100 години след Ньойския договор престъпленията на българските историци към България продължават

Българи

100 ГОДИНИ СЛЕД НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЦИ КЪМ БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ
Няма народ на Балканите, който сам да се отказва и отписва от земите си, в които векове са живели негови предци, ..... освен българския и по-специално българските учени и историци.
С особено безотговорни действия българските историци пренебрегват важна информация само и само да не признаят, че са поддържали грешни теории. Teзи действия не само уронват престижа на страната ни, не само правят недостъпна старата ни слава и заслуги в оформянето на културата на Европа, но довеждат до национални катастрофи.
“Хората знаят, че Междусъюзническата Балканска война настана, защото руският император се бавеше с произнасянето на арбитража си. А какво полезно за България можеше да каже той, ако всички български учени твърдят, че Тракия и Македония не са български земи? Непоправимо зло нанесе българската “наука” на българския народ. Крепостта бе предадена отвътре... “ - цитат от книгата “Хунитѣ, които основаха българската държава-тѣхниятъ произходъ и тѣхното християнство” на Г. Ценов
Отказът на учените от школата на Златарски да приемат, че българите са потомци на най-древното цивилизовано балканско население, което е обитавало не само Тракия, но и Гърция, отне възможността ни да изявим справедливи искове за земята на предците си. Това доведе не просто до нови загуби на ценни територии с живеещо българско населени в тях, но и до реална заплаха на бъдещето на Родината поради откъсване от България на земя била векове и хилядолетия в българското землище. Никакви войни не са довели до по-големи загуби на българска територия от твърденията на българките историци, че сме пришълци на Балканите.
При разпределянето на плячката в Ньойския договор, определена от В. Златарски за русите, Тракия се даде на гърците. Хората си мислеха, че не може да се даде на победените българи една земя, която българските учени считаха за гръцка. Че дипломатите са се ръководили по картите на проф. В. Н. Златарски, това може да се види, като се сравни картата на Златарски в неговата „Geschichte der Bulgaren“ за времето на цар Борис, с картата на България по Ньойския договор, и ще се окаже, че те съвпадат.
Че същите карти са лежали на масата на онези, които в Ньой решаваха съдбата на българското племе, се свидетелства и от тогавашния гръцки министър-председател Венезилос. Когато българският министър-председател Стамболийски помоли Венизелос да се забрави миналото и да не се откъсва България от Егейско море, „да не се взема българска Тракия, която и географски, и стопански не спада към Гърция“ и пр., Венизелос му отговорил: „Вие, г-н министре, като искате тая земя, гледахте ли картите на Вашите учени и дипломати, от които се вижда, че тая земя никога не е била българска?“
https://chitanka.info/book/5004.htmlx
Години наред след омразния Ньойски договор българските жени в откъснатите от България земи са ходили с черни забрадки опечалени от загубата на Родината.
100 години след Ньойския договор все още родоотсъпни историци продължават да поддържат теории за неБалкански произход на българите.
За разлика от нашите конвенционални историци във всички останали Балкански страни официалните теории са автохтонни.
Автохтонната теория е местната или в случая балканска теория за произход на народ или етнос.
● Официалната теория в Румъния е автохтонна, (балкански произход), наследници на тракийското племе даки.
● Официалната теория в Гърция е автохтонна, (балкански произход), наследници на елините.
● Официалната теория в Сърбия е автохтонна, (балкански произход), наследници на местно славянско племе - аспри.
● Официалната теория в Македония е автохтонна, (балкански произход), наследници на македоните.
● Официалната теория в Албания е автохтонна, (балкански произход), наследници на тракийското племе - илири.
● Дори в Турция официалната теория е автохтонна, вместо азиатци те опитват да се изкарат наследници на тракийските племена фриги, лидийци и кари, че и на троянци.
Само в България официалната теория е, че сме пришълци от Азия наследници на тюрки и индо-иранци. Това е нечувано престъпна самоубийствена геополитика.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!