Над 5 млрд. лв. не стигат за пенсиите

Приходи в държавната хазна от данъци се използват за плащане на пенсии, тъй като приходите от осигуровки не са достатъчни.

Данни за бюджета на общественото осигуряване до септември

Изплатените суми са с 1,4 млрд. лв. повече спрямо миналата година

1,5 млрд. лв. за болнични и безработни

Приходите в хазната от осигуровки не са достатъчни за изплащане на пенсиите. Затова през първите девет месеца на годината в бюджета на държавното обществено осигуряване са преведени над 5,6 млрд. лв. от републиканския бюджет на страната, където влизат приходите от данъци.

От януари до септември 2022 г. общият размер на отчетените приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 7,259 млрд. лв., което представляват 75% от плана за цялата година. Постъпилите приходи са с 603,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Същевременно общият размер на направените разходи от бюджета на ДОО възлиза на 12,9 млрд. лв., или 70,7% от заложеното в плана за годината. Разходите са с над 1 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Най-голям дял имат разходите за пенсии, които са в размер на 11,083 млрд. лв., което е 71,5% от плана за годината, показват данните на НОИ. Разходите за пенсии за първите девет месеца на годината са с 1,405 млрд. лв., или с 14,5% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на станалите популярни като “ковид добавки” суми от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 742,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са изплатени от средства, заделени за целта още през миналата година с постановление на Министерски съвет. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изплатени 56,9 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са останали от бюджета на държавната хазна за миналата година с постановление на правителството.

За изплащане на компенсации към пенсиите, които даваха, за да не взимат пенсионерите по-малко от получената обща сума на пенсия и добавка през декември 2021 г., са изразходвани 101,5 млн. лв. Тези добавки бяха изплащани от януари до юни. За т. нар. “великденска добавка” от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,2 млн. лв.

Следващата по значимост група разходи в бюджета на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември 2022 г. са в размер на 1,554 млрд. лв. Това представляват 68% от планираните разходи за цялата година. От януари до септември тези плащания са с 51,8 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Източник/ци: Над 5 млрд. лв. не стигат за пенсиите - Труд

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!