БНБ: Чужденците разпродават имотите в България

БНБ: Чужденците разпродават имотите в България

Снимка: Pexels

Чужденци, не само не купуват имоти у нас, но и продават тези, които вече притежават. Според последните данни на БНБ нетните вложения на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти у нас са отрицателни в размер на 3,7 млн. евро, при положителен нетен поток от 0,5 млн. евро за януари–септември 2020 г., съобщават от pariteni.bg.

Общо преките чужди инвестиции в България от януари до септември 2021 г. възлизат на 852,6 млн. евро, като намаляват с 1,35 млрд. евро (-61,3%) спрямо същия период на миналата година.

За първите девет месеца на 2020 г., чуждестранните вложения в страната са 2,202 млрд. евро. Само за септември 2021 г. инвестициите от чужбина възлизат на 159,9 млн. евро, при 175,9 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) от януари до октомври са 50 млн. евро. Това е намаление с близо 80% (-193 млн. евро) спрямо същия период на миналата година.

Реинвестираната печалба от чуждестранни компании майки в техните дружества в България за първите девет месеца на годината възлиза на 1,219 млрд. евро, при 693,5 млн. евро година по-рано, показват данните на БНБ.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции за периода от януари до септември 2021 г. са от Люксембург (+367,1 млн. евро), Германия (+256,5 млн. евро) и Австрия (+147,4 млн. евро), а най-големият нетен отрицателен поток на средства е към Русия (-233,2 млн. евро).

Източник/ци: БНБ: Чужденците разпродават имотите в България - Petel.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!