Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Правителството обмисля въвеждане на задължителна военна подготовка

Правителството е изпратило запитване до Конституционния съд дали може да се въведе задължителна военна подготовка в мирно време.

Според съобщение, публикувано на страницата на Министерския съвет, кабинетът е одобрил искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на разпоредба в основния закон. В нея е записано, че „защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона“, както и, че „подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон“. Искането е свързано с тълкуване на нормата, свързана с подготовката.

Защо САЩ публично обявиха, че сме най-големият доставчик на оръжия за Украйна? В мишена ли ни превръщат?

Боян Чуков: След като свършат украинците, идва ред на ... да поемат ролята на пушечно месо

Тълкувателният въпрос до Конституционния съд е следният: „Допуска ли Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования“.

Правителството посочва, че „настоящата правна уредба предвижда доброволност при провеждането на подготовката на българските граждани за защита на отечеството.“ Видно от дебатите в Народното събрание по приемането на разпоредбата от Конституцията обаче, от становище на Министерството на правосъдието, от дебатите във връзка с изготвянето на промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, съществуват различни разбирания относно принципите при въвеждането подготовката на българските граждани, твърди МС е добавя, че „поради това е нужно тълкуване за изясняване на границите на конституционната норма“.

Министерският съвет счита, че от съществена важност е дали конституционната норма допуска регламентиране в специален закон на такава подготовка на българските граждани за защита на отечеството, каквато е необходима според конкретните реалности на средата за сигурност. Тук се включвало и въвеждане на задължителна подготовка в мирно време на българските граждани със статус на запасни, без обаче това да води до възстановяване на задължителната военна повинност за българските граждани във вида на съществувалата до 01.01.2008 г. наборна военна служба, уточняват от МС.

Защо САЩ публично обявиха, че сме най-големият доставчик на оръжия за Украйна? В мишена ли ни превръщат?

Боян Чуков: След като свършат украинците, идва ред на ... да поемат ролята на пушечно месо

Източник/ци: Правителството обмисля въвеждане на задължителна военна подготовка

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!