистическа номенклатура – толкова млад (тогава едва тридесетина годишен) и вече директор на държавно предприятие – клона на „Булгарцвет“ в морския град. 

С настъпването на демократичните промени, съвсем логично, натрупалият управленски опит и стабилни контакти в бизнес средите цветарски шеф, нагазва самоуверено в неразораните ниви на частното предприемачество. След като преминава през няколко различни форми на икономически субекти и съдружия, в крайна сметка в началото на 2003 г. регистрира фирмата си „Бургасцвет-90“ ЕООД.

Към сметките на компанията потичат напоително пълноводни парични потоци, захранвани от неизброимо множество обществени поръчки от почти всички черноморски общини. Подобно на торнадо Васил Танев засмуква де що има нещо за озеленяване.

Но през последните 4 години, с приятеля си  Николай Димитров, също млад кадър на БСП през миналия век и в началото на настоящия. Несменяем вече 16 години кмет на град Несебър са спретнали огромна корупционна далавера, което им донесла огромна сума пари.

Естествено става въпрос за огромни далавери и корупция от страна на кмета Николай Димитров, за който всички в града говорят, че ако не прибере поне 30% комисионна  от изпълнителя на обществената  поръчката тя или се прекратява или направо се дава на друга фирма.

Ако обаче договорките за тези 30% са спазени, то поръчките вървят една след друга. Това се случва и с фирмата на цветаря на всички власти в област Бургас, която в град Несебър освен, че озеленява, строи стадиони, детски площадки и фитнеси на открито.

Естествено на силно завишени цени, защото кмета Николай Димитров трябва да си получи онези 30%, които са договорени.

Ето и малко статистически данни за поръчките, които е изпълнила и изпълнява на територията на Община Несебър фирмата на Васил Танев – ,,БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ“ ЕООД  В изпълнение на Решение № 31/22.05.2020 г. на Възложителя на община Несебър за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване“, открита с Решение № 12/06.03.2020 г.. на Възложителя на Община Несебър и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното стойност 600 000 лв. (без ДДС)

БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ ЕООД наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, вписанв Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 102833771, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Богориди“16, представляван от Васил Танев, действащ в качеството си на управител , от друга страна В изпълнение на Решение №D343025 /27.06.2023г. на Възложителя на община Несебър за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване“, открита с Решение №.F350872/11.05.2023г. на Възложителя на Община Несебър и на основаниечл.112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното стойност 600 000 лв ( без ДДС)

Договор № C68095 Предмет на договора

,,РЕМОНТ НА ЮЖЕН ПАРК НЕСЕБЪР , ЕТАП I- ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ,ФИТНЕС НА ОТКРИТО " Възложител ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИзпълнителБУРГАСЦВЕТ - 90 - ТАНЕВ ЕООД ЕИК 102833771

Стойност без ДДС 499 975,91 лв.

Договор № C14439 Предмет на договора

СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: "ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В СПОРТНО - РЕКРЕАЦИОНЕН ПАРК И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С КАФЕ-БАР В УПИ I /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА 11538.501.539/ В КВ.65 ПО ПЛАНА НА ГР.СВЕТИ ВЛАС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР " Възложител ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЕИК/Идентификатор  000057122 Изпълнител БУРГАСЦВЕТ - 90 - ТАНЕВ ЕООД ЕИК 102833771 Стойност без ДДС 789 998,34 лв.

 

Според всички тези договори, които са публично достъпни,  излиза че Николай Димитров в качеството си на кмет е възложил на Васил Танев в качеството си на изпълнител, обществени поръчки на стойност 2 489 974.25 лв. (без ДДС) и ако за първите два договора които са за озеленяване въпреки завишените им стойности в рамките на само три години, може да допуснем, че са в ресора на любимият цветар на всички власти в област Бургас, то остава да се запитаме:

  -Как фирма занимаваща се с цветя и озеленяване получава в община Несебър поръчки да строи стадион в град Свети Влас и да прави детски площадки и фитнеси на открито в град Несебър?

От  изнесеното като данни до тук става ясно, че една от любимите 5 фирми на кмета на Несебър Николай Димитров за усвояване на обществени поръчки през последните четири години  е именно  „Бургасцвет-90“ ЕООД.

Според източници от община Несебър през последните 4 години в последният си мандат кмета Николай Димитров е раздал на свои приближени фирми поръчки за над 30 000 000 лева, които забележете се финансират изцяло от бюджета на Община Несебър. Сами може да сметнете онези 30%, които прибира от всяка поръчка кмета Николай Димитров каква колосална сума са.

Очаквайте още разкрития за корупцията в община Несебър и кои са фирмите приближени на кмета Николай Димитров.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: Кметът на Несебър Николай Димитров и цветарят на всички власти Васил Танев източват община Несебър | Crimesbg.com

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!