Таблетките калиев йодид, предназначени за радиационна защита на населението са доставени в базите на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

КАЛИЙ ЙОДИДУМ таблетки 65 мг * 10 РАМКОФАРМ (KALII IODIDUM tablets 65 mg *  10 RAMCOPHARM ), цена и информация

Andrey Edrev

Таблетките калиев йодид, предназначени за радиационна защита на населението са доставени в базите на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“.
Доставките са осъществени по график, уточнен със съответните териториални дирекции на ДА ДРВВЗ.
С решение на Министерски съвет от 2022 г на ДА ДРВВЗ бе възложено да създаде и съхранява запас от препарат за йодна профилактика. На основание на това решение бе обявена обществена поръчка за закупуване на таблетките.

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ е в състояние да реагира бързо и ефективно и при радиационна заплаха

Таблетките калиев йодид, предназначени за радиационна защита на населението са доставени в базите на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“.
Доставките са осъществени по график, уточнен със съответните териториални дирекции на ДА ДРВВЗ.
С решение на Министерски съвет от 2022 г на ДА ДРВВЗ бе възложено да създаде и съхранява запас от препарат за йодна профилактика. На основание на това решение бе обявена обществена поръчка за закупуване на таблетките.
Препаратът е необходим за йодна профилактика, за да не се допусне увреждане на здравето на хората в резултат на натрупване на радиоактивен йод в щитовидната жлеза при възникване на ядрена или радиационна авария.
Към момента не съществува заплаха за населението на България, но с осигурените количества в базите на ДА ДРВВЗ се гарантира сигурността и превенцията при евентуално, възникнал радиационен риск.
Йодната профилактика е от изключителна важност за радиационната защита на населението. Йодът е единственият елемент, който може да намали риска от увреждане на щитовидната жлеза при радиация.
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ е една от отговорните институции за сигурността на населението и осигурява важни ресурси, необходими след възникнали кризисни ситуации.
При възникване на необходимост таблетките ще бъдат освободени в съответствие със Закона за държавните резерви и военновременните запаси. ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ е в състояние да реагира бързо и ефективно и при радиационна заплаха - Държавен Резерв

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!