Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Неокомунистическите престъпници: Петър Вангелов Марчоков

Проверка на Българския спортен тотализатор заради договор с фирма, оказала се в списъка "Магнитски". Дружеството е свързано с бизнесмена Васил Божков. Одитът, започнал в държавното тото, обхваща 5-годишен период. По данни на ресорното ведомство, Тотализаторът работи на загуба.

Договорът с фирмата на Божков е сключен от бившия изпълнителен директор на Спортния тотализатор – Дамян Дамянов. Целта - изграждане на Централна компютърна система за приемане и обработка на залози.

"За изпълнител е избрана фирма "Декарт ООД“, с която е сключен договор от 1 август 2018 г. на стойност 2 млн. лв. без ДДС" - любопитна фирма, след тези подлежащи на санкции, "Декарт" ООД е основана през 1989 г. Тя е сред водещите компании в гейминг индустрията, като е основен разработчик и поддържа някои от най-големите игрални платформи. През 2018 година тя сключи договор с Българския спортен тотализатор за "Надграждане на съществуващата Централна компютърна система за приемане на залози", организирани от държавното предприятие. Фирма "Декарт“ е с основна дейност - онлайн игри и залози. Неин управител е Петър Марчоков. Телефонът, посочен в сайта на компанията обаче се оказва недействителен. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ (по закона "Магнитски"). Едно от лицата в този списък е Петър Марчоков.

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - свързани фирми

БОРА 3002 ЕООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

МЛ БИЛД ЕАД - Петър Вангелов Марчоков - Съвет на директорите

ЕЙ БИ ЕЙ АНТИКС ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ЕЛЕКТРОНИКА 2002 ЕООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Едноличен собственик на капитала ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ПРОЕКТ - К2008 ЕООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ПЕТЪР МАРЧОКОВ ЕТ - Петър Вангелов Марчоков - Физическо лице търговец

БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ПРОЕКТ - Л2008 ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Съвет на директорите

АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Съдружник

АЛФА СЪПЛАЙС ЕООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ДЕКАРТ ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

АРТПРАЙЗ ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Съдружник ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ДИДЖИТЕХ ООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Управител

ВИДЕО БЕТ АД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ - Съвет на директорите

ВИДЖИАЙ ГРУП ЕООД - ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ – Управител

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...

Източник/ци: Неокомунистическите престъпници: ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!