Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Проф. Димитър Иванов пита кабинета: Какви са запасите ни от лекарства в случай на ядрен конфликт?

От Европа дойдоха важни предупреждения, едното - че Русия е във война със Запада, обръща внимание експертът

Икономистът обръща внимание на доклад на СЗО, която призовава страните да имат медикаменти за "извънредни радиологични или ядрени ситуации"

СЗО призова държавите да се запасят с лекарства срещу ядрено бедствие

За тези, които трезво и с внимание следят разрастващият се военен конфликт е важно да знаят, че 27 януари следобед, от Европа дойдоха две изключително важни признания и предупреждения към всички.

Първото предупреждение пристигна от Стефано Саннино, Генерален Секретар на Департамента за Външни Действия (всъщност шеф на отбраната - бел. Д.И.) на ЕС, който официално заяви нещо, от което целият мирен свят се опасяваше. Той каза: "Русия "сега е във война срещу Запада"
Путин „премина от концепция за специална операция към концепция за война срещу НАТО и Запада“.

Второто спешно и тревожно предупреждение дойде от централата на Световната здравна организация, в специален доклад, отнасящ се до бързата необходимост от "актуализиране на списъка от национални запаси на страните-членки от лекарства, които трябва да бъдат складирани за "извънредни радиологични или ядрени ситуации".

Докладът на СЗО включва много елементи и съветва за бързото планиране, финансиране, организация на устойчива верига от доставки по региони, съхранение и др.

Документът включва подходите за актуализиране на управлението на националните запаси за радиологични и ядрени аварии и очертава спешно необходимите медицински контра-мерки за спешна диагностика, профилактика и лечение на радиационни увреждания.

Фокусът е върху актуализирането на спешните фармацевтичние продукти за лечение при излагане на радиация. Между основните изброени лекарства са следните (цитирам от Доклада на СЗО):

- Стабилен йод, прилаган за предотвратяване или намаляване на излагането на щитовидната жлеза на радиоактивен йод;
- Хелатиращи агенти, декорпориращи агенти (пруско синьо, прилагано за отстраняване на радиоактивен цезий от тялото и калциево-/цинково-DTPA, използвано за лечение на вътрешно замърсяване с трансуранови радионуклиди);
- Цитокини, използвани за смекчаване на увреждането на костния мозък, в случай на остър радиационен синдром (ARS); и
- Други лекарства, използвани за лечение на повръщане, диария и инфекции.

Пълният текст на Доклада на СЗО може да бъде прочетен на следния сайт:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240067875

Когато съберете заедно двете сериозни предупреждения от вчера, мисля, че всеки би могъл да си направи своя извод. Всеки, може да ги чете и разбира, така, както желае.

Не и обаче правителството на Република България.

С огромна тревога виждам и отбелязвам, че няма никаква реакция от страна на българските власти, от страна на служебния премиер, на министъра на здравеопазването, на министъра на отбраната.

Очаквам спешна реакция на здравните власти в страната и честно и открито информиране на гражданите на България относно фактическото състояние на националните ни запаси от спешни лекарства, лични средства за защита и други медицински продукти срещу от заболявания и излагания на остри радиационни увреждания.

Очаквам парламентарно представените партии час по-скоро да изискат осветляването на тези въпроси в парламента. Както и активизиране вниманието на обществеността и гражданските организации срещу този реален риск.

Не можем да допуснем никакво подценяване на рисковете и опасността спрямо здравето и сигурността на българските граждани и на българската нация и държава.

Източник/ци: Проф. Димитър Иванов пита кабинета: Какви са запасите ни от лекарства в случай на ядрен конфликт?

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!